Aantal vacatures verder gedaald, maar repressie werklozen gaat door

Volgens het CBS is het aantal vacatures verder gedaald. Zo staan er eind 2012 101.000 vacatures open. Dit zijn er 7 duizend minder dan eind september. Bij particuliere bedrijven staan eind december 94 duizend vacatures open. Het aantal vacatures bij de overheid blijft onveranderd op 7 duizend.

Het aantal nieuwe vacatures is in negen jaar niet zo laag geweest.

Commentaar:
Desondanks blijft regering Rutte zich focussen op bezuinigingen, waardoor nog minder geld beschikbaar komt voor investeringen en werk. Wel neemt de repressie van uitkeringsgerechtigden toe. Worden antifraudemaatregelen aangescherpt en worden we nog meer zand in de ogen gestrooid alsof het probleem van de crisis bij de uitkeringsgerechtigden ligt.
RV