Bericht uit Mahabaratha

22/02/2016 rob vellekoop 7

De meeste van ons hebben er voor gekozen hun levens te laten leiden door autoriteiten. We hebben macht gegeven aan het parlement en ambtenaren. Zij hebben in de loop van vele eeuwen hun macht uitgebreid, zodat wij  nu opgescheept zitten […]