5. Waarom betaalt de Nederlandse overheid jaarlijks 8 miljard rente?
De Nederlandse staat betaalt ieder jaar meer dan 8 miljard euro aan rente. Dit geld heeft de overheid afgesproken te betalen voor het geld dat de staat heeft geleend. Maar waarom zou de overheid geld lenen terwijl zij het zelf kunnen scheppen zoals banken dat doen? En waarom zouden zij hierover nog rente betalen ook? De staatsschuld is op dit moment gegroeid tot 458 miljard euro.

Zoals we hiervoor gezien hebben is iedere euro die in omloop gebracht wordt (op 5% na) schuld. Met andere woorden ook de overheid is schuldenaar van de banken. Dit is wel het sterkste bewijs dat banken geld creëren. Het krankzinnige is dat de overheid aan de ene kant aan banken het geldscheppingsprivilege heeft geschonken en daar bovenop over dat gecreëerde geld ook nog bereid is rente te betalen. Met andere woorden de overheid leent geld tegen hetzelfde principe als een willekeurige klant van de bank. Er wordt geld gecreëerd op het moment dat er geld uitgeleend wordt. De overheid moet dus en het gecreëerde geld plus de jaar op jaar daarover berekende rente betalen. De Nederlandse overheid heeft een schuld van 458 miljard euro aan de banken.

Als verzachtende omstandigheid voor deze misstand zou je kunnen aanvoeren dat banken veel werkgelegenheid scheppen. Helaas is ook dat een fabeltje. Het gaat uitstekend met de banken, de drie grote banken ING, ABN AMRO en RABO maken samen 6,7 miljard winst over 2014 en ontslaan de komende tijd meer dan 10.000 werknemers. De banken geven aan dat dit ‘moet’ door de digitalisering en om ‘het hoofd boven water te houden’.

Het is onbegrijpelijk dat de overheid als een bezetene bezuinigt op allerlei sociale zaken als uitkeringen, zorg en onderwijs en aan de andere kant doodleuk geld over de balk gooit door het te lenen en hierover rente te betalen.

Overige hoofdstukken