Het is nu ook gebleken dat de diverse politieke leiders, hier en in de EU heel gemakkelijk A zeggen en vervolgens B doen.
Het is langzaamaan algemeen geaccepteerd of getolereerd gemeengoed van de politiek geworden, en iedereen claimt dat elke politicus corrupt is en geen enkele partij iets verandert en daar is aardig misbruik van gemaakt. Het aantal openlijke leugens is wel degelijk explosief gestegen in onze politiek,
ergo, men heeft er dus ook steeds meer vertrouwen in dat wij er toch niks tegen (kunnen) doen.

Kunnen we dus nog vertrouwen wat ze zeggen? Nee.
Kunnen we vertrouwen dat ze daadwerkelijk onze economie, koopkracht en werkloosheid willen aanpakken? Nee.
Kunnen we de feiten vertrouwen die op tafel liggen, laten die iets zien van de intenties van onze beleidsmakers? Ja.
meer dan ooit tevoren is het heel heel duidelijk te zien.

De beste manier om dit aan te tonen, was verwoord in een reactie op een nieuwsbericht in een forum, door ene Marcel uit Nijmegen;
“… ik mis in dit rijtje van financiele veranderingen (voor 2014) een aantal punten, zoals;
Afschaffen riante wachtgeldregelingen, reiskostenvergoeding (e.a.) voor hogere inkomens afschaffen, bonussen voor falende managers, etc….”

… of zoals een andere burger het omschreef;
“Dit heet afbraak politiek. Anderen noemen het paniek voetbal. Maar hoe u het ook wilt noemen,…..
hoeveel snijd de politiek in de overheid en in hun eigen goudomrande regelingen?
We hebben 700000 werkelozen en ruim 20000 bedrijven failliet.
Dat betekend dat er veel minder werk is in de overheid….hoeveel gaan er daar uit? ”

Mijn antwoord is,  nul !!!

Het is dus tijd dat we stoppen met geloven dat het allemaal ‘onwetendheid’ en ‘slechte visies’ en ‘politieke miskleunen’ betreft hier.
Het mag wel heel duidelijk zijn dat er GEEN ENKELE maatregel is getroffen welke volgens economen onze huidige economie en koopkracht,
en werkloosheid op zijn minst zou doen stoppen met verergeren, en kans geven op herstel.

Het mag daarbovenop ook wel heel duidelijk zijn dat de maatregelen DIE het huidige kabinet heeft getroffen,
juist een LOGISCHE verergering van de economische achteruitgang en de armoede onder de 70% niet-elite veroorzaken.

Het mag zelfs NOG duidelijker zijn, voor elke leek zelfs te snappen, dat de maatregelen inderdaad voor verrijking zorgen,
… namelijk verrijking van de ‘elite’ en vermogenden in ons land (en daarbuiten !!!).

Een andere reageerder schreef op een forum “Dit kabinet doet niet anders als de burgers uitkleden kijk is wat ze al stelen Ze hebben de grote gasopbrengst dat hebben de buurlanden niet de grootste zeehaven wat miljoenen opbrengt DE BPM op nieuwe auto,s hebben ze nergens,
de duurste benzine in de wereld dure auto verzekeringen overal goedkoper dure inkoop van drank, roken”

Het mag daarnaast ook wel duidelijk zijn dat dat waarschijnlijk niet de enige ‘agenda-doelstelling’ is die wij niet mogen weten.

Een andere reageerder op een nieuwsforum schreef;
“Je kan niet meer van democratie spreken. Deze regering zet voort, wat de Balkenende kabinetten in gang hebben gezet. Een federale EU.
Rutte heeft al aangegeven Brussel meer zeggenschap te geven,en kiest partij voor eurofiel Guy Verhofstadt.
Terwijl hij hier zegt tegen meer macht naar Europa te zijn. Rutte spreekt met twee tongen!
De verenigde staten van Europa is heel nabij!”

…………………

Dus, Wij, de op z’n minst 70%, hebben nu meer dan ooit redenen om eigenlijk zeker te weten dat onze huidige beleidsmakers de situatie voor ons gaan verergeren, en dat zelfs opzettelijk doen.

Wij denken graag dat wij zelf alles zo veel beter weten, en geloven dus maar wat graag dat onze politieke leiders gewoon ‘wat dommer zijn als ons’,
of dat ze ’te ver van de maatschappij af staan’. Altijd gaan wij, tot nu toe, er van uit dat de INTENTIES goed zijn, en de uitvoering gewoon slecht of dom.

Is het niet eens tijd om er van uit te gaan, en te zien, dat de intenties wellicht heel anders zijn dan ons wordt voorgehouden ?
En dat de ‘neergaande spiraal in werkloosheid, criminaliteit,hardheid onderling, armoede, koopkracht, etc.’ gewoon een logisch gevolg is van het beleid !
En dat dat er meer op lijkt dat het ook de bedoeling is van de heren in Den Haag (en die achter hun, en in de EU)

Zijn wij zo naief dat we serieus denken dat het niet mogelijk is dat het bestuur van een land ergens achter de schermen in handen is gekomen van machtshebbenden
buiten ons gezichtsveld ? Gaan we serieus door met geloven dat ‘het allemaal niet met opzet is’ ???

De ‘heren’ zijn slim en beschikken over rijke informatiestromen en doorgestudeerde analisten en strategisten,
dus wel heel naief om te denken dat ‘men niet weet wat wel of niet kan helpen’.
Maar ja, het toneelspelletje van ‘dom lijken en allerlei zogenaamde interne conflicten, en allerlei afleidingsmanouvres’ werkt voor het merendeel van die 70%.

Tijd om wakker te worden mensen !!!

En ook met oplossingen te komen !!!
Voor iedereen die vertrouwd op het NOS of andere nationale nieuwsmedia;
stop daarmee !!! ga op afhankelijke nieuws,- en info-sites zoeken. Stel vragen.
Dan zou je zomaar nieuws kunnen vinden over Ijsland.

IJsland, waar jaren en jaren geleden al dezelfde situatie verslechterde, en men doorhad dat de EU, beleid en ‘hun banken'(indirect weer van de zionistische families in Israel, welke ook achter EU oprichting zitten, met UK royalty en andere elite) de reden waren voor het faillisement van de staat en het volk. Daar heeft men heel anders gereageerd, en Ijsland behoort nu, jaren later, weer tot zijn bewoners, en is economisch (en sociaal!!!) in OPGAANDE spiraal, en zelfs ‘booming’ te noemen.
En alle bankencorruptie, afhankelijkheid van andere grootmachten of grote concerns en alle armoede is afgenomen, zoniet verdwenen.
Precies de reden waarom U het niet krijgt te horen en zien bij de NOS, maar men U wel lastigvalt met eoa ‘zgn sex-rel onder wassenaarse gemeenteraadslieden’.

Laat U niet wijsmaken dat wij passief zijn, of dat de meeste mensen het hier nog zo goed hebben, of dat de problematiek en de oplossingen zo complex zouden zijn. Er is/wordt in Nederland HEEL hard gewerkt aan een afleidingstactiek van ‘verdeel,- en heers’, er wordt gezorgd dat de problemen uit 100-en oorzaken en invloeden tegelijk lijken te zijn opgebouwd, terwijl dat niet zo is.

Er wordt gezorgd dat we onderling in Nederland heel veel verschillen hebben onderling, en dat er geen eenheid meer bestaat.
Maar is dit werkelijk zo? Of is dit eigenlijk een ‘algemene opinie’ waar u maar gewoon in mee bent gegaan ?

En wie maakt die opinie dan? Oh, uw talkshow-programma’s, welke net zo goed niet berichten over zoiets als de IJslandse revolutie.
Mooi bewijs dat in ons land net zo goed corruptie en media-controle plaatsvindt,
…we mogen hier dan wel homosexuelen toestaan, maar in feite is de machtscontrole niet minder dan in Rusland onder Poetin.

Het gebeurt alleen onder de illussie van een democratisch stelsel !!
Ja, right, U bedoelt dat mooie democratische stelsel waar, toen wij massaal TEGEN toetreding tot de euro stemden, dat ineens geen enkele waarde had ???

Dus, beste mede-bewoner, van dit land met een gezamenlijke portomonnee, zorgstelsel, arbeidsmarkt en problemen, laten we het (op details) onderling verdeeld zijn nou eens aan de kant schuiven,
en eerst onze gezamenlijke vijand aanpakken, degene die het onmogelijk maakt ook maar enige verbetering te creeren voor de 70%.

Bent u hier tegen? prima,… dan weet ik gelijk dat u denkt bij die beschermde elite te horen,… wat net zo onzeker is als mijn baan op dit moment en onderhevig aan de grotere intenties, waarin slechts een handvol mensen en families is verzekerd van hun positie en kwaliteit van leven.

Bent u niet aan de macht? Dan zou ik toch eieren voor mn geld kiezen en U verenigen met alle andere bewoners van dit land,
om samen een nieuw bestuur te installeren, waar grote beslissingen via volks-referenda worden genomen, waar de banken niet meer aan de macht zijn, maar puur faciliterend zijn, dienstverlenend, en waar ons gezamenlijke huishoudpotje
wordt ingezet voor WERKELIJKE oplossingen tegen werkloosheid, immigratieproblematiek, zorgstelsel-kosten en andere zaken die er toe doen
om Nederland weer zijn normale redelijke kwaliteit van leven voor een ieder terug te geven.

laat U niet langer bedotten, ongeveer 70% van 12 miljoen gezonde volwassen mensen, is minstens 8 miljoen mensen !!!
Als die tegelijk in (vredige, maar resolute) opstand opkomen dan moet het een eitje zijn om de huidige regering openlijk en vredig af te zetten!!!

En met de berichtgeving in de internationale media hopelijk, en waarschijnlijk, een groot aantal bewoners van andere europese landen te laten zien dat het kan,
mits iedereen die wordt getroffen zich verzameld vanuit de gedeelde belangen, en voor nu even de onderlinge verschillen opzij zetten.

Als ik christen ben, en mijn buurman is Moslim, maar we zitten allebei in de lage-lonen hoek, dan wordt op dit moment ALLEBEI onze ‘kwaliteit van leven in de nabije toekomst’ keihard bedreigd door de (geheimgehouden) overname van Nederland via het corrupte bestuur.
Tijd dus om de grotere belangen te zien, en ons niet meer te laten afleiden door onze onderlinge verschillen in veel kleinere belangen
Als ik een goedbetaalde baan heb, en mijn buurvrouw heeft een bijstandsuitkering, dan staan we dichter op elkaar dan je denkt.
Het heeft namelijk weinig nodig voordat ik werkloos wordt door re-organisatie.
Dit omdat sinds een aantal jaar de kosten overal worden teruggeschroefd, zodat er DIREKTE meer-winst ontstaat in hetzelfde boekjaar,
zodat aandeelhouders NOG meer verdienen, MAAR zodoende dus gewoon de bedrijven LEEGZUIGEN !!! welke vervolgens afsterven,
en in winst, werkgelegenheid en maatschappelijke en economische waarde zwaar verminderen.
Vervolgens kunnen hun vriendjes de bankiers en andere rijke vriendjes, die bedrijven dan weer voor een grijpstuiver overnemen, en zodoende komen die bedrijven in buitenlandse bankiers-handen, alsook dus onze werkgelegenheid.
Ook zullen we zo nog gaan meemaken dat die grote bedrijven vervolgens zOveel van de banen in Nederland ‘verzorgen’,
dat ze voor elkaar gaan krijgen om ons minimumloon uit de wetgeving te schrappen,
waarschijnlijk natuurlijk onder het mom van ‘concurrentie-positie binnen EU’ !!!

Gaan we dat laten gebeuren? Gaan we nog langer op zn hollands ‘erbij gaan staan kijken en niks doen behalve klagen’ ???

Het is aan ons. Aan U, aan uw vrienden, familie en kennissen, het is aan de ruim 8 a 9 miljoen mensen in Nederland die getroffen gaan worden, om dit SAMEN te voorkomen.

Of gaat u over 15 jaar bij de koffie (1 bakje per week 😉 ) tegen uw (klein)kinderen zeggen “ja, we zagen het eigenlijk wel gebeuren stap voor stap, maar we hebben gewoon toegekeken met zn allen” ??
Of zegt u dan, “Ik ben niet opgestaan toen het nog kon, toen ik nog een baan had en invloed, omdat ik dacht dat ik zo mn baan zou houden” ??
of misschien wel, “Ik heb de indoctrine geloofd dat het aan de werkschuwen en buitenlanders lag, en een paar enkele individuele bonussen” ??? (net zoals de duitse bevolking in 1933 geloofde)

Of gaan we met z’n allen over 15 jaar bij het dagelijkse kopje koffie trots vertellen hoe wij, het volk, met zijn allen
onze verschillen hebben overbrugt, en onze corrupte politiek en het bankwezen omver hebben geworpen en ontmaskert,
en een WERKELIJKE democratische samenleving hebben gevormd, waarin vrede en harmonie mogelijk is geworden,
waarin normaal goed onderwijs en normale zorg bestaat. Waar regels worden vervangen door algemene morele waarden en normen
welke een basis kwaliteit van leven hier mogelijk maken.

Vindt U dit nu een optimistisch scenario? of wellicht zelfs een utopie?
Ziet U nou al allemaal haken en ogen aan dat idee? Vindt U het uiterst onrealistisch?
Dan spijt het mij dat U inderdaad succesvol bent besmet met de doctrine van het ontmoedigende denken,
wederom enkel bereikt door de illussie te wekken van allerlei ‘problematiek’ welke wordt bedacht of gecreerd naar gelang ‘ze’ het nodig hebben.

Een militair strateeg met sociaal-psychologisch inzicht, zou zeggen;
“het de-mobiliseren van eventuele opstandige burgergroepen, doe je preventief door ruzie en verschillen aan te wakkeren,
door gezamenlijke vijanden en problematiek te verbergen of ‘op te splitsen’, en door de SAMENHANG van diverse problematiek te verbergen, verdoezelen
en van af te leiden. Je kan zodoende de gehele groepering middels verdeeldheid afleiden van werkelijk gevaar,
en van hun krachten en macht, en het verlammen van enige samenhang en samenwerking. Exact hoe er in het midden-Oosten te werk wordt gegaan,
en op het verdere wereldtoneel.

Kunnen wij de wereld veranderen? Direkt niet, nee. Maar je kent het gezegde “verbeter de wereld, begin bij jezelf”
Dat hebben ze in IJsland ook begrepen,… en Nederland kan de volgende zijn die het goede voorbeeld geeft.
Nu is het nog mogelijk, nu kunnen ze ons niet met geweld stoppen,
laten we onze kans grijpen voor het te laat is,
voordat het werledwijd ‘normaal’ is geworden om vredige burgerprotesten OVERAL met zwaar geweld de kop in te drukken,
tot chemische wapens aan toe.

Ik ben geen doemdenker, maar eerder een realist. Ik probeer juist een doemscenario te stoppen, en daar heb ik JOU ook voor nodig !!!

We have to unite, before we are overruled.

Ook deze houding van Zwiserland tijdens WWII, heeft gebleken te werken tegen overname van buitenaf;
The term “Geistige Landesverteidigung” [spiritual national defense] stands for the strong and widespread political will
of the Swiss population to defend Switzerlands independence and democratic constitution against the Nazis.
This common goal united entrepreneurs and socialists that had waged bitter conflicts during all of the 1920’s.
It was Switzerland’s answer to Nazi propaganda warfare.
(bron: http://history-switzerland.geschichte-schweiz.ch/switzerland-second-world-war-ii.html)

De woorden van een paar andere landgenoten op een nieuwsforum waren;
“Wat mij betreft komt er helemaal geen post meer. Alles wat binnenkomt heeft betrekking op te betalen facturen.
De facturen die de Rijksoverheid de afgelopen 10 jaar onder leiding van Mark Rutte fors heeft verhoogt.
De burgers gaan er in 2014 financieel fors achteruit. Voedselbanken zijn fors toegenomen. Schuldsaneringen zijn fors toegenomen.
Rechtshulp wordt alleen voor de Elite toegankelijk. Dezelfde Elite die de crisis in Nederland heeft veroorzaakt.
Dezelfde Elite die de bonussen opstrijkt. We moeten wel solidair blijven”

Een ander schreef; “Laten we hopen dat er iets veranderd aan het beleid en de regels”

Waarop ik alleen maar kan zeggen “daar moeten wij zelf voor zorgen, anders gebeurt het niet”

Te beginnen bij het opeisen van aftreding van het kabinet, verantwoordelijk stellen van bestuurders voor opzettelijk wanbeleid,
en het houden van nieuwe verkiezingen, met een kabinet welke zich verplicht aan de uitslag van referenda moet houden,
De stem van het volk. Zonder revolutie krijgen we de macht niet terug van de bankiers achter de schermen van de EU.

Zonder revolutie zijn wij dadelijk wat de ukraine vroeger in de ussr was, het achterland voor goedkope landbouw en slavernij.
Vergeet communisme of democratie als termen, ze zijn bezig met het installeren van een totalitair regime,

Laat u niks wijsmaken door de zogenaamde politieke ingewikkeldheid van een EU, de organisatie werkt hetzelfde als elke grote maffia-organisatie, en de tentakels zijn al diep en ver gereikt.

We ontkomen enkel en alleen als we het gehele wezen opblazen, en ons ook distantieren van de gehele EU, exact zoals IJsland jaren geleden heeft gedaan, en waar het nu goed gaat met de economie en de inwoners ervan.

Ik roep op om de ‘Staat der Nederlanden’ te ontbinden, en het weer Holland te noemen, en als we dan officieel Holland heten, zijn alle contracten, clausules en gemaakte wetten en regels door de EU gewoon simpelweg niet meer op ons van toepassing.
Een koekje van hun eigen corrupte deeg;  We verklaren onszelf gewoon failliet, en maken een doorstart onder een nieuwe naam. Holland. Geen rechter die ons iets kan maken.

Moet je zien hoe rijk we dan ineens blijken te zijn, met een miljarden omzettende import/export-doorvoerhaven en onze torenhoge accijnzen en belastingen,
en onze relatief lage lonen ondertussen. Iemand wel bewust van het feit dat we een voedselproduktie-hoogte hebben in Nederland
waar wel 10 x onze bevolkingsaantallen dagelijks van zou kunnen eten.

Als we een samenleving willen waarin aan de zaken wordt gewerkt die het daadwerkelijk gaan verbeteren, dan moeten we nu ingrijpen,… later is het te laat.

Geloof uw tv-proramma’s toch niet zo gemakkelijk, en verdiep U in de werkelijke feiten die steeds meer aan het licht komen, en onomstotelijk laten zien dat wij onder de macht en invloed leven van bankiers, niet van daadwerkelijke politici, maar van marionetten van de bankiers.

Dit betekent, optimistisch gezien, ook goed nieuws!
Namelijk dat het helemaal niet waar is dat een politicus bij voorbaat nooit te vertrouwen is, en er niet voor het volk is.
Dit laat juist zien dat die mensen er wel zijn, maar dat die het nu gewoon niet voor het zeggen hebben.
Dit laat juist zien dat ‘democratie’ wel degelijk kan bestaan en functioneren, zelfs heel goed, zoals wederom in IJsland is bewezen.
Dit laat gewoon zien dat de verkeerde mensen, bedrijven en instellingen het hier voor het zeggen hebben,
de ordinaire bankiers, en dat we ze nodig hebben is de grootste illussie ooit.

De ‘central banks’, die ironisch genoeg juist kwetsbaar zijn,… zodra we verenigen,… zodra we onze gezamenlijke vijand zien.
Al zouden we maar een eigen munteenheid nu hebben, gekoppeld aan de YEN, zijn we al halverwege !!!

Dan draaien we de rollen om. Veel meer geld kunnen ze ons niet echt afpakken, de macht is een illusie,.. dus wees niet bang en voorzichtig alsjeblieft vanuit de angst voor armoede.

Ze kunnen ons wel onze vrijheid afpakken, en onze rechten,… stap voor stap.
En dat is waar het naartoe zal gaan als we niet ingrijpen. En dat zal de grootste armoede blijken van allemaal.
Onze ouders en grootouders hebben niet voor niets jarenlang gevochten voor onze vrijheid.

We have to unite, before we are overruled and outruled !!!

The window is closing !!!

Mark Ettur

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.