Huiszoekingen onbeperkt mogelijk sinds 1 maart 2014

boeienDit is geen afkondiging van de Nazi’s in WO II, maar
een wetsvoorstel van VVD-er Teeven dat door de Eerste en Tweede Kamer in februari is aangenomen waardoor de politie in ieder huis kan binnenvallen wanneer het vermoeden bestaat dat er illegale vreemdelingen aanwezig zijn. Dit simpele vermoeden is voldoende.

Illegaliteit op zich is niet strafbaar, maar het vermoeden is al genoeg om iedere burger zijn burgerrechten af te nemen. Wanneer iemand op straat niet ter plekke kan aantonen dat hij “legaal” is, mag hij gearresteerd, geboeid, gefouilleerd en afgevoerd worden.

Op deze manier is een huiszoeking of aanhouding altijd achteraf te rechtvaardigen, want er bestond immers een vermoeden van illegaliteit. Tegen een vermoeden kan je als burger niets inbrengen. De politie heeft altijd gelijk.

Commentaar
Ik kan me goed voorstellen dat dit een doodgewone maatregel is voor een fascist, maar ik had nooit gedacht dat het fascisme bij de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie is binnengedrongen met de PvdA in het kielzog.

Rob Vellekoop, 15 april 2014

Werk loont, verhaal van Arbeitseinsatz in Rdam anno 2014

30erjarenRelaas van een tewerkgestelde uitkeringsgerechtigde in Rotterdam in 2014, die ‘gewoon’ de bevelen van de ambtenaar moet opvolgen omdat hij anders geen uitkering krijgt om van te leven.

“We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Onze uitkering is nog niet toegekend, maar je wordt wel meteen tewerkgesteld. De vraag, die ik pesterig aan de ambtenaar die uitlegt wat werk loont inhoudt stel, is of ik een vergoeding voor dit werk ga krijgen als mijn uitkering alsnog geweigerd wordt. Maar inderdaad; als je uitkering geweigerd wordt krijg je niets. Lijkt mij iets waar het hof voor de rechten van de mens nog wel wat bedenkingen bij zal hebben.” Lees verder

Commentaar
Dwangarbeid in NL van begin 2014 zal de geschiedenis ingaan als een terugkeer naar de onderdrukking van niet-werkenden van de vorige eeuw. Toen was er een krachtige arbeidersbeweging die stemrecht en betere werkomstandigheden wist te verwerven. Ik ben benieuwd wat voor soort beweging er nu nodig is om de elite aan de kant te zetten.

Rob Vellekoop, 14 april 2014

De Internationale is weer actueel

werkloozenIn 1892 werd de Internationale als officieel strijdlied van de Internationale Arbeidersbeweging geproclameerd. De strijd van toen is de strijd van nu met andere wapens en geraffineerdere tegenstanders. Destijds vochten mensen in armzalige omstandigheden voor brood en werk. Nu is de straf voor verzet tegen het huidige regime werkloosheid en daarna bijstand en slavernij.

De onderdrukking van toen was openlijk, nu bedekt en gecamoufleerd door een deken van overbodige informatie. De spelen van toen is het internet van nu. Grote delen van de bevolking bevinden zich in een bijna constante roes tijdens de interactie met anderen via de zogenaamde sociale media. Of zij zijn ondergedompeld in de dagelijkse zorgen om het hoofd boven water te houden door een schamele uitkering/loon waarmee zij moeten overleven.

De Internationale in tekst en geluid

Ontwaakt! verworpenen der Aarde
Ontwaakt! verdoemd in hong’ren sfeer
Reed’lijk willen stroomt over de Aarde
en die stroom rijst al meer en meer
Sterft, gij oude vormen en gedachten
Slaaf geboor’nen, ontwaakt! ontwaakt!
De wereld steunt op nieuwe krachten
begeerte heeft ons aangeraakt;

Makkers! ten laatste male
tot de strijd ons geschaard
en de Internationale
zal morgen heersen op Aard’

De staat verdrukt; de wet is logen
de rijkaard leeft zelfzuchtig voort
Tot ‘t merg wordt d’arme uitgezogen
en zijn recht is een ijdel woord
Wij zijn ‘t moe naar and’rer wil te leven
Broeders! hoort hoe gelijkheid spreekt:
Geen recht waar plicht is opgeheven
geen plicht leert zij waar recht ontbreekt

Makkers! ten laatste male
tot de strijd ons geschaard
en de Internationale
zal morgen heersen op Aard’

De heersers door duivelse listen
bedwelmen ons met bloed’gen damp
Broeders! strijdt niet meer voor and’rer twisten
breekt de rijen hier is uw kamp
Gij die ons tot helden wilt maken
o! Barbaren denkt wat gij doet
Wij hebben waap’nen hen te raken,
die dorstig schijnen naar ons bloed

Makkers! ten laatste male
tot de strijd ons geschaard
en de Internationale
zal morgen heersen op Aard’

Rijken nog rijker sinds start crisis 2008

succesVolgens het CBS had in 2012 de rijkste 1 procent van Nederland (74 duizend huishoudens) 273 miljard euro vermogen. Dat is 23,4 procent van het totaal, goed voor gemiddeld 3,7 miljoen euro per huishouden. Het totale vermogen in Nederland – aandelen, bank- en spaarrekeningen, huizen en andere bezittingen, behalve de pensioenen – was in dat jaar 1.166 miljard euro. Op het hoogtepunt vóór de crisis, in 2008, had de rijkste 1 procent ruim eenvijfde (21,5 procent) van het toenmalige vermogen van 1.300 miljard euro.

Let op dit zijn de cijfers over 2012 omdat het CBS altijd jaren achter de feiten aanloopt. Want wat blijkt in 2013 hebben beleggers wereldwijd meer dan 1.000 miljard dollar aan dividend opgestreken. Met andere woorden de NL rijken zijn op dit moment nog rijker dan in 2012.

De rijken zijn immuun voor de ellende die over mensen met een laag inkomen wordt uitgestort. Voor de vorm denkt Den Haag nu even na over een belasting op de hoogste vermogens. Op dit moment betalen de vermogenden 1,2% over hun vermogen aan belasting. Dit wordt door verschillende geleerden als te hoog aangemerkt. Stel je voor dat ze zouden beweren dat dit te laag is.

Commentaar
Ik blijf herhalen dat alle mensen met een laag inkomen zich moeten organiseren en als 1 belangengroepering de regering moet aanpakken. De ongelijkheid wordt steeds schrijnender en zonder verzet blijft deze groeien.

Rob Vellekoop, 12 april 2014

18 hulporganisaties luid noodklok armoede en schulden in NL

armoedeVolgens een brief van 18 landelijke hulporganisaties aan alle gemeenteraden raken steeds meer mensen in financiële problemen of hebben te maken met een erg kleine portemonnee. In 2012 behoorden ruim 1,3 miljoen (8,4%) mensen tot een huishouden met een laag inkomen, waaronder 391.000 (11,8%) kinderen.
In datzelfde jaar liep iets meer dan één op de zes Nederlandse huishoudens (17,2%) een risico op problematische schulden, had problematische schulden of zat in een schuldhulpverleningstraject.
Mensen die te maken hebben met armoede en schuldenproblematiek bevinden zich in een kwetsbare positie. Vanwege een laag inkomen of schulden worstelen zij dagelijks hoe zij rond kunnen komen en hoe zij mee kunnen blijven doen in de samenleving. Het lukt hen lang niet altijd om gezonde voeding of kleding te kopen, te sporten of mee te doen aan sociale activiteiten. Soms verliezen mensen zelfs een dak boven het hoofd. De hulporganisaties vinden dat niemand als gevolg van zijn financiële situatie buiten spel mag staan, zeker kinderen niet.

Commentaar
Deze keer geen grote steunactie voor een door honger of oorlog verscheurd land in Afrika, maar een oproep armoede in eigen land te bestrijden en medelanders te helpen het hoofd boven water te houden, geteisterd als ze zijn door de zwaarste bezuinigingsmaatregelen van Rutte 2, die die ooit een groep getroffen heeft.

Rob Vellekoop, 9 april 2014

50.000 betogers tegen asociaal Europa

brussel040414Een betoging tegen het Europese afbraakbeleid kreeg in Brussel 50.000 mensen op de been. Er waren grote delegaties uit Frankrijk, Nederland en Duitsland, ook uit de Zuid-Europese landen waren vakbondsleden gekomen.

 

“Extreemrechts krijgt straks misschien wel 100 zetels in het Europees Parlement. Mensen haken af of geven een proteststem. De Europese Commissie moet dringend rekening houden met onze afkeer”, zei Thierry Lepaon van de Franse vakbond CGT.

 

Commentaar
Ik hoop dat het de Nederlandse kiezer duidelijk is geworden in ieder geval niet extreemrechts, dus op de PVV, te stemmen tijdens de verkiezingen op het Europese Parlement op 22 mei. Ondanks het feit dat de PVV beweert tegen de EU te zijn, blijken ze NIET tegen een verhoging van de op zich al exorbitante Europese ambtenarensalarissen te zijn.
Rob Vellekoop, 5 april 2014, voorzitter BIP

Gemeenten kunnen drones inzetten voor controle

droneDe Tweede Kamer heeft op 1 april ingestemd met een wetswijziging van VVD-minister Opstelten om de bevoegdheden voor het inzetten van cameratoezicht te verruimen.

Het gemeentelijk cameratoezicht wordt geregeld in de gemeentewet. De burgemeester kan besluiten tot cameratoezicht in een bepaald gebied “ter handhaving van de openbare orde“. Voor het aanwijzen van een gebied waarin cameratoezicht wordt ingezet, blijft goedkeuring van de gemeenteraad nodig. Waar en wanneer de camera’s binnen dat gebied daadwerkelijk worden ingezet, kan de burgemeester besluiten zonder verdere goedkeuring van de gemeenteraad.

Drones
In de voorgestelde wetswijziging wordt geen technische beperking aan de camera’s gesteld. Het is dus mogelijk dat de burgemeester besluit tot de inzet van rijdende of vliegende camera’s (drones).

Meer toezicht
Met flexibele camera’s kan de gemeente cameratoezicht uitoefenen waar dat incidenteel nodig wordt geacht op voorwaarde dat het gebied daarvoor eerst is aangewezen. Er is daarom een grote kans dat naast de vaste camera’s er een groter gebied zal worden aangewezen waar flexibele camera’s mogen worden ingezet. De verwachting is dat het cameratoezicht in zijn geheel zal toenemen.

Commentaar
Het is opvallend dat ondanks de groeiende inzet van camera’s de wereld er niet veiliger op is geworden. De industrie die camera’s produceert is machtig en krijgt de politiek steeds meer in zijn wurggreep. Afluisteren en aftappen van gegevens van burgers op grote schaal door inlichtingendiensten schijnt niet genoeg te zijn, daarnaast moeten onze gangen zoveel mogelijk gevolgd worden.

Rob Vellekoop, 2 april 2014