Fabels over (mensen met) uitkeringen

Volgens de website van de overheid (Weet Hoe Het Zit) regelt de bijstandswet (Wet WWB) een basisinkomen voor iedereen die is aangewezen op een uitkering.

Dankzij dit ´basisinkomen´ voelen de meer dan 360.000 bijstandsgerechtigden zich onzeker en onveilig. Want bij de minste overtreding van de eis dat zij hun sollicitatieplicht niet nakomen, of wanneer zij zich ´onverantwoord´ gedragen of bij de minste aanwijzing dat zij hun ´inlichtingenplicht´ niet nakomen kunnen zij een verlaging van hun uitkering krijgen tot 100%. Met andere woorden zij ontvangen een inkomen, dat geen echte basis is want dan zouden ze er tenminste onder alle omstandigheden op kunnen terugvallen. En dan laten we nog even buiten beschouwing dat de uitkeringen zo laag zijn, dat het de gerechtigden onderdompelt in armoede.

´Ledigheid is des duivels oor kussen. Onze maatschappij, sociale voorzieningen en welvaart draaien niet op duimendraaiers die niet willen werken.´

Dat onze maatschappij uitsluitend draait op iedereen die werkt is een achterhaald idee sinds de intreding van het informatietijdperk waarin we thans leven . Razendsnelle en slimme computers hebben ons veel ´dom´ werk uit handen genomen, zodat we met zijn allen minder hoeven te presteren. Helaas hebben we echter nog steeds het idee dat iedereen moet werken omdat anders alles ophoudt. Dit is al decennia onzin, want nooit was iedereen aan het werk en was er ook arbeid voor iedereen. Met andere woorden het is helemaal niet nodig dat iedereen werkt. Daarnaast is er zeker in het rijke NL genoeg voor iedereen. Dan moeten we wel bereid zijn de welvaart eerlijker te verdelen ongeacht onze inspanningen op arbeidsgebied. Arbeid is niet zaligmakend. We hebben er zelfs bijzondere waarde aan toegekend doordat we werklozen als paria´s behandelen. De tijd is aangebroken om iedereen een basisinkomen te geven en daarbovenop mag iedereen geld verdienen wanneer hij of zij daaraan behoefte heeft. De drijfveer is een hele eenvoudige: de meesten zullen meer inkomen willen hebben en daardoor gemotiveerd blijven om te werken. Degenen die een basisloon krijgen hoeven hoogstens wat sociaal werk te doen, het imago van loser waarmee niet werkenden nu nog worden gebrandmerkt zal verdwijnen! Dus ledigheid is misschien des duivels oorkussen, maar wij kunnen daarop heerlijk slapen wanneer we durven op een andere manier naar de nieuwe wereld te kijken dan we tot nu toe deden. We zullen moeten leren mensen waarvoor geen werk is te gunnen dat zij eveneens een menswaardig bestaan leiden, ook wanneer zij niet aan het ´heilige´ arbeidsproces deelnemen.

´In Nederland ben je verzekerd van een bestaansminimum.´
Deze fabel wordt meer en meer een leugen. Want waarom geldt dit bestaansminimum dan niet voor de meer dan 70.000 die om hun honger te stillen bij de voedselbank moeten aankloppen. En hoe kan het dan dat meer dan 1,1 miljoen in armoede moeten leven? Het enige echte inkomen waar elke NLander op kan terugvallen moet nog worden  ingesteld. Dit zou het basisinkomen kunnen zijn, de enige garantie tegen honger, armoede en bestaansonzekerheid.

´We geven de mensen wel het recht op een uitkering, maar niet de plicht om te werken. Wij geven werkschuw tuig meer geld, dan mensen van dezelfde leeftijd die zich kapot werken.´
Dit is natuurlijk erger dan een fabel, dit is complete onzin.
In toenemende mate worden uitkeringsgerechtigden gedwongen vrijwilligerswerk te doen. Daarnaast zijn er steeds meer gemeenten die hen betaald werk laten doen tegen betaling van de bijstandsuitkering in plaats daarvoor een ´normaal loon´ te geven. Dit werkt niet alleen oneerlijke concurrentie in de hand tussen bedrijven, maar tast ook de rechten van de uitkeringsgerechtigde aan omdat zij geen arbeidscontract hebben. Op deze manier worden betaalde banen vervangen door onbetaald vrijwilligerswerk.
Kortom uitkeringsgerechtigde is wel het laatste dat iemand wil zijn, denk aan de voortdurende controle en dreiging voor verlaging van (een deel van) de uitkering.

´Door de crisis is er meer armoede in Nederland´
Dit is een sprookje van het reinste water. Door de crisis ontstaan tekorten, maar de overheid heeft nog steeds voldoende (247 miljard inkomsten volgens miljoenennota 2013) te besteden. Kabinet Rutte II kiest er voor een deel van deze tekorten af te wentelen op de uitkeringsgerechtigden. Dat is een asociale keuze, maar wat kunnen we anders verwachten van liberalen die vinden dat ieder gelijke kansen heeft en wanneer je die kansen niet pakt je maar moet verrekken. De overheid moet als ouder van het gezin Nederland zorgen voor haar kinderen, maar trekt de handen er van af. Het wordt de hoogste tijd dat we ons niet opnieuw voor de gek laten houden bij de volgende verkiezingen, want ook de PvdA bezuinigt stevig mee op de uitkeringen.

´Uitkeringstrekkers klussen toch allemaal bij´
Het is een merkwaardige gedachtekronkel te denken dat wanneer een groepje uitkeringsgerechtigden fraudeert de hele groep van meer dan 1,5 miljoen dit zelfde doet. Blijkbaar leeft dit zelfde misverstand bij het kabinet Rutte II, die nu extra controles laat uitvoeren en de toch al geplaagde groep uitkeringsgerechtigden nog meer in het verdomhoekje duwt.

´Als de uitkeringen hoger zijn wil niemand meer werken`
Een typische uitspraak van iemand die tot nu toe het geluk heeft gehad (nog) niet werkloos te zijn geworden. Werkloos raken en vervolgens in de bijstand terechtkomen is voor de meeste mensen een ware nachtmerrie. Zij vinden zichzelf een ´loser´, de maatschappij kijkt op hen neer alsof het melaatsen zijn en zij moeten hun hand ophouden en meegaan in de grillen van de overheid om een uitkering te krijgen en te behouden. Kortom uitkeringsgerechtigde zijn is geen pretje.

´Honger en armoede bestaan niet in Nederland`
Er is nog steeds een grote groep Nederlanders die niet wil geloven dat armoede en honger in hun eigen land voorkomen. En als dit toch zo is dan is dat zijn of haar ´eigen schuld´, want in ons land zijn de sociale voorzieningen de beste van de wereld.

‘Mensen met torenhoge schulden, opgebouwd door roekeloos lenen. Die niet werken. Laag opgeleid natuurlijk. Van die types: wel een breedbeeld en een dvd, maar de kinderen voor schandaal de straat op sturen.’

De werkelijkheid is anders: Slechts een deel van de cliënten van de voedselbanken heeft problematische schulden. Vaak gemaakt om zolang mogelijk ‘normaal’ te kunnen blijven leven. Er zijn genoeg mensen bij met betaald werk (20%) en een (middel)hoge opleiding. En een mooie tv is niet noodzakelijk, maar vaak wel de enige overgebleven luxe. Vakanties, merkkleding, schoolreisjes en betaald sporten zijn allang doorgestreept. Kleren kopen ze meestal tweedehands.

‘Iedereen heeft de kans om een goed inkomen te verdienen in Nederland’

Waar, maar je hebt evenveel kans ziek te worden, arbeidsongeschikt, werkloos, depressief, of het zou kunnen dat je niet zo handig of intelligent bent. Kortom ieder mens is gelijkwaardig, maar de omstandigheden kunnen zodanig veranderen dat hij of zij kansloos is en een beroep moet doen op hulp van anderen om te kunnen overleven. Dan is een zorgzame overheid het aangewezen orgaan om ieder van de 17 miljoen gezinsleden op te vangen en te helpen.

‘Hoogopgeleiden komen nooit bij de voedselbank terecht

Sascha Meyer (46), werkloos journaliste, beschrijft in haar boek ´De nieuwe arme´ openhartig over haar armoedig bestaan en hoe zij daarin terecht komt.

6 Comments

 1. Als we uit de crisis willen komen, moeten we stoppen met rente betalen aan bankiers die dat geld uit niets hebben gemaakt (staatsschuld). In 1913 is die ellende begonnen, toen privé bankiers de nationale bank van heel veel landen overnamen. Die bankiers hebben de crisis van de jaren ’20 en de huidige expres veroorzaakt om (via het geld) de macht te grijpen. Die bankiers werken samen met multinationals en het vaticaan. Het is één groot complot!

 2. Voor de werkende nederlander ligt het allemaal wat genuanceerder Rob, ik lees namelijk geregeld in de krant dat de mensen met de auto naar de voedselbank komen. Dat dezelfde mensen daar komen omdat ze schulden hebben bij bijvoorbeeld de Wehkamp. Dat hun kinderen smartphones en merkkleding hebben terwijl het gezin moet rondkomen van een uitkering.

  De uitzonderingspositie van arbeidsongeschikten moet wel verder worden aangepast. Ik ken persoonlijk iemand die hier in nederland werd afgekeurd voor 30% als ik me niet vergis. Hierdoor mocht hij zijn werk niet meer uitvoeren. Hierna is hij naar Spanje verhuist waar de regels niet zo strict zijn en daar heeft hij weer een normale baan en kan daar weer als vol mens zijn gang gaan.

  Ik vind het wel een geweldig idee om alle hopeloze ambtenaren met hun heerlijke bureau-jobs te ontslaan en daar afgekeurde mensen voor neer te zetten, die dat werk waarschijnlijk met veel plezier doen. Wie zou dat niet voor 7000,- in de maand en met 2 maanden vakantie in een jaar. Dit zou het probleem ook beter oplossen denk ik.

  Iedereen die wil werken moet die mogelijkheid krijgen vind ik. Als je te ziek / zwak of misselijk bent om te werken .. dan ben ik heel cru, die mogen op hun knieetjes dankbaar zijn dat ze in Nederland wonen. Want even eerlijk in China / Rusland / Afrika / Noord of Zuid Amerika moeten die gewoon door hun familie verzorgt worden. En kunnen hooguit rekenen op een steun-uitkering van de staat.

  • beste Frank,
   Je schrijft: ´ik lees namelijk geregeld in de krant dat de mensen met de auto naar de voedselbank komen´. Ik vraag me af wat dit zegt. Mensen kunnen alleen bij de voedselbank aankloppen wanneer zij niet meer dan een aantal euro per dag te besteden hebben. Ik vind het heel spijtig dat je denkt dat mensen naar de voedselbank komen als een soort extraatje naast albert heijn. Dat is het niet. Het eten dat je daar krijgt is vaak veel van hetzelfde en je mist vaak verse groenten. Het is een noodzakelijk kwaad. Het is een schandalige tekortkoming van de overheid. En het is nog spijtiger dat er altijd maar weer van die Telegraafverhalen rondgezaaid worden om vooral te suggereren dat uitkeringsgerechtigden voor hun lol een uitkering krijgen en lekker veel fraude plegen.
   Ik stel voor breng eens een paar keer per maand een bezoek aan een voedselbank en help mee als vrijwilliger. Daarna praten we verder.

 3. Sinds wanneer is er honger en armoede in Nederland?

  What the fuck doen jullie met je uitkering?

  En dat allemaal van belastingcenten van hardwerkenden….

  Ondankbare honden!

  • dag ruud, honger en armoede stamt al van ver voor de gouden eeuw en is er tot op de dag van vandaag.
   In ons land kloppen meer dan 70.000 mensen bij voedselbanken aan voor een voedselpakket. En volgens de cijfers van het CBS leven meer dan 1,1 miljoen mensen in armoede. Op het moment dat jij werkloos wordt of arbeidsongeschikt (ik hoop voor je dat dit natuurlijk niet gebeurt) zal ook jij moeten aankloppen voor een uitkering net als meer dan 600.000 andere werklozen, meer dan 850.000 arbeidsongeschikten en 325.000 mensen in de bijstand. Want een uitkering is een recht dat iedere Nederlander heeft, maar waar aan helaas veel getornd wordt en met name door Rutte II.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.