855.000 gezinnen kunnen huur niet betalen

Volgens OTB, het onderzoeksbureau van de TU Delft, kunnen 855.000 huishoudens in een sociale huurwoning hun huis eigenlijk niet betalen. Bijna 40% woont onbetaalbaar.

Om te bepalen of iemand de huur kan bepalen wordt gekeken naar de huurquote. Uitgangspunt van de corporaties is dat je 30% van je netto inkomen gebruikt voor huur. Het blijkt dat wanneer deze norm wordt toegepast 37% moet beknibbelen om de huur te kunnen opbrengen. En dat is natuurlijk niet zo vreemd wanneer je kijkt naar het schamele bedrag aan bijstand dat uitkeringsgerechtigden ontvangen.

Voor nog veel meer mensen dan nu zal huren onbetaalbaar worden omdat de woningcorporaties de komende 4 jaar volgens plannen van het kabinet 2 miljard moeten ophoesten.