Economie


Sociaal


Steun De Lange Mars

We maken kosten die we volledig uit eigen beperkte middelen betalen. Vandaar dat iedere geldelijke steun enorm gewaardeerd wordt. Je kan je bijdrage storten op bankrekening NL48ABNA 0516055410 ten name van Rob Vellekoop, Amersfoort. Bedankt!

Macht


Politiek

puinhoop

De wandaden van Rutte 2 tot nu toe

1. Iedere maand duizenden werklozen er bij 2. De consument verliest vertrouwen in economie en pot op. 3. De zorg betaal je zelf of je valt terug op je netwerk anders crepeer je. 4. Mensen in bijstand onder regime van onderdrukking en intimidatie 5. Gepensioneerden minder pensioen. 6. Geflipt controle-apparaat…

Lees verder