De schoonheid van het basisinkomen in 11 voordelen

 hemels-uitzicht-2

1) Basisinkomen biedt IEDEREEN bestaanszekerheid

Een basisinkomen biedt voldoende inkomen voor voeding, huisvesting en sociale deelname. Armoede en voedselbanken zullen verdwijnen. Daarnaast is het voor iedere inwoner van NL vanaf 18 jaar of ouder of 18 jaar woonachtig.

2) BasisInkomen versterkt Democratie

Dankzij een maximaal gevoel van veiligheid van alle burgers en minder tijd voor werk of zorgen over werk, geeft het basis inkomen meer gelegenheid voor vernieuwing in politiek, sociaal, economisch en technologisch opzicht. Mensen krijgen meer tijd voor bewustwording en reflectie.

3) Basisinkomen biedt nieuwe kijk op werk

Een basisinkomen kan helpen ander werk te doen en keuzes te heroverwegen. Vanuit de veiligheid van het basis inkomen met een degelijke levensstandaard helpt het oude keuzes herzien en het leven te veranderen. Ieder krijgt de gelegenheid vanuit vrijheid te kiezen voor een invulling van het leven naar ieders wens in plaats van om economische redenen.

5) basisinkomen betekent solidariteit

Iedere uitkering heeft het karakter van een gunst van de overheid aan een burger, die niet meer voor zijn eigen inkomen kan zorgen. Er worden tegenprestaties geëist op straffe van het korten van de uitkering. Intimidaties, vernederingen en machtsmisbruik zijn verbonden aan het krijgen van een uitkering. Het basisinkomen betekent echter een onvoorwaardelijk recht voor ieder en het einde van de uitkeringen.

6) basisinkomen zorgt voor betere arbeidsvoorwaarden

Dankzij de zekerheid en de hoogte van het onvoorwaardelijke basisinkomen zullen werknemers beter voor hun belangen kunnen opkomen, sterker nog het versterkt hun positie ten opzichte van de werkgevers.

7) BasiSInkomen Doet bureaucratie afnemen

Het basisinkomen zal de bureaucratie reduceren doordat het een eenvoudig te handhaven systeem is en tegelijkertijd is het minder complex en kostbaar, rechtvaardiger en een stimulans voor gelijkwaardigheid.

8) Basisinkomen geeft financiële vrijheid partners

Doordat het basis inkomen strikt persoonlijk is, zijn mensen binnen een relatie niet meer financieel afhankelijk van elkaar.

9) Basisinkomen helpt ongelijkheid wegnemen

Een basisinkomen is een middel om de welvaart gelijkwaardiger met elkaar te verdelen waardoor de ongelijkheid tussen mensen vermindert.

10) BasisInkomen draagt bij aan minder arbeidsuren en betere verdeling van banen

Dankzij het basisinkomen krijgen mensen de mogelijkheid minder te werken zonder dramatisch verlies aan inkomen. Zij hebben de optie hun tijd te besteden aan bezigheden die zij nuttig vinden.  Op macro-economische schaal ontstaat er een betere verdeling van de beschikbare banen doordat mensen minder uren zullen gaan werken dankzij het basis inkomen.

11) BasisInkomen geeft ouders meer vrijheid

Ouders die zich meer op de opvoeding dan op een carrière richten, kunnen zich dit dankzij het basis inkomen financieel permitteren.

3 Comments

  • Basisinkomen
   Zo langzamerhand kent iedereen de term basisinkomen. In allerlei gemeentes wordt druk geëxperimenteerd met uitkeringen zonder tegenprestatie die vervolgens lekker hip worden omgedoopt tot basisinkomen. Zelfs de nieuwe Basisinkomenpartij heeft het oorspronkelijke idee uitgekleed door van het basisinkomen een zogenaamde regelarme bijstand of verkapte uitkering te maken. Een werkelijk onvoorwaardelijk basisinkomen ziet er voor mij nog steeds uit zoals de oorspronkelijke Basisinkomenpartij het voorstond:

   De vijf belangrijkste eigenschappen van het Basis Inkomen
   1. Onvoorwaardelijk
   Door de overheid worden geen tegenprestaties gevraagd.
   2. Vanaf 18 jaar
   Voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar en voor iedere inwoner nadat hij 18 jaar in NL heeft gewoond.
   3. Hoogte
   De hoogte van het Basis Inkomen is gelijk aan 3 maal de maximaal wettelijk toegestane huur voor een gezinswoning.
   4. Geen uitkering, maar een grondrecht
   Om een uitkering moet je vragen, het Basis Inkomen ontvang je omdat het een recht is.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.