No Picture

Persbericht Meldpunt Machtsmisbruik Uitkeringen

11/03/2013 rob vellekoop 1

De Bond voor Uitkeringsgerechtigden De Lange Mars heeft een meldpunt geopend waarop iedereen machtsmisbruik door uitkeringsinstanties, zoals gemeenten en UWV kan melden. Het doel van het meldpunt is het machtsmisbruik aan de kaak stellen en de schuldigen in de spotlights […]