Economie


Sociaal


Steun De Lange Mars

We maken kosten die we volledig uit eigen beperkte middelen betalen. Vandaar dat iedere geldelijke steun enorm gewaardeerd wordt. Je kan je bijdrage storten op bankrekening NL48ABNA 0516055410 ten name van Rob Vellekoop, Amersfoort. Of koop een boek via Academy of Happiness.nl Bedankt!

Macht


Politiek