No Picture

NL verarmt door 30 jaar loonmatiging

24/10/2013 rob vellekoop 6

Door de tientallen jarenlange loonmatiging daalt het besteedbaar inkomen van de burgers. De verarming die hierdoor ontstaat slaat zodanig door dat het banen kost. In de retail, de bouw, de dienstverlening. De burger heeft chronisch te weinig te besteden. En […]