6. Hoe groot is de aanslag van de rente op onze portemonnee? Iedereen betaalt rente.
Niet alleen de rekeninghouders bij een bank die een lening hebben of rood staan betalen rente, maar ook de kopers van goederen omdat rente de kostprijs van goederen verhoogt.

Om te beginnen is de maximale rente die door kredietinstellingen op dit moment in rekening mag worden gebracht 14%. Een gigantische beloning voor het creëren van geld uit het niets!

Het kan echter nog veel gekker, op dit moment bestuderen banken de mogelijkheid om zelfs rente in rekening te brengen aan rekeninghouders over hun tegoeden. Met andere woorden banken gaan de klant die zijn geld toevertrouwt aan de bank straffen voor zijn spaarzaamheid door hem rente te laten betalen. Dit zou het einde van de mythe van het spaarvarken betekenen. Banken hebben al geen uitgesproken rein imago, op deze manier lijken zij de naam die zij in de volksmond hebben gekregen van ‘graaiers’ eer te willen aan doen.

Dat rente kostprijsverhogend werkt kan met het volgende voorbeeld worden aangetoond.
Wanneer de vader van Jezus bij zijn geboorte een euro had geïnvesteerd tegen 5% rente dan zou Jezus er bij de bank nu meer dan 23.000 miljard goudklompen van het gewicht van de aarde voor hebben kunnen kopen.
Er is becijferd dat in alle prijzen gemiddeld 35% rente zit. Dit betekent dat een mens een derde van zijn leven werkt voor rente. Samen met de 21% BTW bovenop de kostprijs plus eventueel accijnzen levert deze 35% een gigantische prijsstijging op.

Met andere woorden de burger heeft minder te besteden doordat hij meer belasting moet betalen om de rente over de staatsschuld te kunnen voldoen en hij betaalt meer BTW over de verhoging van de kostprijs van goederen met 35% rente en in iedere bestede euro zit 35 cent rente.

Overige hoofdstukken