Nieuwe politieke beweging haalt bezem door Binnenhof

Vrede & Recht noemt zichzelf een schoonmaakbeweging wars van politiek, die helaas mee moet doen aan de Tweede Kamerverkiezingen om de bezem door het Binnenhof te halen. De schoonmakers van Vrede & Recht hebben hun ‘schoonmaakplan’ bekend gemaakt op hun website vrede-recht.nl. Zij geloven in een geweldloze drastische verandering,  dat kan alleen door deel te nemen aan de politiek en deze van binnen uit te reinigen.

VNR_logo-officieel-1Het schoonmaakplan gaat uit van vier revolutionaire uitgangspunten:
1. Het basisinkomen invoeren, daarvoor moet de geldcreatie naar de overheid en de afhankelijkheid van particuliere banken voor financiering verdwijnen.
2. De burger moet de baas worden in eigen land via directe verkiezingen naar voorbeeld van Zwitserland.
3. Een nationale vredesmacht moet de onafhankelijkheid van NL bewaken, in plaats van wereldwijde missies moeten de eigen grenzen beschermd worden. Daarvoor moet Nederland uit de EU en de NAVO.
4. Het milieu is belangrijker dan winst. Met een ambitieus plan maakt VenR alle woningen milieuvriendelijk en jaagt de economische activiteiten aan ten gunste van het midden- en kleinbedrijf.

schoonmaak-banner-milieuDit schoonmaakplan geeft aan iedere Nederlander de volgende rechten:
– recht op een schoon leefmilieu,
– recht op voeding en onderdak (huisuitzettingen worden verboden)
– recht op betaalbare gezondheidszorg, zonder eigen risico
– gratis onderwijs
– teelt, gebruik van hennep wordt vrij
– recht op een basisinkomen
– pensioenleeftijd naar 65 jaar (tot invoering basisinkomen)

De beweging Vrede & Recht gaat de komende maanden werken aan naamsbekendheid en fondsenwerving om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen van 2017. Zij roept mensen op in actie te komen en de moed niet op te geven, maar het initiatief te steunen.

Nederland wordt van ons allemaal en niet meer van een kleine club die elkaar de voordelen toeschuiven.

Wij zullen op alle mogelijke manieren worden genegeerd door de main streammedia, aldus woordvoerder Rob Vellekoop, maar daar trekken we ons niets van aan. Als het lukt mensen aan te steken met het geloof dat wij met zijn allen in staat zijn het tij te keren DAN zal eindelijk de corruptie, doofpotpraktijken, vriendjespolitiek en afbraak van ons sociale vangnet stoppen. Het is aan ons om dit te regelen. Wachten tot ER iets verandert, is het zelfde als wachten totdat een ander iets onderneemt wat jij niet durft. Geloof, maar ook moed is nodig. Ik ga er van uit dat een nieuwe Gouden Eeuw haalbaar is, maar dan niet voor een kleine groep, maar voor ons allemaal!

30 augustus 2016

13 Comments

 1. Beste Rob, ik sluit mij aan bij de nieuwe politieke beweging VREDE & RECHT. Is dat de opvolger van de Basisinkomenpartij waar jij ex voorzitter van bent? Graag contact met mij als oud medeoprichter van DUURZAAM NEDERLAND in 2002. mvg Co Meijer 072 5091087 email jameijer@quicknet.nl

  • Rob, je begrijpt only you heus wel. Zelfs als je deze politieke partij (beweging) met de allerbeste intenties opstart dan nog is het de onjuiste stap naar vrijheid. Het is medewerking verlenen aan het in stand houden van een destructief systeem voor velen wat bekend staat als (parlementaire) democratie.

   • Heb jij een andere oplossing om onze samenleving te veranderen, terwijl je weet dat de meeste mensen niet met een andere vorm van staatsmacht bezig zijn (zij zijn helemaal niet met politieke macht bezig) Ik ken geen andere oplossing dan de zaak van binnen uit te veranderen, geweld wijs ik af dan ben je niet beter dan je tegenstanders.

    • Beste Rob,
     Er zitten nobele plannetjes in je ‘programma’. Helaas hebben je plannetjes alleen bestaansrecht als je geweld initieert naar je medemens (verplichte afdragingen om de plannetjes te financieren). Of wil je nu beweren dat als er mensen zijn die zeggen: “ik ga dat niet betalen want ik sta er niet achter”, dat jij die mensen met rust laat en daar niet de handlangers van het gezag op af stuurt om dat geld (belasting) met geweld en desnoods onder bedreiging van opsluiting te verkrijgen. Overheden ontlenen hun complete bestaansrecht aan de dreiging van het initieren van geweld bij weigering mee te spelen met de (gekozen) overheid. Zelfs als je de multinationals / bankiers zou dwingen handelingen te verrichten ten bate van het volk is het een vorm van geweld.
     Stap 1: elimineren bestaansrecht overheid door geen medewerking te verlenen op welke wijze dan ook door niet meer te stemmen, petities aan te bieden of te demonstreren (de laatste 2 zijn erkenning van een overheid).
     Stap 2: elimineren gebruik van een monetair stelsel waarvan het bestaansrecht gebasseerd is op fictieve waardes die in handen zijn van een heel klein clubje.
     Stap 3: Bereid zijn om deze vrijheid te beschermen en ja helaas zal er geweld moeten worden toegepast om te voorkomen dat degenen die als gevolg van stap 1 en stap 2 de macht verliezen alle geweld zullen toepassen om de macht niet te verliezen. Er is een wezenlijk verschil tussen geweld initieren om macht te consolideren en geweld initieren uit lijfbeheid, deze 2 soorten mensen mogen om morele redenen niet met elkaar vergeleken worden en het is dus ook een mindfuck om te stellen dat mensen die geweld initieren uit lijfbehoud te vergelijken met mensen die geweld initieren om macht te consolideren.
     https://www.youtube.com/watch?v=BNIgztvyU2U

     • Beste Nico, de wereldbevolking is pas toe aan een samenleving zonder overheid als de mensen daarvoor klaar zijn. Die tijd zal zich aankondigen zodra er een heel ander bewustzijn dan nu leeft in de mensen. Tot die tijd zullen we moeten roeien met de riemen die we hebben.

      Met andere woorden het is natuurlijk mogelijk te werken naar een afgeslankte overheid die volledig aan de leiband van de burger loopt en niet andersom. Het is niet alles of niets. We leven volgens mij in een overgangsfase van een almachtige overheid naar geen overheid. In deze tussenfase moeten we ook verder met elkaar en het liefst zo vreedzaam, maar toch ook zo harmonisch mogelijk.

      Een samenleving zonder overheid vraagt een algeheel bewustzijn waarbij mensen in de eerste plaats in vrede met zichzelf kunnen leven, dan zijn ze klaar om op dezelfde manier met hun medemens om te gaan. Ik zie op dit moment geen enkel teken dat we zo ver zijn. Ieder conflict zowel tussen landen, organisaties als mensen onderling is een uiting van onvrede, waarbij in de eerste plaats een mens zijn negatief gevoel legt bij zijn medemens.Er zijn talloze conflicten, dus miljoenen uitingen van onvrede van mensen met zichzelf.

      Ik zou willen dat we de overgangsfase al waren gepasseerd.

 2. ROB . . . DE GOUDEN EEUW IS ONSTAAN DOOR DE VOC EN DE SLAVERNIJ . . . DUS WEEG AL JE OVERWEGINGEN OP DE GOUD-SCHAAL VAN JE ZIEL EN TEST HET KARAAT VAN DIE UIT-SLAGEN MET OP-RECHTE EN ZACHTE ZUIVERHEID ! !

 3. OOK EEN ADVOCAAT IS NOOIT TE OUD OM TE LEREN

  In de Gelderlander van 27 augustus 2016 maakt de steradvocaat Mr. G. Spong n.a.v. de gewelddadige dood van zijn nichtje paginagroot gewag van zijn ervaringen “aan de andere kant van de rechtszaal”. Als een gewone mens van vlees en bloed “heeft hij het moeilijk”, ”breekt hij zijn hoofd” over het onmogelijk vonnis van de rechter en “ergert hij zich zo aan de leugens in de rechtszaal.” (commentaar Rob Brockhus: Poeh, als dat waar is heb ik er ook wel een paar mr. Spong)

  Nu onze gelauwerde strafpleiter op zijn 70e levensjaar begrip toont voor de onvrede van rechtzoekende burgers in het strafproces neem ik hem maar ook de journalist Peter Groenendijk, aan wie Spong zijn hart uitstort, graag bij de hand en neem hen mee naar het civiele recht. Daar stapelen zijn confraters – net als in het strafrecht – fout op fout. (Bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=J6R9gmoO27o)

  Graag wijs ik hen op de rechteloosheid van de slachtoffers van die fouten en stel ik hen op de hoogte van het zorgwekkend fenomeen dat er i.t.t. medisch letsel zo goed als geen jurisprudentie bestaat m.b.t. juridische letselschade. (Wouw laat ir. R.A.A. Rietveld dat maar niet horen met zijn medische mishandeling door BuZa op Bali)

  Die fouten en die rechteloosheid blijken feitelijk uit vele, zeer druk bezochte sites op Internet zoals de Sociale Databank Nederland; ook uit boeken/artikelen van mijn geestverwanten, zoals mr. Paul Ruys, A. v/d Voort, P. Smolders, J. Rooymans, of van mijn hand. Het blijkt uit talloze feiten en voorbeelden, waarin hooggeplaatste juristen in boeken en op Internet publiekelijk beschuldigd worden. Het feit dat die juristen daar niet tegen optreden is een teken aan de wand. (Actueel voorbeeld: http://www.sdnl.nl/klun.htm en http://www.sdnl.nl/pdf/analyse-van-faillissementsfraude.pdf ).

  In concrete gevallen werd en wordt de incompetentie, de leugenachtigheid, de rotheid, en teloorgang van het zelfreinigend vermogen van Justitie door tallozen om hun Recht bezorgde burgers al decennialang uitgebreid en gedetailleerd aan de kaak gesteld. (De hoofdoorzaak is de opgelegde censuur in de media en fractiediscipline)

  Nu mr. Spong ontvankelijk blijkt te zijn voor “de andere kant van de rechtszaal”, raad ik hem en ook de journalist Peter Groenendijk, aan kennis te nemen van de kritische feiten, die leken/burgers te melden hebben.

  Kortom, als het om ons Recht gaat, wemelt het van even feitelijke als doelgerichte tegenspraak, van de feiten, waaruit keer op keer blijkt dat de problemen van Justitie en de rechteloosheid van haar slachtoffers niet incidenteel, maar structureel zijn. Justitie investeert keer op keer, jaar in jaar uit in onvrede bij mensen die recht zoeken.

  Hoe het ook zij, in de loop van de 20 jaar dat ik ons Recht ‘vrij en onverveerd’ recht in de ogen heb gekeken ben ik er – samen met vele lotgenoten en geestverwanten – van overtuigd geraakt dat een brede maatschappelijke discussie over ons aller recht, bitter nodig is. (Dat wordt leuk met de komende zendtijd-voor-politieke-partijen.htm)
  Aan die discussie dienen naast de heer Spong, andere juristen en journalisten ook en met name leken/burgers deel te nemen; met het oog op die discussie dienen leken thema’s aan te dragen zoals de participatie van leken aan het recht, zoals dat in de meeste landen van Europa gemeengoed is, het tuchtrecht voor advocaten en andere belangwekkende thema’s waarvoor de hoeders van ons recht genoegzaam de ogen plegen te sluiten. (Zie de brief van R. Kluun aan gerechtshof-president Verhey)

  Ik acht het mijn plicht aan die discussie bij te dragen. De vervulling van die plicht valt mij minder zwaar door voor de gewone burger moedgevende conclusie van de gezaghebbend hoogleraar Schalken (forum Volkskrant): dat “het goed is dat ook burgers justitie tegenspreken”. Ook de uitspraak van Prof. J. Leyten: “Recht komt tot bloei door spraak en tegenspraak geeft de burger ietwat moed.

 4. De staat moet het wel op kunnen brengen, anders krijgen we direct dezelfde situatie als in Suriname en venuzuela?

 5. Hallo Rob, Mooi initiatief en toch maak je een denkfout. Vraag je eens af waarom er geen hond komt ? Niet om je af te zeiken hoor, maar de bittere waarheid. Het vertrouwen in politiek is weg !

  Dus nu komt het, wij, enkele burgers zijn een protestactie begonnen schoon van iedere politieke kleur, ook gaan we de propagandamachine omzeilen. De wapens, figuurlijk dan, inzetten tegen de machthebbers. ER is zoveel afbraak ten laste van de burgers dat er een patroon is.

  wij gaan ze doorbreken ! Hoe ? https://petities.nl/petitions/herstel-nederland?locale=nl eerst de bekendmaking, fase 1. Dan de verdere uitrol, de dienstverleners het protest te laten uitvoeren. ( van der Schreur gaat het heel warm krijgen ! DE main stream gaat dan verslag doen, het kabinet valt. DE coruptie komt bovendrijven. De reparatie kan beginnen ( uitrol 2 jaar !

  mvg dr snuggles

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.