Friese wethouders verantwoordelijk misstanden Pastiel

Het paradepaardje Pastiel, samenwerkingsverband van 13 Friese gemeenten en gepresenteerd als de oplossing om de werkloosheid in de Friese regio te bestrijden, loopt iedere dag averij op.  In het Facebook dagboek van Geer en Greetje komen steeds meer zaken naar buiten over de manier waarop met uitkeringsgerechtigden wordt omgesprongen. Zoals bijvoorbeeld het gele en rode kaarten beleid en het washandjes vouwen, doosjes vouwen, dichtplakken, stickeren, deodorant busjes doosjes stoppen  zogenaamd bedoeld om de mensen te observeren en hun kwaliteiten vast te stellen.

geerengreetje

Hieronder een lijst met verantwoordelijke wethouders.

Gemeente Súdwest-Fryslân verantwoordelijk wethouder S. Tolsma, PvdA, secr.tolsma@gemeenteswf.nl
Gemeente De Friese Meren in oprichting (in 2014 samengevoegd, heeft nog drie verantwoordelijke wethouders):
Frans Veltman, CDA, f.veltman@gaasterlan-sleat.nl
Esther de Vrij, VVD, e.devrij@lemsterland.nl
Janny Schouwerwou, CDA, j.schouwerwou@skarsterlan.nl

Commentaar
Ik raad iedere verontruste burger en gedupeerde aan het ongenoegen over deze situatie te uiten en de verantwoordelijken op hun beleid aan te spreken. In plaats van te klagen is er actie nodig om aan deze schrijnende situatie een einde  te maken.

Rob Vellekoop, 15 mei 2013

11 Comments

 1. Terugblik op 1 jaar Pastiel :
  “Waarom horen we steeds maar weer over de eerste en de honderdste plaatsing? Pastiel zegt dat de teller inmiddels op 422 staat, dus wat is het verhaal achter die 420 andere plaatsingen? Als dat allemaal van die succesnummers zijn, dan hadden we dus bij wijze van spreken elke dag van het jaar een hartverwarmend stuk in de krant kunnen lezen over iemand die door mevrouw van der Meulen en haar Toverteam aan een fantastische baan geholpen is.”
  http://www.grootsneek.nl/99734/sp-blikt-terug-op-1-jaar-pastiel/

 2. Zijn de gedupeerden overigen bekend met het college van mensenrechten, bij wie je ook klachten kan deponeren.Ik geloof echter wel dat dit college betaald wordt door de overheid, dus…….uw eigen afweging?

  http://www.mensenrechten.nl/

  030-8883888 (iedere werkdag van 10.00 tot 16.00 uur) of mail naar info@mensenrechten.nl.

 3. Nog even en dat voor de goede orde. Als ik de werkwijze van Pastiel gadesla en aan hen gelijk zijnde instanties vraag ik mij of er geen sprake is van strafrecht waarmee ik doel op artikel 285b van het strafwetboek. Wat mogelijk ook geld voor het UWV en andere separate rechtstaten binnen de Nederlandse rechtsstaat. Ik met dit artikel doel op dwing en dwang methoden waar degene die gedwongen wordt niets aan heeft, alleen maar nadelen ervaart, zelfs met een aanloop naar de dood wordt bedreigt ( marteling/vrees aanjagen ), maar de partij wie dwingt en dwang uitoefent wel zijn voordeel uit behaalt.. Zoals eigen verdienste, winst en besparing op onkosten.
  .
  Artikel 285b strafrecht

  Hij die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.
  Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is begaan.

  Ik vrees echter dat Pastiel en soortgenoten zo ook de uitkeringsinstantie gebruik kunnen maken van “wederrechtelijk ” Wat maakt dat zij mensen wel mogen dwingen op basis van een dwangmethode en bedreigen wat niet getolereerd zou worden als een gewone burger dat zou neerleggen bij een uitkeringsgerechtigde of werkende.

 4. Door de berichtgeving hier ben ik nog meer tegengekomen. Waardoor ik een vermoeden krijg dat hetgeen zich afspeelt binnen Europa, misschien wereldwijd, begint te lijken op een industriële evolutie, hetzij een commerciële evolutie om meer winst te kunnen genereren. Waar goedkope arbeidskrachten voor nodig zijn. Waar Pastiel al aardig in voorziet, door tal van drogredenen te benoemen, waar menigeen onder dwang aan moet voldoen. Is dit slechts het begin van de benoemde evolutie?

  Degenen gevoelig voor de propaganda van de regering ( overheid) doorzien niet dat mogelijk deze goedkope arbeidskrachten (dwangarbeiders ) hen op enig moment het werk zullen gaan ontnemen. Wat al is begonnen door de grenzen open te gooien. wat al invloed heeft op het vervoersbedrijf en het bouwbedrijf In Nederland en wellicht op nog meer bedrijven. Die graag Nederlanders in een gelijkwaardige positie zien belanden, daar men anders geen arbeiders aantrekt komend buiten Nederland. Wat ook werkeloosheid genereert in Nederland uit eigen financieel belang van de betrokken bedrijven. Wat bewijst dat men goedkope arbeidskrachten ambieert. Als een dergelijk vermoeden klopt, al vormgegeven door Pastiel wordt de overheid ( het UWV ) straks het grootste uitzendbureau ooit in Nederland, waar de cliënten bestaan uit dwangarbeiders. Wie niets meer te zeggen hebben en als men toch nog kritiek heeft dat in een laatje verdwijnt waarop staat “individueel probleem”. Waar geen overheidsbeambte noch semi overheidsbeambte zich druk over maakt, men dat niet mag volgens eigen zeggen. Men alleen daar is voor het algemeen beleid, een zogenaamd algemeen belang. Wat ik in twijfel trek.

  Het omver vallen van het monetaire systeem is de reden waarom het bovenstaande op zorgwekkende wijze gestalte verkrijgt. Wat bizar genoeg gelijke tijd komt met een menselijke evolutie, men meer innerlijk bewust wordt. Wat bij mensen versneld optreedt die lijden onder het huidige beleid van de overheid zoals ontstaan in Friesland en voor zeker in meer provincies. Dat gaat wat geven, waarvan ik denk dat het systeem uiteindelijk aan waarde gaat verliezen en de waarde van mensen gaat toenemen.

 5. Ook ik heb een kort en bondig mailtje geschreven naar deze dictators. Misschien niet verstandig voor mijn eigen uitkeringspositie, maar ik laat mij niet langer meer beïnvloeden door angst wat voorkomt uit de groter wordende dictatuur binnen Nederland waar steeds meer mensen mee te maken krijgen. Bij wie mogelijk grotendeels de angst hun mond snoert. Het is echter mooi geweest.

 6. Ik heb ze alle 3 een mail gestuurd :

  Hierbij wil ik U melden dat ik als verontruste burger mij zeer veel zorgen maak over de behandeling van uitkeringsgerechtigden!
  Ik heb zelf gelukkig geen uitkering maar zal mij onvermoeibaar gaan inzetten om te helpen deze wanpraktijken van dwangarbeid met naam en toenaam langzaam maar zeker in de media openbaar te krijgen. Ik hoop dat het uw partij vele stemmen gaat kosten.

  Met een onvriendelijke groet,

  Mirjam de Groot

  • deze link is dood (De pagina die je in dit blog zoekt, bestaat helaas niet.)

 7. Prima idee om het zo aan te pakken! Ik ga de betreffende wethouders een mail met pittige vragen sturen omtrent de gang van zaken bij Pastiel.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.