hurenSteeds meer 65-plussers, mensen met minimumloon en uitkeringsgerechtigden leven door stijgende huren in armoede.

Amsterdamse huurdersvereniging Oost luidt de noodklok over het groeiende aantal 65-plussers dat in armoede leeft, zo meldt AT5. De vereniging krijgt steeds meer telefoontjes van mensen die hun huur niet meer kunnen betalen. Huurverhoging, stijging van zorgkosten, de afschaffing van de stadspas, het is een opstapeling van maatregelen waardoor steeds meer ouderen niet meer rondkomen.

Zo ook de 67-jarige Haly Karioen, zij moet rondkomen van 884 euro per maand. Ze kreeg dit jaar na een medische indicatie een aangepaste woning toegewezen. Deze is alleen wel 100 euro duurder. Na aftrek van alle vaste lasten, heeft ze 200 euro per maand om van te leven. Dat was nog enigszins vol te houden maar na de vier procent huurstijging en de recente verhoging van het eigen zorgrisico, redt ze het niet meer.

Bron AT5

Commentaar:
De situatie voor veel mensen wordt door stijgende woonlasten steeds nijpender.  Ondertussen doet het Kabinet van de afbraak Rutte 2 er alles aan om de grens op te zoeken tot waar honderdduizenden hun al maar verslechterende leefomstandigheden accepteren.

Rob Vellekoop, 27 augustus 2013, delangemars.nl

3 Comments

  1. NIEUW AOW PLAN: PROGRESSIEF GEDIFFERENTIEERD AOW. Eigenlijk is de AOW onrechtvaardig. Iedere Nederlandse burger en inwoner krijgt als hij of zij 65 jaar of ouder is een individuele AOW uitkering van bruto ca 850,– per maand. Dat geldt voor iedereen of hij of zij nu gewerkt heeft of niet, en of ook AOW premie ca 30% heeft betaalt per maand. Niet werken loont dus, en zij die weinig en of geen AOW premie heeft betaalt. Dat nu wordt veranderd in het nieuwe AOW plan. Differentiatie heet het. Nederlanders krijgen in dit nieuwe plan, wanneer zij 40 jaar of meer hebben gewerkt, en 40 jaar AOW premie hebben afgedragen. Meer dan de ca 850,– AOW per individu. Het voorstel is: zij die geen arbeidsverleden hebben krijgen gewoon het huidige AOW van ca bruto 850,– Per gewerkt jaarkrijt iedere indivduele rechthebbende AOWér een extra klein bedrag bovenop de maximale AOW toe te kennen. Dat zou bijvoorbeeld 10,– per gewerkt jaar kunnen zijn.Bij een arbeidsverleden van 10 jaar krijgt de AOWér er dus 10 x 10,– = 100,– extra bij. Totaal 950,–.Arbeidstoeslag dus. Na 20 jaar arbeidsverleden is dat + 200,–arbeidstoeslag = totaal 1.050,– Na 30 jaar arbeidsverleden = 1.150,– en na 40 jaar arbeidsverleden 1.250,– per individu. Het extra geld moet komen uit maximering van het inkomen. Een andere nieuwe wet Maximum inkomens door mij bepleit in 2.002 tijdens de oprichting van de landelijke politieke partij Duurzaam Nederland, moet voorkomen dat werknemers exorbitante hoge inkomens verdienen. Analoog aan het wettelijk minimumloon voor volwassenen, zou er een wet maximum loon moeten komen. En verder dient de tarieven voor andere dan hoge lonen te worden verhoogd. Inkomens uit niet loondienst boven een x grensbedrag zouden meer inkomstenbelasting moeten betalen. Dat zou Europees moeten worden geregeld evenals de nieuwe wet maximum loon. De nieuwe wet maximum loon zou bijvoorbeeld 10 x het bruto minimumloon kunnen bedragen. Dat zou betekenen dat er een maximum loongrens komt van ca 150.000 voor bedrijfsleven en overheid.

  2. ik woon als gepensioeneerde met in totaal 675 eurootjes pensioen(na belasting aftrek en mijn braz vrouw krijgt niets) hier in brazielie,Te gek die belasting.Hier doen ze het stukken beter,géèn belasting voor minderbedeelden ,ZORG vrij van premies,ook stadsbus gratis voor 65+ers.Mijn vrouw 71, heeft nu een benificio van hier+- 240 euro welk ieder jaar verhoogd word,dus kunnen hier redelijk leven,maar de rutte kliek moet niet zo doorgaan.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.