No Picture

huisbezoek filmen betekent uitkering verliezen

12/05/2013 rob vellekoop 29

Uitkeringsgerechtigden die zichzelf willen beschermen tegen de uitwassen van het controle-apparaat van de sociale dienst mogen het huisbezoek niet filmen of er geluidsopnamen van maken. Dit op straffe van stopzetting van de uitkering. Dit is te lezen in de beleidsregels […]