nlWij willen een maatschappij waarin de welvaart eerlijk over elke burger verdeeld wordt. Waarin niemand in armoede hoeft te leven en recht heeft op een menswaardig basisinkomen waarop hij terug kan vallen wanneer hij of zij arbeidsongeschikt, werkloos of ouder dan 65 is. Op dat inkomen heeft iedere Nederlander onvoorwaardelijk recht: Wij willen een Nieuw Nederland. Met een menswaardig Basisinkomen voor iedereen. Nieuw Nederland is geen lid meer van de Eurozone en de macht van de banken wordt afgebroken. Het privatiseren wordt stopgezet en teruggedraaid. De tijd van het grote graaien zal voorbij zijn. Openbare voorzieningen zoals elektriciteit, gas en water zijn van ons allemaal en daarover zullen enkele bevoorrechte bedrijven en hun aandeelhouders geen winst meer kunnen maken. Multinationals zullen zoals elk ander belasting gaan betalen in plaats van hun winsten weg te sluizen naar belastingparadijzen. Belastingen zullen worden geheven naar rato van het inkomen, naar draagkracht.
In een van de rijkste landen die NL is, zal eerlijk gedeeld gaan worden, omdat er genoeg is voor iedereen.

2 Comments

 1. De meest prominente angel die uit het maatschappelijke vlees getrokken dient te worden is de rente! Dat dit idee destijds J.F. Kennedy zijn leven koste is de meesten wel bekend. Daarom zou het bij iedereen nu wel klip en klaar moeten zijn dat het piramidesysteem waar we ons nu nog in bevinden nooit zal kunnen vallen als we niet beseffen dat rentedragend kapitaal de grootste remparachute is voor iedereen die niet behoord tot de ‘inner cirkle’ van het geldcheppingsmechanisme.
  Geheel ten onrechte wordt nog steeds op ieder universitair niveau onderwezen dat de economie bepaald wordt door de wisselwerking tussen vraag en aanbod. Dit is de halve waarheid. Wie het geldvolume beheerst beheerst grotendeels de economische factor. Dus de club die bepaald hoeveel geld er in omloop is, bepaald ook de beschikbaakheid van dit geld en legt er zoveel rente bovenop dat het nu zo is dat er wereldwijd meer schuld is dan dat er ooit geld in omloop is gebracht! Dit zou rekenkundig onmogelijk moeten zijn ware het niet dat de creatie van het geld en de bevoegdheid om dit te kunnen belasten door rente in handen is van een ronduit criminele club.
  Tot dit systeem met wortel en tak is uitgeroeid kunnen we praten over eerlijke verdeling en een basisinkomen maar wanneer we de geldcreatie en het heffen van rente nog steeds overlaten aan criminelen, blijft het bij symptoombestrijding.

  • Goeie post Rob. Helemaal mee eens. Ik was even in de war gebracht door het idee van een basisinkomen en was daardoor even vergeten dat het inderdaad om de criminele werking van rente op rente gaat en de geldscheppers daarachter.

   Dan nog is het idee van een basisinkomen niet geheel een slecht idee, maar wat er meestal niet bij wordt verteld is dat, wanneer je zo’n concept toestaat dan keur je het dus ook goed dat Nederland een rijk land is tov andere landen en keur je op een bepaald grijs niveau alsnog Nederland binnen een groter duister piramide geheel goed.
   Want let’s face it: De rijkdom van Nederland bestaat bij de gratie van Nederlands roofgedrag wat floreerde en opkwam in de middeleeuwen en via de kolonieen. En dat heeft via een vergevorderde handelscultuur en multinationals nu een net jasje gekregen, maar bouwt nog steeds voort op dezelfde principes, zij het minder direct duidelijk aanwijsbaar en beter verstopt via allerlei wet, regelgeving en organisaties zoals de EU, allerlei dubieuze handelsverdragen, de VN, etc.

   Dus ja, ondanks dat alles is zoiets als een menswaardig basisinkomen alsnog wel een aardig idee, maar dan wordt dus nog steeds bovengenoemd plaatjes van rijkdom verkrijgen tov van andere landen goedgekeurd. En ook het verkrijgen van onproportioneel veel rijkdom door de rijken in Nederland tov andere armere Nederlanders.
   Oftewel, het piramide achtige graaigedrag veranderd er niks mee.

   En als je in Nederland een basisinkomen in zou stellen dan zouden bijvoorbeeld de Grieken of Portugezen daar logischerwijs ook om (kunnen) gaan vragen. En niet alleen hun, maar ook bijv. de armste Afrikaanse landen ter wereld.
   Dus dan wordt het nogal complex allemaal.

   En terugkomend en voortbordurend op wat Rob schrijft: Als je het probleem (van het geldsysteem) niet bij de wortel aanpakt dan dweil je als het ware met de kraan open.
   Ik zit nu even hardop te denken hoe een mogelijk basisinkomen voor iedereen met een corrupt rentesysteem te verenigen is.
   Het eerste wat opkomt is dat schulden (via hypotheek, leningen, boetes, etc.) nog steeds gewoon afbetaald moeten worden, dus al krijgt iedereen een basisinkomen van bijv. 1000 per maand, dan zullen er alsnog heel veel mensen consequent de lul zijn, vanwege het moeten terugbetalen van hogere schulden. Die op hun beurt per groep ook weer steeds hoger en hoger worden vanwege het heersende rentesysteem.
   Dus als je zo redeneert dan is zoiets als een basisinkomen niet veel meer dan een tijdelijk zoethoudertje en oplapmiddel voordat er weer een volgende (schuld)vloedgolf doorbreekt.
   En als ik mezelf even toesta duister te denken dan komt bij die gedachte veel sarcastisch gelach op. En als ik dat doorvertaal naar mensen die vol vanuit zo’n duistere kant miljoenen/miljarden mensen overheersen die zouden dan zoiets hebben van: Stelletje sukkels! Dat jullie daar intrappen.

   Maar goed, die kant ga ik niet (meer) laten overheersen en daarom gebruik ik het vermogen om op een duistere piramide achtige manier te kunnen denken liever in mijn voordeel en in het voordeel van mensen die daar ook op aan kunnen en willen sluiten.

   En dan kom ik ook op de echte redenen dat er nu in de media mondjesmaat meer aandacht komt voor zoiets als een basisinkomen.
   En dat is omdat veel piramide systemen (of het nou in multinationals, banken, wapenhandel, prostitutie, het onderwijs, families, etc. is) de laatste jaren al geleidelijk in aan het storten zijn. En met dat instorten moet er steeds meer kracht en ook middelen prijs gegeven worden.
   Maar omdat het om een duister gevallen engelensysteem (engelen vanwege de snelle verbindingskracht en duister en gevallen omdat het om mensen gaat die hun gezonde moraal verloren hebben en hebben laten afsterven) gaat, wordt er iedere cyclus (wat meestal een aantal maanden duurt en nu steeds sneller gaat) het liefst zo min mogelijk prijs gegeven en als er al iets prijsgegeven wordt dan duikt de onderste laag van de/een piramide daar meteen op.
   Vandaar dat het zo traag en voorspelbaar gaat steeds.

   En hiermee zeg ik inderdaad dus ook dat zo’n idee als een basisinkomen ook bij dit proces hoort (komt na even semi hardop redeneren op) en zo’n idee zal pas goedgekeurd worden op het moment dat krachtige duistere personen binnen de politiek en het bedrijfsleven niet tot nauwelijks meer energie en middelen kunnen roven uit meer naieve tokkieachtige groeperingen (zoals veel in voetbalstadions te zien – het kanonnenvoer uit de middeleeuwen – en ja, ik realiseer me met dit zeggen op te moeten passen voor veel onderhuids geweld van een hele zooi mensen, maar goed, dat is en wordt voldoende afgedekt en gebufferd inmiddels en anders zou ik dit ook niet mogen zeggen:)).
   Dus – om door te gaan – dan pas zullen ze zoiets als een basisinkomen instellen omdat ze weten dat zij zelf mogelijk in de nabije toekomst af en toe is de lul zullen zijn. – Alles vanuit eigenbelang….

   En het grootste deel van de lezers hier en op andere bewustmakende sites zullen daar zeer waarschijnlijk nauwelijks tot niets aan gaan veranderen. Dit omdat jullie allemaal ook op je eigen grijze on-semi en bewuste manieren schakeltjes van piramide systemen zijn.
   En precies om die reden heeft er ook nog niemand gereageerd op het weldoordachte bericht van Rob van der Zon. Want met zijn bericht laat hij namelijk zien buiten en door de heersende (kapitalistische geld) piramide heen te kijken en om dat te kunnen doen moet je je al in grote mate los hebben gemaakt daarvan.
   En/of je moet een sterke herkenning hebben en wil hebben om je uit het wazige heersende systeem te werken. En ik zie vaak maar weinig mensen dat echt vanuit zichzelf kunnen, willen en durven.
   En dat vind ik altijd weer teleurstellend en precies in dit rauwe gevoel willen vaak veel mensen mij ervan beschuldigen triest en eenzaam te zijn.

   Dus voor degenen die dat willen doen en nu telepatisch aan het doen zijn: Spaar jezelf de moeite;) En voor de engelvrouwen/meisjes die mij en andere mensen, die regelmatig zichzelf (ooooh, en een motor versneld zogenaamd ineens keihard buiten… over rauwheid gesproken..) ook zo door zware duistere rauwe sferen weten te worstelen, spaar je niet de moeite: Jullie liefde wordt gewaardeerd en daarmee wordt iedere keer weer een stuk gevallen engelen duister piramide structuur verder omlaag gehaald.
   En zoiets als een basisinkomen is dus in feite een vergevord stuk vals licht. Een stuk engelenlicht wat helemaal niet geuit hoort te worden door de personen die dat nu naar buiten aan het brengen zijn en doen alsof dat een mogelijke oplossing is voor veel problemen.
   Dat is het dus niet. En de redenen zijn daarvoor al gegeven.

   En om daar nog even op door te gaan en mezelf en daarmee een stuk collectief nog meer uit lage duistere klote sferen te trekken: We hadden het over het vermogen geld te scheppen en rente te vragen en te controleren.
   En specifiek over de kliek/club mensen die zich met dat soort activiteiten bezig houden.
   Nou, ten eerste: Die mensen zal je niet zo snel te zien, te spreken of te horen krijgen, vanwege het simpele feit dat vergevorderde kankerleiers zich niet zomaar laten verslaan.
   Oftewel, je moet net zo gelaagd als hun terug kunnen denken, voelen en handelen om ze ooit te kunnen verslaan.
   En even een grote, maar niet ondenkbare sprong makend: Hoe beredeneer je dan van die occulte kankerleiers terug naar wat jij/ik in je eigen leven het beste kan doen om mee te helpen aan hun val?

   Nouuu, dan kom je er dus uit op dat je in de eerste plaats moet erkennen dat je zelf ook nog vast zit in ego/piramide structuren. En dat speelt zich meestal af op werk, bij vrienden en familie. Maar ook in het verkeer en de supermarkt. In feite overal waar je komt.
   En als je even de tijd neemt om voor jezelf te omschrijven op wat voor plekken je het meest komt en met wie je het meest en met wie het minst contact hebt dan begin je zeer waarschijnlijk al een aardig plaatje te krijgen over hoe jouw ecosysteem er min of meer uitziet.
   En daarbij komt dan meestal een plaatje op van mensen die meer irritant en dominerend zijn tot aardige mensen waar je niet veel van hoort en alles daar tussenin. Dat zijn zowat altijd de twee uitersten. En daarbij geldt een soort van standaardregel dat als je de kutsferen die grote kankerleiers en kutwijven in jouw omgeving constant uitsturen leert ontwijken en blokkeren (en uiteindelijk ook overklassen) dan zullen de wat stilleren aardige mensen meer in je leven komen en je te hulp schieten, maarrrrrr omdat het om piramidestructuren gaat zullen die wat stillere mensen ook zogenaamd ineens hun donkere kleurtjes laten zien.
   Maar ja, daarbij is dan weer het ‘mooie’ dat dat dan weggecijferd wordt tegenover de grotere boemans.
   En als je dat proces soepel leert hanteren dan affirmeer je jezelf dus buiten veel ego piramide structuren. En ja, dan zul je veel vrienden, werk, relaties, etc. verliezen, maar ja, is al dat kunstmatige gedrag uiteindelijk waar je echt blij van wordt kan je je afvragen??

   In mijn geval is dat iig zeker niet zo en ik ben liever 5 jaar lang in isolement op mezelf met een constant groeiend goed gevoel dan 5 jaar lang tussen tientallen mensen die zich vrienden van mij noemen en waarbij ik me in hun bijzijn nog veel eenzamer zou voelen en regelmatig keihard onderhuids aggressief en me triest zou voelen vanwege hun, maar dat dan niet/weinig zou mogen uiten omdat ik anders de nep status quo teveel zou doorbreken.
   Die periode liep trouwens 4 jaar geleden voor mij af en nu zal er waarschijnlijk nog zo’n 5 jaar veel op mezelf zijn volgen voordat ik genoeg van de kankershit van de nederlandse samenleving en nep coolio zuiger vriendengroepen (en ook werkgroepen) heb verwerkt om vervolgens echt meer okee met mezelf en anderen te kunnen zijn.
   En ik herhaal: ik voel me stukken beter nu ik me tegen jullie/die kankerego sferen aan het verzetten dan toen ik nog tussen jullie functioneerde. Ik zeg expres ‘jullie’, omdat ik zeker weet dat demonische personen dit ook zullen lezen en al mijn goeie intenties zullen willen verdraaien. Ga je gang en dan wordt je via een wurggreepmethode zo weer vol de afgrond in geslingerd;)

   Ff kijken, dit is het wel weer zo’n beetje geloof ik. Nee toch nog niet. Ik zie namelijk George Carlin hier rechts in beeld. 1 van de bewustere caberatiers op aarde. Echter, het jammere en beperkte van veel caberatiers is. Of beter gezegd: Een type mindcontrol die over hun beroepsgroep ligt is: Dat alles/veel zogenaamd onder de mantel van een goeie grap gebracht moet worden.
   Want anders is het zogenaamd te zwaar voor het publiek.
   Nou weet je wat, fuck het publiek. Als ik ergens zou staan als caberatier dan zou ik liever voor alleen een Rob van der Zon staan te praten dan dat ik ook een zooi grappen zou moeten maken waar ik geen zin in heb om een grijs publiek wakker te maken, wat wederom vaak toch maar matig werkt. Want grote groepen mensen pikken even wat rake boodschappen van je op en vervolgens gaat het weer in de ego vermalingsmachine. Vaak met een biertje of wijntje erbij.

   Dus al zou je grote groepen mensen bewust willen maken dan is het dus effectiever om dat te doen door te beginnen bij de mensen om je heen en jezelf. En daar ook bij te blijven:) En vanuit mezelf sprekend weet ik dat wanneer ik onrustig over bijvoorbeeld de illuminati of occult ga praten, dan is dat meestal een gevolg van een naaistreek van m’n meest directe omgeving. En als ik me daar op focus dan valt die scheve gedachte sprong vaak ook meteen weg.
   Dit zeg ik oa ook, omdat mensen als George Carlin vaak teveel nog grijze groepen mensen willen bereiken en vanwege het beperkte en trage succes daarvan (ondanks volle zalen waarmee ze vast genoeg geld verdienen) ontstaat er een soort van space achtig gevoel van denken en in die zone ontstaat het meest monsterachtige geweld in mensen hun geest en lichaam. Ik spreek uit ervaring en vanwege dat nu bij mezelf goed door beginnen te krijgen, zie ik ditzelfde proces bij heel veel anderen ook vrij snel en duidelijk.
   En om ff door te gaan – dat monsterachtige geweld wordt vervolgens vaak op sensatieachtige kwade manier op groeperingen als illuminati, free masons, bankieren, politici, etc. geuit/ geprojecteerd.
   En laat het nou net zo zijn dat zij er juist hun expertise van hebben gemaakt om met en over dat soort onrustige beestachtige gevoelens te heersen.
   Dus ja, je hebt ze er niet echt mee en affirmeert juist eerder op onbewuste agressieve manier naar een voortzetting van hun twisted hegemonie.
   Ondanks dat je dus denkt hun te exposen. En precies om die reden zie je ook zwaar demonische personen in de alternatieve bewustmakende scene.

   Er komt nog meer op: Een argument die je hier aan de rechterkant van je scherm ziet staan over dat miljarden mensen zich in slaap hebben laten susses, etc.
   Dat klopt ook niet volledig. Want daarmee wordt namelijk geimpliceerd dat veel mensen bewust bijdragen aan het corrupte systeem waarin ze zich bevinden. Dit is echter niet zo.
   Veel mensen worden namelijk veel via en op hun onderbewuste gemanipuleerd en om heel specifiek te zijn vooral op je lagere seksuele drives. Je kont. En dat gaat vaak in samenspel met een overgeactiveerde linkerhersenhelft. Om die reden zie je ook onder studenten het meeste drankmisbruik, vanwege dat hun linker en rechter hersenhelften dus te weinig op relaxte manier in balans kunnen functioneren.
   En vanuit die samenlevingslaag komen vaak de nieuwe leiders van landen en organisaties. En aan de top zitten de meest geraffineerde, seksueel onderhuids geweldadige manipulatieve klootzakken en kutwijven, die vaak ook sterk hypnotische krachten bezitten en flink duister telepatisch zijn. Oftewel, ze voelen het meestal vrij snel als je je aan hun dominantie aan het ontworstelen bent en komen zich dan melden.
   Als een stel bezetenen.

   Die bezetenheid van dat soort krachtige duistere mensen boezemt heel veel minder krachtige mensen angst in en dat leidt vaak tot volgzaamheid. Maar dat wil dus niet zeggen dat grote groepen mensen echt houden van die volgzaamheid, wat tegenwoordig dus vormgegeven is in het gebruik van allerlei gadgets, kansloze smalltalk en een hele reeks aan onzin activiteiten en amusent, etc.
   Wat wil het dan wel zeggen? Nou, goed dat iemand die vraag stelt, dat wil zeggen dat heel veel mensen niet de tools, kennis, kracht, kunde en geduld hebben om tegen hun overheersers in te gaan.
   Men denkt vaak dat het niet anders kan, dat het altijd al zo gaat, etc.

   En dat type argumenten komt wederom omdat de heersende kankertjes al zo lang en strak heersen. Alhoewel ze nu wel hard aan het vallen zijn.
   Maar dan nog blijven hun principes hetzelfde en zie en voel ik vandaag de dag nog steeds duidelijk constant miljoenen mensen de mist ingaan.
   Vandaar ook even dit schrijven.

   Terugkomend op dat stuk aan de rechterkant van het scherm over veel onbewuste mensen: Daar merk ik vanuit de schrijver een veelgehoord stuk kwaadheid in wat dus juist een onbedoeld averechts effect heeft.
   En de reden om veel mensen bewuster te willen maken komt vaak ook voort vanuit een stuk onvermogen en een gevoel van overmacht.
   Iets wat logisch is, omdat men, zeker in een land als Nederland, er een tweede natuur van heeft gemaakt om onderhuidse stress op elkaar te projecteren. Dit praat het echter niet goed.
   En met dit uiten is ook te verwachten dat de eigenaar of eigenaren van deze website zich mogelijk tegen mij willen keren. Want ja, ik confronteer je op je projecties naar grote groepen mensen. En jij haalt je energie uit die projecties en op het moment dat een krachtig persoon als ik je daarop confronteer dan dreig je je machtsimperium te verliezen en dan is te verwachten dat je mij wil gaan demoniseren.
   Misschien ook niet hoor, maar ik meld het er vaak toch liever alvast even bij. En als het niet zo is, dan blijkt dat consequent uit een goede doordachte manier van communiceren en heb ik ook zo binnen no-time m’n excuses aangeboden.
   Maar ervaring lerende zal dit laatste waarschijnlijk niet het geval zijn. En dus zal te verwachten zijn dat er weer een voorspelbare te verwerken duistere klap aankomt. Irritant.

   Even kijken, ja dat kan er ook nog wel bij: Op bewustmakende sites als deze zie ik vaker het zwart maken van de kapitalistische graai en gadgets cultuur en daarbij ook grote groepen mensen.
   Begrijp me niet verkeerd: Ik ben ook tegen het heersende kapitalistische systeem en de grote groepen mensen die zich daar aan verbinden, maarrrrrrrrrr wat ik consequent veels te weinig hoor zijn de vele te maken nuances over de levens van vele mensen.
   Ja, veel mensen zijn onder kapitalisitische technologische, harde pornocultuur achtige mind (en body) control, maar dat wil niet zeggen dat ze zomaar ineens allemaal hun licht en liefde verloren hebben.
   Dat zit helaas wel in grote mate gevangen, maar is wel aan te spreken.

   Wat ik bedoel te zeggen is: De techno duivel kan je eruit lullen:) en met licht overklassen.
   En daarvoor is een tegenovergestelde tactiek en methode vaak een van de beste.
   Dus daar waar veel reclames vaak mooie mensen enzo in beeld brengt en dan een onzin product aan je willen verkopen, zo kan je ook het tegenovergestelde doen.
   Dus beginnen met een onzin product verkopen en dan aardig doen.
   En met dat ik dit zeg, word ik zelf ook even op prettige manier wazig, waarvan ik weet (en aangeleerd heb gekregen) dat dat de bedoeling en manier is om mezelf en anderen te ontmindcontrollen, maar toch wil ik nog even beter achterhalen en omschrijven hoe dat proces ook al weer precies werkt.

   En daarbij komt een voorbeeld op van een verkoper (van gas, water en licht energie) die laatst aan de deur kwam. Hij probeerde eerst aardig en geinteresseerd te doen dmv een vraag waarmee ik bezig was. Daarbij zei ik expres wat harder een tweede wereldoorlog spel aan het spelen te zijn, waarmee ie al meteen op het verkeerde been gezet werd:)
   Hij wilde namelijk natuurlijk op m’n comfortzone inbreken en ipv daarvan kreeg ie meteen een volle beuk terug. haha
   Verder wist ik al vanaf het begin niks te willen kopen, maar ik vond het toch leuk om hem z’n verhaaltje te laten houden en hem zo extra veel tijd en energie te laten verneuken. Puur vanwege dus dat ik een hekel heb aan dat soort teringszuigers.
   En dus ging allerlei extra geintereseerde vragen stellen en extra vriendelijk met een warme hand gedag zeggen, waardoor HIJ degene was die met veel opgekropte agressie en een niet verkocht product moest vertrekken, daar waar ik in het verleden de lul zou zijn geweest.
   Nu ging ik met een dikke glimlach en extra positieve energie weer naar binnen en kreeg ook meteen zin zijn klotesfeer er nog eens extra in mijn pc spelletje uit te knallen en goed grondig af te maken, want dat is hoe je die techno nerd bezeten fallen angel aanhangers uitspeelt.
   Na zo je agressie laten gaan is aftrekken en seks vaak ook een goed idee trouwens. Want dan kunnen dat soort verkopers je niet meer op die laagte aanvallen.
   En als ze het dan alsnog weer proberen, want ze zijn onvoorwaardelijk en eeuwig haatvol, dan zijn ze een volgende keer al stukken minder krachtig en dus nog weer makkelijker uit te spelen.

   Maar goed, dit is alleen nog maar het counteren van een vals licht verkoper besproken.
   Het tegenovergesteld doen is te komen met een product of een stuk agressie waar niemand echt zin in heeft, maar waarvan iedereen weet dat ze zich daar in bepaalde mate schuldig aan maken. Dus moet men wel op je reageren. En als je het goed doet heeft dat als voordeel dat je/ik daar gaandeweg alleen maar relaxter, aardiger, etc. van wordt.

   Om volledig te zijn volgen deze twee methodes elkaar constant op.
   Eerst wordt zo’n verkoper ontmantelt. Het kan ook een irritant familielid of irritante baas zijn ofzo. Eerst wordt hij/zij ontmantelt en vervolgens ga ik erop uit om exact hetzelfde type naieve mensen waaraan zo’n verkoper graag zijn producten verkoopt ook lastig te gaan vallen, maarrrr met het verschil dat ik daarvan dan net al een groot stuk heb zitten ontmantelen EN een in het moment groeiend stuk agressie tegen dat type duister. En daarmee wordt dan het ongetrainde naieve licht van kwetsbare mensen en bevolkingsgroepen getraind (en in een directe lijn daarmee ook dat van mijzelf) terwijl ik/je daar doorheen beweegt.
   Dit moet echter wel met genoeg kunde, kracht en snelheid gebeuren, want anders komt zo’n zelfde verkoper je weer te snel dwarsbomen.
   Oefening baart kunst.

   Pffff, lang verhaal geworden. En ook lang niet alleen over het basisinkomen. Maar wel over wat er bij de basis in komt:) en hoe daar mee om te gaan.
   En het ‘verhaal/confrontatie’ is een lange mars geworden wat weer in overeenstemming is met de naam van de website en dus keur ik het goed.

   Veel lees plezier.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.