Email ons het machtsmisbruik wanneer je anoniem wilt blijven. Wij zullen dan je melding vertrouwelijk behandelen en uitsluitend na overleg met jou plaatsen.

94 Comments

 1. Mensenrechten van bijstandsgerechtigden geschonden

  Er lijkt iets vreemds aan de hand met hoe wij omgaan met kwetsbare mensen. Denk aan mensen die afhankelijk zijn van een persoonsgebonden budget en die te lijden hebben onder de gebrekkige uitvoering van de uitbetaling. Staatssecretaris Van Rijn en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hebben daarvoor nu hun excuses aangeboden. Maar denk ook aan mensen die afhankelijk zijn van de bijstand.

  In het kader van hun re-integratie zijn uitkeringsgerechtigden tegenwoordig verplicht om een tegenprestatie te leveren. En kunnen ze op hun uitkering gekort worden als ze dat weigeren of zich onvoldoende inspannen. Of worden ze gekort als ze niet de goede informatie hebben verstrekt, ook als er duidelijk geen opzet in het spel is. Met dit beleid hebben we in de uitvoering een machtsongelijkheid gecreëerd die misstanden uitlokt.

  Toen ging het over de praktijken in Amsterdam, maar nu is ook Rotterdam negatief in het nieuws. De Ombudsman, Anne Mieke Zwaneveld, is uiterst kritisch. Het voorbeeld passeert van een werkzoekende die al jarenlang een dag in de week vrijwilligerswerk deed voor verstandelijk gehandicapten en die van de gemeente uitgerekend op die vaste dag moest gaan vegen.

  Historici moeten later maar eens uitzoeken hoe het heeft kunnen gebeuren dat we zijn gaan vinden dat het goed is om kwetsbare medeburgers zo te bejegenen. En zo te vernederen.

  Want ergens zijn wij, of in ieder geval onze politici en die zijn door ons gekozen, anders gaan aankijken tegen werkloosheid. Er was een tijd dat de overheid een economisch beleid voerde dat gericht was op het bereiken van volledige werkgelegenheid. Met het achterliggende idee dat de markt niet in staat mag worden geacht om daar altijd goed voor te zorgen. Zonder (macro-economisch) overheidsbeleid kunnen langdurige perioden met hoge werkloosheid bestaan.

  Dat inzicht, dat werkloosheid een collectief probleem is, dat hebben onze politici ingeruild voor de mythe dat werkloosheid kan worden opgelost door werklozen harder aan te pakken. Werkloosheid is een individueel probleem geworden. Dat dus opgelost moet worden door werklozen en bijstandstrekkers achter de broek te zitten. Zie ook Jesse Frederik daarover.

  Maar hopelijk keert de wal het schip. Want nog er van afgezien dat dit beleid economisch niet deugt, lijkt het niet te voldoen aan de eisen van moraliteit en dus van mensenrechten. Het College voor de Rechten van de Mens verwerpt in principe niet de eis van een tegenprestatie, maar heeft wel grote twijfels over problemen met de uitvoering daarvan. Zo kunnen strafkortingen er toe leiden dat mensen onder het bestaansminimum zakken. En omdat de tegenprestatie kan betekenen dat je werk doet waar anderen gewoon voor betaald worden, komt de eis van gelijk loon voor gelijk werk in gevaar.

  Maar bovendien is er nu in Duitsland een uitspraak gedaan door het Sozialgericht Gotha die niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. De rechters zijn van mening dat het opleggen van strafkortingen mensen onder het bestaansminimum drukt en dat zulks duidelijk in strijd is met de eisen van de menselijke waardigheid. En omdat die eisen in de Duitse Grondwet verankerd zijn, wordt de uitspraak doorverwezen naar het Bundesverfassungsgericht, het Hof dat wetten beoordeelt op hun overeenstemming met de Grondwet.

  Dat wordt nog interessant wat daar uit komt. En wat dat voor gevolgen heeft voor het beleid in Nederland. Misschien maken we nog mee dat minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma, maar eigenlijk de politici in het algemeen, er achter komen dat ze hun excuses moeten aanbieden.

 2. De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum stoppen per direct met de cursus Fit voor werk, waar een groep werkzoekenden aan meedeed. De cursus was bedoeld om werklozen een betere conditie en meer zelfvertrouwen te geven.

  Zo moesten ze naar de sportschool en kregen ze voedingstips in de supermarkt. Ze konden, onder het toeziend oog van een coach, hun karretje volladen in de supermarkt. De coach legde vervolgens uit wat gezond en vooral wat niet gezond is. Daarna konden ze de producten weer terugleggen.

  Schaamte
  Delfzijlster Gea van Loon schreef op haar Facebookpagina over de gang van zaken tijdens de training: ‘Dinsdag kwam ik bij de Lidl een kennis tegen. Hij schoof zijn karretje wat mismoedig door de winkel. Hij bleek niet zomaar boodschappen te doen, maar op cursus te zijn. (…) De groep werd ergens middenin de winkel samengeroepen en onder toeziend oog van het andere winkelend publiek werd de inhoud van hun karretjes aan de kritische blik van de cursusleider onderworpen. Wel gezond, niet gezond. De kennis keek mij aan. ‘Ik schaam me hartstikke dood’, zei hij’.

  Spijt
  Het bericht van Gea is honderden keren gedeeld op Facebook. De gemeente Delfzijl heeft donderdag besloten de cursus per direct stop te zetten: ‘We staan achter de intentie dat uitkeringsgerechtigden actief meewerken aan hun reïntegratie. Gezondheid is daarbij een belangrijk aspect,’ reageert wethouder Meindert Joostens van de gemeente Delfzijl.

  ‘De manier van uitvoeren roept echter vragen op. Het is zeker niet de bedoeling dat deelnemers aan het traject zich ongemakkelijk voelen. Het spijt ons dat dit op deze manier is gebeurd. Het is voor ons aanleiding dit traject nu stop te zetten zodat we de invulling ervan kunnen veranderen.’

  Opgelucht
  Gea van Loon is blij dat de cursus niet meer gegeven wordt. ‘Met genoegen deel ik de volgende link. Het project is stopgezet’, staat op haar Facebookpagina

 3. Keer op keer zijn bijstandsgerechtigden ontevreden over de wijze waarop zij behandeld worden bij de gemeente.

  “Zonder werk verlies je een deel van je eigenwaarde. Maar door de behandeling bij de sociale dienst voel je je pas écht minderwaardig. Gemeenten houden de mythe in stand dat je wel werk krijgt als je maar hard genoeg zoekt. Als het niet lukt, ben je daar dus zelf schuldig aan.”

  Aan het woord is Jack Fila, zelfstandig onderzoeker en filmmaker. Hij meldde zich bij de sociale dienst nadat hij na een groot project geen inkomsten meer had. “Daar zag ik mensen trillen, pijn lijden en zichzelf beschadigen. Ze voelden zich als vuilniszakken die aan de straat waren gezet. De sociale dienst geeft hen vervolgens een kille ontvangst. Dat heeft me erg aan het denken gezet over de relatie tussen werk en identiteit in deze maatschappij.”

  De film ‘De Tegenprestatie’ over het werk van de sociale dienst in Rotterdam (in oktober 2015 op televisie uitgezonden) laat in zijn ogen precies zien wat er mis is. “Deze documentaire toont hoe mensen gestigmatiseerd en letterlijk ziek gemaakt worden. De meeste klantmanagers doen het best goed, maar de harde lijn van beleidsmakers moeten ze doorvertalen bij hun gesprekken met burgers. Ze hebben niet zelf de ruimte om te doen wat goed is.”

  NEERBUIGENDE TOON

  Ook bij Nardy Beckers, manager Serviceplein in Alphen aan den Rijn, riep ‘De Tegenprestatie’ weerzin op. Door de neerbuigende toon van sommige klantmanagers en vooral door uitspraken als ‘Ik heb het niet bedacht, maar ik moet het uitvoeren’. Dat is precies wat haar motiveerde om het zelf anders te doen.

  Beckers wilde af van loketten en benauwde spreekkamertjes waar inwoners zich al snel een nummer voelen. Haar grote droom: een integrale aanpak waar burgers maar één keer hun verhaal hoeven doen.

  Inmiddels heeft Alphen aan den Rijn een Serviceplein. Wie binnenkomt in het gemeentehuis ziet allereerst een leestafel en een royale koffiebar. De hele ruimte heeft zachte vloerbedekking en is aangekleed met planten, groene geluidwerende schermen en staande lampen. Aan de achterzijde van het plein staan ronde tafels met draaibare beeldschermen waar medewerkers en burgers gesprekken voeren.

  De veiligheid van de medewerkers was een grote zorg. Daarom zijn er op twee plekken beveiligers, diverse camera’s en een noodknop onder iedere tafel. “Maar er zijn nauwelijks nog incidenten. We zien dat mensen zich normaal gedragen. Iemand met een kort lontje voelt zich kennelijk geremd met veel mensen om zich heen. Verbaal geweld is er wel, maar ook dat neemt af.”

  VRAAG ACHTER DE VRAAG

  Niet alleen de inrichting is veranderd, ook de gesprekken zelf verlopen anders. “Eerst was het oplossingsgericht: ‘Wij weten wat goed voor u is’”, zegt Marleen Hageman. Zij is in Alphen aan den Rijn verantwoordelijk voor de integrale aanpak. “Nu zoeken we naar de vraag achter de vraag en daar nemen we de tijd voor. Waar komen de schulden vandaan? Komt u om een rolstoel aan te vragen of is het misschien eenzaamheid waar u mee kampt? Vaak krijgen we een bedankje, omdat mensen de gelegenheid hebben gehad hun verhaal te doen. Ze hebben het gevoel dat er echt naar ze geluisterd wordt. Daarmee zeggen ze: dank dat je me als mens behandelt.”

  Dat is de spijker op de kop, wat Fila betreft. “Mensen willen aandacht”, zegt hij. “Ze willen gewaardeerd worden. Het eerste stapje om die waardering weer terug te krijgen is een goede benadering door de sociale dienst.”

  ‘Gemeenten houden de mythe in stand dat je wel werk krijgt als je maar hard genoeg zoekt’

  STABILITEIT

  Dat is ook waarop Alphen aan den Rijn zich richt. De gemeente vindt dat eerst de basisvoorwaarden op orde moeten zijn: geld, onderdak en eten. “De klant heeft stabiliteit nodig om in oplossingen te kunnen denken”, zegt Beckers. “Zo nodig kopen we kacheltjes als de elektriciteit afgesloten is. Vervolgens nemen we de dromen en wensen van onze klanten als uitgangspunt en kijken we hoe we de knelpunten kunnen wegwerken. Soms is het nodig om meer ondersteuning te geven, zodat de klant op eigen benen kan staan. Het is nooit: zoek het zelf maar uit. We kiezen radicaal voor onze inwoners.”

  Wel doen de medewerkers op het Serviceplein aan verwachtingenmanagement. “We kunnen iemand niet een ander huis geven, maar wel ondersteunen bij een zoektocht”, zegt Hageman. “We sturen op eigen kracht, maar klanten hoeven niet alles zelf te doen.”

  UIT DE STRESS

  Fila werd bij de sociale dienst uitgedaagd om zijn ideeën over werk en identiteit om te zetten in projecten. Hij werkt nu met een team aan een boek en een congres met als werktitel ‘Wij zijn ons werk’. “Er zijn aanwijzingen dat zelfdodingen vooral voorkomen bij arbeidsongeschikten en mensen die langdurig werkloos zijn. Klantmanagers moeten de risicofactoren in kaart brengen, zodat ze mensen persoonlijke begeleiding kunnen geven. Het belangrijkste is om iemand uit de stress te krijgen. Ook werkgevers zijn niet gebaat bij geestelijk zieke personen. Breng het sociale weer naar voren bij de sociale dienst, zodat die zijn naam eer aan doet.”

 4. Het kabinet heeft bij de Tweede Kamer een pdf wetsvoorstel ingediend om bij wet te regelen dat controleambtenaren van uitkeringsorganisaties verplicht huiszoekingen mogen gaan doen bij burgers die gebruik maken van sociale voorzieningen, zonder dat er zelfs maar een verdenking tegen hen is dat zij zich schuldig zouden maken aan strafbare feiten.

  De officiële titel van het wetsvoorstel:
  “Voorstel van wet houdende een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek.”
  huiszoeking2_Custom

  Voor het opsporen van fraude is huiszoeking allang een wettig middel dat kan worden ingezet. Met de nieuwe wet wil het kabinet dat ook onschuldige burgers en mensen die helemaal niet verdacht worden achter de voordeur door uitkeringsinstanties gecontroleerd kunnen worden.

  De regeling betreft alle burgers die op enigerlei wijze gebruik maken van ‘sociale voorzieningen’, of dat nou is in de vorm van kinderbijslag, AOW, bijstand, weduwen of weduwnaar of wezenpensioen, arbeidsongeschiktheids- of werkloosheiduitkering, of studiebeurs. Al die miljoenen burgers zouden strafbaar worden als zij voortaan niet ‘vrijwillig’ medewerking verlenen aan huiszoekingen door controleambtenaren.

  Wie weigert om bij aankondiging daarvan zijn woonruimte te laten inspecteren wordt financieel gekort of de inkomsten totaal ontnomen. Niet omdat hij fraude zou plegen maar omdat hij weigert mee te werken aan huiszoeking waarbij de tandenborstels en onderbroeken worden geschouwd, geïnspecteerd wordt wie de tuin heeft omgespit, waar de computer voor wordt gebruikt, wat er voor eten in huis is, wiens eigendom de vazen op de kast zijn ed. Dit binnentreden schendt het huisrecht en de inspectie van ieders doen en laten maakt inbreuk op de fundamentele burgerrechten op bescherming van het privé-leven.

  Het recht om de persoonlijke vrijheid te respecteren, zolang mensen anderen geen schade berokkenen, om onbespied door het leven te mogen gaan is niet voor niks een fundamenteel recht. Mensen die nooit zichzelf kunnen zijn maar altijd op hun hoede moeten leven dat anderen in hun privé-leven wroeten en daar ook nog eens godweet wat voor conclusies aan kunnen verbinden zijn geen vrije mensen meer die geestelijk de ruimte hebben om zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen. Dit is fnuikend voor de individuele persoon die afgericht wordt op middelmatigheid en zo onopvallend mogelijk gedrag.

  Het is ook fnuikend voor een gezonde samenleving die enkel kan gedijen als er ruimte is voor de eigenheid van mensen, voor creativiteit en op een manier van samenleven waar mensen elkaar niet principieel wantrouwen en onderdrukken.

  Voor de zoveelste keer de afgelopen jaren wordt het belang van vrijheid door een kabinet genegeerd niet gerespecteerd en de persoonlijke vrijheid van de burgers actief afgebroken. Na de ‘slimme’ spionagemeters voor energie, het EPD, het elektronisch kinddossier, het OV-privacy afbraaksysteem, de spionagekastjes in auto’s, wetsvoorstellen tot verbod van het dragen van een hoofddeksel naar eigen smaak, verplichte DNA-inzameling, eis tot afgifte vingerafdrukken aan de overheid, schending van het digitale briefgeheim, strafbaarstelling van handhaven beroepsgeheim door artsen, enz. is er weer een nieuw wetsvoorstel dat huisvredebreuk wil legaliseren.

  Met het wetsvoorstel worden enerzijds de grondrechten van een groot deel van de bevolking geschonden en anderzijds een nieuw strafbaar feit in het leven geroepen. Mensen die de inbreuk op hun fundamentele burgerrechten niet accepteren worden door de nieuwe wetgeving automatisch criminelen, omdat niet meewerken betekent dat je je schuldig maakt aan het overtreden van de wet.

  De sanctie om mensen te gaan straffen met het korten of afpakken van hun inkomsten is daarbij geen gepaste strafmaat maar een ordinair pressiemiddel. Ook zij die principieel bezwaar hebben en juridisch in het gelijk staan worden zo gedwongen om geen verzet te plegen. Individuele burgers laten het wel uit hun hoofd om zich tegen de overheid en machtige instanties te verzetten als dat ten koste gaat van het geld om de kinderen eten te geven, de huur te betalen e.d.

  Zo’n beleid is een democratische rechtstaat onwaardig.

  Wie de moeite neemt om zich in dit wetsvoorstel te verdiepen ontdekt dat de indieners van het voorstel zelf aangeven dat ze niet verwachten dat de maatregel daadwerkelijk zal helpen om fraude met uitkeringen terug te dringen.

  Het achterliggende gedachtegoed blijkt de veronderstelling te zijn dat het zou helpen om ‘het draagvlak voor de sociale voorzieningen te vergroten’. Dat is een doodzonde tegen het principe in het internationale Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de daarop geënte Wet Bescherming Persoonsgegevens, die bepaalt dat wetgeving die de privacy aantast allereerst moet voldoen aan het doelbindingsprincipe en vervolgens getoetst moet worden op proportionaliteit.

  Het kabinet blijkt echter met deze grondslagen van de wet en het verdrag voortdurend een loopje te kunnen nemen. Het parlement slikt het allemaal en de burgers kunnen zich toch nauwelijks effectief juridisch verweren.

  Deze handelswijze is laakbaar, maar het gedachtegoed erachter is helemaal misselijk makend. Kennelijk gaat men er vanuit dat de maatschappij welwillender staat tegenover mensen die gebruik maken van belastingen en verzekeringen, waar ze zelf voor betaalden, als ze worden vernederd als tweederangsburgers ,waar fundamentele burgerrechten niet voor gelden.

  De nieuwe Apartheid wakkert het wantrouwen van de burgers tegenover elkaar aan en breekt actief de solidariteit tussen mensen af. Uiteraard is het wel goed voor de werkgelegenheid van het legioen der arbeidzamen die geen beroep hoeven te doen op sociale voorzieningen omdat zij hun brood kunnen verdienen met het controleren van anderen of werkzaam zijn in de uitkeringsbureaucratie. De bewakingsindustrie vaart er wel bij en met een nieuw gecreëerd strafbaar feit stroomt er ook geld in de staatskas door uitkeringen waar mensen recht op hebben niet te hoeven uitbetalen op grond van het overtreden van de huiszoekingswet.

  Dit wetsvoorstel werd ingediend door de partijen CDA (Donner) en Christen Unie (Rouvoet) die de christelijke naastenliefde als grondslag voor hun levenshouding beschouwen met welwillende medewerking van de PvdA (Klijnsma) die qua werkgelegenheid wel voordeel ziet.

  Bij dit alles dient niet te worden vergeten dat de overheid het recht heeft om alle gegevens die van burgers waar dan ook zijn vastgelegd op te eisen voor gebruik door Justitie en veiligheids- en inlichtingendiensten. En ook dat alles wat geregistreerd wordt in de leefomgeving van kinderen gelijk tot hun 18de kan worden vastgelegd in hun Elektronisch Kinddossier. Dat alle gegevens die digitaal worden verwerkt fouten kunnen bevatten, in handen kunnen komen van onbevoegden, per definitie zullen uitzwermen naar bestanden waar de gegevens niet voor warden bedoeld. De huisbezoekrapportage is daarbij een nieuw instrument waar controle van de burger leidt tot vastlegging van gegevens over hem, waarbij hij geen zicht heeft/kan houden op wie er over zijn gegevens beschikt, waar deze voor worden gebruikt, of er foute vastlegging is, of gegevens verouderen, wat er voor conclusies aan worden verbonden en of hij niet desnoods na tientallen jaren nog ter verantwoording kan worden geroepen door een regiem dat dan de scepter zwaait over zijn persoonlijke huiselijke leven anno 2010.

  Digitale gegevens zijn bovendien onuitwisbaar.

  Wij roepen het kabinet op dit wetsvoorstel per onmiddellijk in te trekken en verzoeken het parlement erop toe te zien dat dit zo snel mogelijk gebeurt.

 5. Hallo,

  Mijn vrouw en ik zitten allebei in de bijstand.
  Nou zijn ze met haar begonnen met het traject workfast.
  Nou willen ze dat ik ook deelneem hieraan.

  Is het niet zo dat er max 1 per gezin mag deelnemen aan dit traject?

  mvg

 6. Hallo,
  Mijn zoon heeft twee maand een bijstandsuitkering van ongeveer 450,00 ivm kostdelersnorm, woont bij ons (ouders plus broer) in en solliciteert zich rot in de administratieve sector en ict.
  Is eigenlijk te oud (past niet in profiel of heeft te weinig ervaring etc) en doet er van alles aan om zo weinig mogelijk uitkering te krijgen.
  Heeft al een krantenbaan genomen (‘s morgens 5:00 op pad 6 dagen) wat ongeveer 150,00 euro per mnd op levert, daarnaast nog postbode voor 2 postleveranciers ongeveer 200,00 euro. (Hier wordt geen loonbelasting afgehouden, dus daar draait hij zelf nog voor op einde van het jaar)
  .
  Geheel was bekend bij de gemeente. Hij is nu door de jobcoach van de gemeente naar een groot transport bedrijf gestuurd, die vertelde hem dat ze diverse gemeentes hebben, waar ze alleen mensen vandaan halen voor proefplaatsing met behoud van uitkering, voor hem 10 anderen. Mijn zoon wil graag aan het werk en werd er heen gestuurd. De jobcoach van de gemeente is daarna niet meer bereikbaar voor informatie op welke wijze etc. Nu blijkt het volgens het bedrijf om een proefplaatsing te gaan van een maand met behoud van uitkering, wat voor hem betekent dat hij eigenlijk 100,00 euro totaal betaald krijgt (krantenwijk en postbaantjes eraf) voor volledige werkweek en zelf de reiskosten van 8,00 euro per dag zelf moet betalen.
  De gemeente betaald de werkgever zelfs subsidie voor hem aan de werkgever.

  Gezien hij niet zeker is van daadwerkelijk aannemen (reputatie bedrijf is bekend) kan hij de andere jobs niet opzeggen. Dus proberen wij hem hier een deel van over te nemen tot de maand voorbij is en dan maar verder kijken. Tis gewoon machts-misbruik maken.

  Mijn zoon is niet de enige, in onze omgeving zijn diverse schrijnende gevallen bekend.

  • Ik heb in ook met behoud van uitkering een traject doorlopen bij de gemeente Emmen.
   Mij werd toegezegd dat bij goed functioneren ik een vaste baan had. Dit werd later ontkent dat dit gezegd was.
   Ik heb anderhalf jaar in een magazijn gewerkt waar ik de hele boel netjes op de rails kreeg plus dat ik allerlei cursussen moest volgen natuurlijk tussendoor.
   Steeds kreeg ik te horen dat ik mijn werk 99 procent naar behoren deed, maar toen het erop aan kwam dat men mij een contract zou geven werd de toon onaangenaam ik deed mijn werk niet goed was ongeinteresseerd agressief etc.
   Na een concrete vraag van mijn zijde over een contract werd mij verteld met een vervelend lachje van de personeelsambtenaar , je bent te duur en we hebben genoeg aanbod uit de participatie pot en die kosten niets.
   Dit terwijl de gemeente Emmen een subsidie gaf van 7500 indien men mij een contract gaf.
   Op dat moment werd ik misselijk en ziek dat men mij zo misbruikt had.
   Het gevolg was een giga burn out.
   dank je TDC Emmen.

 7. Bijstands burnouts voor dat mensen al wel of niet een baan kunnen vinden.
  Te hoge spanning en stress in de bijstand door dwang, controle regels waar GEEN resultaten blijvend uit voort komen maakt mensen ziek en overspannen.
  2015 uitspraak:
  De gemeente Utrecht wil onderzoeken of het mogelijk is bijstandsgerechtigden een uitkering te geven zonder allerlei sancties en controles. Wethouder Victor Everhardt (D66, zie foto) vindt dat de regels rondom werk en inkomen vooral op wantrouwen zijn gestoeld. Bovendien kost het ook nog eens veel geld om dat allemaal te controleren. Hij denkt dat mensen zonder die papierwinkel (informatieplicht, sancties etc.) eerder geneigd zullen zijn ‘hun kansen te pakken.’ Als staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) toestemming geeft, wil de gemeente Utrecht een proef onder bijstandsontvangers doen, met verschillende soorten verplichtingen. De wethouder is benieuwd of mensen een eigen bedrijfje starten, betaald werk gaan zoeken of op zoek gaan naar vrijwilligerswerk. Hij is overigens wel realistisch: “Als het leidt tot mensen die zich van de maatschappij afkeren, dan weten we dat ook.” Stressvrije uitkering In dezelfde uitzending van ‘Radio Een Vandaag’ waar de Utrechtse wethouder te gast was, zei emeritus hoogleraar Alfred Kleinknecht dat we doorgeschoten zijn in het controleren van mensen met een uitkering. Over het experiment heeft hij echter gemengde gevoelens. “Het huidige systeem veroordeelt tot passiviteit, want je mag niet bijklussen, maar alle regels loslaten leidt ook niet echt tot activiteit.” Kleinknecht ziet meer in het scheppen van banen tegen minimumloon. “Elke gemeente heeft genoeg klusjes die anders blijven liggen.” De Amsterdamse Andrea verwacht dat een regel- of stressvrije bijstandsuitkering een hoop mensen rust zal geven. “Ik ben 58 en heb wel duizend sollicitaties achter de rug. Ze willen me niet, dus ik blij dat ik voorlopig vrijwilligerswerk mag doen.” Een uitkering waarbij ze iets mag bijverdienen, lijkt haar wel wat. “Dan kan ik een baan van één dag nemen, zonder dat het meteen op mijn uitkering wordt ingehouden.”Een eigen bedrijfje beginnen, alleen of met anderen, zodat ze haar uitkering kan opzeggen, lijkt haar ook wel wat. Of haar vrijwilligerswerk uitbreiden. “Kortom”, besluit ze, “laat dat experiment maar komen.”
  2016:
  Wanneer gaan de daden ingezet worden om wantrouwen en iedereen fraudeert en elke niet werkende wwb drager word vervolgd, naar iedereen is gelijk en waardevol!
  WANNEER GEMEENTES?
  WANNEER POLITIEK?
  Schamen voor iedereen die mensen zo behandelt,
  schamen voor de systemen die mensen in waarde moeten laten.
  Beschamend wanneer echte burgerervaringen bij de Koning gaan komen, en zichtbaar word hoe het ECHT gaat met alle burgers in het land, arm of rijk.
  IEDEREEN HEEFT RECHT OP EEN MENSELIJK BESTAAN!

 8. Gebed van een mens in de wwb.
  Vergeef hen aub dat ik in een psychische gevangenis word gezet.
  Dat het vastzetten mijn vrijheid van geluk mogen voelen ontneemt.
  Dat ik mij niet vrij mag bewegen om leven te voelen.
  Dat elke beweging voorwaarts wordt beklemd door een regel uit de wwb.
  Vergeef hen dat wat ik van u heb gekregen en liefde bij voel, zij dat minachten en onderdrukken.
  Vergeef hen dat zelfzucht en onderdrukking hun machtsmiddel is om mensen hun eigenwaarde te breken.
  Vergeef hun dat ze breken wat u in de allerhoogste liefde zet.
  Help mij om mijn vrijheid van leven te mogen leven in een land wat zegt vrij te zijn en rijk.
  Help hun om de onderdrukking en dwang weg te halen van mensen die daardoor nog meer lijden ondergaan.
  Vergeef ze.

 9. Mijn vriend heeft een wwb uitkering. Na 1 anonieme tip door zijn ex-vriendin is er een heel onderzoek naar hem gestart. Wij zouden volgens de ex samenwonen vanaf april 2015. Wij hebben pas een relatie gekregen op 12 mei 2015 en wonen niet samen. Nu word ik 9 mei geopereerd aan een hernia, heb een kind van bijna 8 die ook naar school moet. Mijn vriend mag van de sozawe niet voor mij zorgen dus mag ik het zelf uit zoeken hoe ik alles doe. Na de operatie kan ik niks. Wat moet ik nu want dan rest mij maar 1 optie en dat is niet opereren, al heb ik al verlammingsverschijnselen in mijn been en is de operatie medisch noodzakelijk.

 10. Wie weet waar ik iets kan vinden over dwang tot medicijnen. Het zit zo Ik ben ziek heb epilepsie en straatangst over het laatste gaat het de gemeente wil dat ik aan de medicijnen gaat alleen aangezien ik aan de depakine zit en heel veel medicatie niet samen gaan met de geneesmiddel alleen maar de pammetjes ben ik gedwongen om dit dus de pammetjes te gebruiken. Alleen de pammetjes zijn verslavend en ik wil het dus niet ik heb een zorgkind pdd nos vorm van autisme en daarvoor moet ik helder na kunnen denken dit gaat niet als je versufd op je bank lig of bed. Mag iemand van de gemeente dit eisen van je volgens mij dokter niet en die heeft al gezegd dat zij mij sowieso geen pammetjes gaat geven omdat ik moet functioneren. Wat nu ik heb aanstaande dinsdag een afspraak met de gemeente en ik probeer zou veel mogelijk informatie hier over te krijgen, wie weet de wet hier over . Met vriendelijke groet

  • Beste Vanessa, ik neem aan dat je een bijstandsuitkering krijgt en dat bij weigering medicijnen dreigt dat je je uitkering verliest? In dat geval kan je het beste contact opnemen met Legal2People, dat zijn juristen gespecialiseerd in bijstandszaken. Zij geven je gratis advies. Sterkte.

  • Kijk eens op fb bij cannabis groepen. Heel goed voor de epilepsie en je zoon ook nog. Lees er over. Is in de vorm van olie en kan zonder problemen gebruikt worden. Lees en kijk filmpjes op you tube.

  • Hoi beste Vanessa De Jong,

   ik heb exact hetzelfde ervaren zoals jij. Ik En ik slik geen depakine meer en ik kreeg ook Frisium 10 voorgeschreven in het verleden van mijn huisarts en neuroloog tegen epilepsie en dat slik ik ook niet meer.

   Ten eerste moet jij aan je contact persoon bij de gemeente mededelen dat jij zowel epilepsie als straatangst hebt. Deze persoon is niet bevoegd om daarover te oordelen, want zij of hij is geen arts. In mijn geval werd ik vervolgens naar een keuringsarts doorverwezen door de gemeente en daarna naar een arbeidsdeskundige. En de kosten ervan worden betaald door de gemeente.

   Tijdens mijn bezoek aan de keuringsarts heb ik mijn verhaal verteld en aan haar (de keuringsarts) medegedeeld dat ik zowel geen depakine als Frisium meer slik, omdat ik flink last had van bijwerkingen. En haar (de keuringsarts) heb ik ook medegedeeld, dat ik sindsdien nooit meer een huisarts of neuroloog raadpleeg vanwege mijn slechte ervaringen met hen en de bijwerkingen van anti-epileptica medicijnen. Ik heb wel zelf mijn levenswijze aangepast, geen drank en geen vlees volgespoten met vaccins en geen voedsel vol met chemie, en dit heb ik ook met haar besproken. Tevens heb ik aan haar wel de gegevens van mijn huisarts en neuroloog, waar ik al ruim 10 jaar niet meer kom, overhandigd. Echter zij (de keuringsarts) deelde aan mij mede, dat ik heel duidelijk mijn verhaal aan haar had overgebracht, dus hoefde zij niet mijn huisarts en/of neuroloog te raadplegen.

   De keuringsarts heeft vervolgens een keuringsrapport uitgebracht en daarin staat vermeld dat zowel de gemeente als arbeidsdeskundige rekening moeten houden met mijn epilepsie.

   Na mijn bezoek aan de keuringsarts had ik een week later een afspraak met de arbeidsdeskundige en deze was dus ingelicht door de keuringsarts en aan hem (de arbeidskundige) medegedeeld dat de arbeidsdeskundige en de gemeente rekening MOETEN houden met mijn epilepsie.

   De arbeidsdeskundige bespreekt vervolgens met jou, wat voor werkzaamheden jij mag uitvoeren.

   Zowel het arbeidsrapport van de arbeidsdeskundige als een uittreksel van het medisch keuringsrapport worden daarna verstuurd naar de gemeente. De gemeente krijgt maar een uittreksel van je medische keuring ivm de privacywet. En zowel in dat uittreksel als het rapport van de deskundige werd er in mijn geval duidelijk vermeld, dat de gemeente rekening MOET houden met mijn epilepsie.

   De gemeente ging vervolgens een re-integratie traject opstarten met daarbij een Plan Van Aanpak opstellen en in mijn Plan van Aanpak staat duidelijk vermeld dat de gemeente rekening MOET houden met mijn epilepsie met het vinden van een baan.

   En jij bezoekt dus nog wel je huisarts, dus is mijn advies aan jouw persoon om je huisarts een brief te laten schrijven of jij moet de (contact)gegevens van je huisarts overhandigen aan desbetreffende keuringsarts.

   En blijf kalm en wees eerlijk is mijn laatste advies aan jou.

   O’ja Rob Vellekoop heeft mijn email adres en hierbij geef ik jou en Rob toestemming als jij dat nodigt acht, om aan Rob te vragen of hij aan jou mijn email adres wil doorgeven, zodat indien jij het nodig acht, ik je meer kan informeren. En anders wens ik je veel succes toe en wees NOOIT bang en/of angstig.

   Groetjes,

   Pablo

 11. Hoofdstuk 1 Grondwet (volledige tekst) – Hoofdinhoud

  Art. 1
  Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
  Art. 2

  1.
  De wet regelt wie Nederlander is.

  2.
  De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen.

  3.
  Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag. Verdere voorschriften omtrent uitlevering worden bij de wet gegeven.

  4.
  Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald.
  Art. 3
  Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.
  Art. 4
  Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.
  Art. 5
  Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.
  Art. 6

  1.
  Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

  2.
  De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
  Art. 7

  1.
  Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

  2.
  De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.

  3.
  Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.

  4.
  De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.
  Art. 8
  Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde.
  Art. 9

  1.
  Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

  2.
  De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
  Art. 10

  1.
  Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

  2.
  De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.

  3.
  De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.
  Art. 11
  Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.
  Art. 12

  1.
  Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.

  2.
  Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.

  3.
  Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt. Indien het binnentreden in het belang van de nationale veiligheid of dat van de strafvordering heeft plaatsgevonden, kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking van het verslag worden uitgesteld. In de bij de wet te bepalen gevallen kan de verstrekking achterwege worden gelaten, indien het belang van de nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet.
  Art. 13

  1.
  Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.

  2.
  Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.
  Art. 14

  1.
  Onteigening kan alleen geschieden in het algemeen belang en tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling, een en ander naar bij of krachtens de wet te stellen voorschriften.

  2.
  De schadeloosstelling behoeft niet vooraf verzekerd te zijn, wanneer in geval van nood onverwijld onteigening geboden is.

  3.
  In de gevallen bij of krachtens de wet bepaald bestaat recht op schadeloosstelling of tegemoetkoming in de schade, indien in het algemeen belang eigendom door het bevoegd gezag wordt vernietigd of onbruikbaar gemaakt of de uitoefening van het eigendomsrecht wordt beperkt.
  Art. 15

  1.
  Buiten de gevallen bij of krachtens de wet bepaald mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen.

  2.
  Hij aan wie anders dan op rechterlijk bevel zijn vrijheid is ontnomen, kan aan de rechter zijn invrijheidstelling verzoeken. Hij wordt in dat geval door de rechter gehoord binnen een bij de wet te bepalen termijn. De rechter gelast de onmiddellijke invrijheidstelling, indien hij de vrijheidsontneming onrechtmatig oordeelt.

  3.
  De berechting van hem aan wie met het oog daarop zijn vrijheid is ontnomen, vindt binnen een redelijke termijn plaats.

  4.
  Hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnomen, kan worden beperkt in de uitoefening van grondrechten voor zover deze zich niet met de vrijheidsontneming verdraagt.
  Art. 16
  Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.
  Art. 17
  Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent.
  Art. 18

  1.
  Ieder kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan.

  2.
  De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen.
  Art. 19

  1.
  Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.

  2.
  De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap.

  3.
  Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld.
  Art. 20

  1.
  De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.

  2.
  De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.

  3.
  Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.
  Art. 21
  De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.
  Art. 22

  1.
  De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.

  2.
  Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.

  3.
  Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.
  Art. 23

  1.
  Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.

  2.
  Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.

  3.
  Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.

  4.
  In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal openbare scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven, al dan niet in een openbare school.

  5.
  De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.

  6.
  Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd.

  7.
  Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.

  8.
  De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal.

  • Uitstekend. Echter Artikel 120 van diezelfde Grondwet verbiedt het aan rechters om wetten te toetsen met diezelfde grondrechten. Met andere woorden een rechter mag de Participatiewet niet checken aan de hand van de Grondwet.

 12. Inderdaad, wat doet het met de kinderen om te zien dat ouders/ouder/geen leef voedsel basisgeld meer krijgt.
  Komt de impact nu een keer over?
  Een kind krijgt mee hoe de Nederlandse staat met de ouders om gaat/ ik ontneem jullie voedsel in dit land want daartoe sta ik in macht/ambtenaar om dit te ontnemen, en hier zelf voordeel mee te behalen door een ouder/ouders als fraudeur te beschuldigen.
  Het kind krijgt meteen mee hoe slecht de ouders dan wel niet moeten zijn, dat ze geen geld meer krijgen/ werkt goed voor het kind op school door/schaamte over de ouders.
  Een regering/sociale zaken die toestemming heeft om gezinnen zo naar de afgrond te helpen is als de slechtste ouders die hun kinderen alleen maar straffen en onderdruk zetten/als je niet doet zoals wij verwachtten krijg je geen voedsel meer.
  Dat word gestopt.
  Je mag alleen maar doen en leven naar onze regels, en daar is geen overleg op mogelijk.
  Daar staat direct straf op, wanneer je iets vergeet of anders doet dan,
  Wij breken wel wie jij bent en dan luister jij wel, je bezwijkt wel onder genoeg druk, jij hebt nergens recht op, zelfs niet om te leven!

 13. Het voorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) om de eisen voor de bijstand aan te scherpen zit vol met mensenrechtenschendingen.
  Dat zegt mensenrechtenadvocaat en tevens activist van de Internationale Socialisten, Jelle Klaas, donderdag in een hoorzitting in de Tweede Kamer.

  Klijnsma wil dat bijstandsgerechtigden tegenprestaties gaan leveren in ruil voor hun uitkering.

  Bovendien komt er een wachttijd van vier weken, waarbij de werkloze eerst “uitputtend” alle mogelijkheden tot het verkrijgen van regulier werk moet nagaan voordat hij een uitkering kan aanvragen.

  En als zij bij sollicitaties belemmerend gedrag vertonen, zoals het dragen van een boerka, kunnen zij voor drie maanden hun uitkering verliezen.

  Volgens Klaas is het voorstel in strijd met het Europees sociaal handvest en het Kinderrechtenverdrag.

  “Drie maanden geen bijstand betekent dat de huur niet meer betaald kan worden, betekent dat stroom en water worden afgesloten, betekent dat mensen uit hun huis worden gezet.”

  Vuurwerk

  Hij is ervan overtuigd dat de rechtszaken die hierom gevoerd zullen worden vuurwerk zullen opleveren en dat hij ze allemaal zal winnen.

  “Mensen hebben recht op voedsel, onderdak en kleding. Dat hebben we na de oorlog zo afgesproken, omdat we dat beschaving vinden”, aldus Klaas, die vreest dat veel mensen hun bijstand verliezen.

  Het voorstel raakt volgens hem ook kinderen omdat zij er direct last van hebben als hun ouders geen bijstand meer krijgen.

 14. Maliepaard (66) was samen met twee steunfractieleden van de politieke partij Goeree-Overflakkee Samen naar het gemeentehuis in Middelharnis gekomen om vertrouwelijke documenten in te zien. Maar die kreeg hij niet. Trouwborst vond dat Maliepaard netjes een afspraak moest maken, maar die eiste de stukken per direct op.

  Als je zoiets doet, heb je iets te verbergen.
  Rob Maliepaard
  Politie
  De VVD’er weigerde dat en dreigde de politie te bellen als het raadslid niet weg zou gaan. Toen zowel Maliepaard als zijn partijgenoten Krijn Pronk en Martin ‘t Zant weigerden de afdeling financiële zaken te verlaten, werd de politie gealarmeerd. Die arresteerde de drie en voerde hen af naar het politiebureau in Spijkenisse. Daar zaten ze vijf uur vast.

  ‘Als je zoiets doet, heb je iets te verbergen,’ aldus een verbijsterde Maliepaard. Hij wilde per se de dossiers in een kast inzien, nadat hij hoorde dat dat een SGP-collega vrijdag niet gelukt was. Deze kreeg te horen dat hij pas vandaag welkom is. ‘Maar dan is alle vertrouwelijke informatie natuurlijk allang uit de dossiers weggehaald.’

  Meineed
  Hij zegt dat er volop ‘bewijzen van meineed en leugens door ambtenaren’ in de dossiers zitten. ‘Er zijn ondernemers kapot gemaakt, bedrijven opeens gesloten en een ambtenaar op non-actief gezet terwijl hij nog gewoon voor de gemeente werkt. Het is te gek voor woorden

 15. Netjes in doosjes doen
  Lucifers in doosjes doen, gordijnhaakjes aanzetten, papiertjes prikken, en schoffelen in het park. Op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) kunnen gemeenten alle bijstandsgerechtigden dwangarbeid opleggen. Wie niet werkt, zal niet eten, aldus de keiharde neo-liberale ideologie, ofwel: “kleerhangers sorteren of creperen”. Dwangarbeid staat echter op gespannen voet met het grondwettelijke recht op een vrije arbeidskeuze, en met internationale mensenrechtenverdragen.
  Sinds de invoering in 2004 van de nieuwe Wet Werk en Bijstand (WWB) kan elke bijstandsgerechtigde verplicht aan het werk worden gezet. Maar in een aantal rechtszaken tegen deze dwangarbeid heeft de rechter de bijstandsgerechtigde in het gelijk gesteld en moesten de betrokken gemeenten bakzeil halen. Volgens de WWB is verplichte arbeid weliswaar toegestaan, maar alleen als de bijstandsgerechtigde met dat werk meer perspectief op de arbeidsmarkt krijgt en als het gaat om een reïntegratietraject dat op het betrokken individu is toegesneden, “maatwerk” dus. Vaak blijkt niet aan die twee voorwaarden te zijn voldaan, omdat bijstandsgerechtigden standaard worden gedumpt in zinloze en geestdodende “Work First”-projecten.

  In dat soort gevallen handelen ambtenaren van de betrokken gemeentediensten dus in strijd met de WWB. Freelance journalist Louis van Overbeek adviseert bijstandsgerechtigden die met ongeoorloofde dwangarbeid te maken krijgen om aangifte te doen bij de politie wegens “ambtsmisbruik” van gemeente-ambtenaren. Op grond van artikel 365 van het Wetboek van Strafrecht moet een ambtenaar “die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden” worden gestraft met een gevangenisstraf of een geldboete. Gemeenten lappen de rechterlijke uitspraken tot nu toe aan hun laars. Daarom doen bijstandsgerechtigden er goed aan om de individuele ambtenaren die hen op de huid zitten met zinloze en geestdodende dwangarbeid, strafrechtelijk aan te pakken. Ze kunnen proberen om die ambtenaren veroordeeld te krijgen wegens machtsmisbruik. Zo krijgen ze mogelijk een effectief machtsmiddel in handen om het opleggen van dwangarbeid over de hele linie een halt toe te roepen. Gezien het huidige repressieve en stigmatiserende klimaat tegen werklozen is het wel van groot belang om zo’n strafrechtelijke procedure goed voor te bereiden met een strijdbare en deskundige advocaat of een steungroep voor bijstandsgerechtigden.

  Het opbouwen van tegenmacht door bijstandsgerechtigden blijkt broodnodig, zoals ook Van Overbeek aangeeft. “Opvallend bij de invoering van de nieuwe, van staatswege verordonneerde arbeidsdwang in Nederland en andere Europese landen is de ongelooflijk gemakkelijke en brede acceptatie ervan in de samenleving. Gemor onder de bevolking valt nauwelijks te horen, pers en media zwijgen er nagenoeg over, juristen houden hun kaken op elkaar, vakbonden organiseren geen stakingen. Zelfs de leiders van de sociaal-democratische partijen hebben zich bekeerd tot de neo-liberale arbeidsdwang.”

  De opstellers van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), dat ook Nederland heeft ondertekend, namen overigens een veel principiëler standpunt in met betrekking tot dwangarbeid dan de Nederlandse wetgeving. Volgens artikel 4 van dat verdrag is van dwangarbeid al sprake als het werk vergezeld gaat van de dreiging met een vorm van straf, en als de bijstandsgerechtigde tegen zijn wil in moet werken. Dergelijke dwangarbeid is volgens het EVRM verboden. Uitzonderingen erop zijn niet mogelijk

 16. Vier ambtenaren van de gemeente Amsterdam worden verdacht van machtsmisbruik, diefstal en discriminatie. Het gaat om medewerkers die werkzaam waren bij een locatie in het Amsterdamse Bos waar uitkeringsgerechtigden bezig waren met hun re-integratie. De deelnemers van dit project hielden zich onder meer bezig met groen en onderhoud in het bos.
  De deelnemers van dit project hielden zich onder meer bezig met groen en onderhoud in het bos.

  De locatie is gesloten en twee medewerkers zijn geschorst, liet de gemeente woensdag weten. Een ander heeft een schriftelijke waarschuwing gekregen en de teammanager die toezicht had moeten houden, is overgeplaatst.

  Ongewenste omgangsvormen
  Uit onderzoek van het gemeentelijke Bureau Integriteit bleek dat de ambtenaren de deelnemers werkzaamheden lieten uitvoeren voor privédoeleinden. Ook was sprake van ,,intimidatie, discriminatie en andere ongewenste omgangsvormen” richting de deelnemers en diefstal van gereedschap en benzine.

 17. Wethouder Arjan Vliegenthart laat een extern onderzoek instellen naar de door bijstandsgerechtigden al jaren als ‘dwangarbeid’ gehekelde trajecten. Ook zijn de re-integratietrajecten op die plek, bij De Uitkijk in het Amsterdamse Bos, in maart van dit jaar beëindigd.

  Vliegenthart spreekt van ‘ernstige vermoedens’ van machtsmisbruik, discriminatie, intimidatie en diefstal van gemeente-eigendom. Twee werkmeesters van de Dienst Werk en Inkomen (DWI), zoals de sociale dienst toen heette, zijn geschorst vanwege de integriteitsschendingen die mogelijk al begin 2012 begonnen.

  Van nog twee anderen wordt vermoed dat ze in meerdere of mindere mate betrokken zijn. Een werkmeester heeft een schriftelijke waarschuwing gekregen. Hun teamchef, die toezicht had moeten houden, was al overgeplaatst.

  Verduistering
  Na een doorlichting door het gemeentelijke Bureau Integriteit is verder gebleken dat de werkmeesters de bijstandsgerechtigden werk lieten doen voor privedoeleinden. Ook werden dienstauto’s voor privédoeleinden gebruikt. Gereedschappen en benzine werden gestolen of verduisterd.

  Dat schrijft Vliegenthart aan de gemeenteraad. Hij is ‘geschrokken’ en noemt het onacceptabel. Het gaat om Amsterdammers in een kwetsbare en afhankelijke positie, beandrukt hij. ‘Ze hebben niet de bescherming gekregen die zij nodig hebben en waar zij ook recht op hebben. Integendeel, ze zijn geschoffeerd en onder druk gezet.’

  Alle 189 deelnemers die voor korte of langere tijd gewerkt hebben bij De Uitkijk hebben vandaag een brief gekregen. Voor hen is een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen dat zij kunnen bellen voor vragen of nazorg.

  ‘Dwangarbeid’
  Vliegenthart laat twee hoogleraren de gang van zaken rond de re-integratietrajecten in het Amsterdamse Bos onderzoeken. Vliegenthart wil lering trekken uit het gebeurde ‘om de kans op dergelijke incidenten in de toekomst te verkleinen.’

  Bijstandsgerechtigden beklagen zich al jaren over de re-integratietrajecten van DWI. Door de Bijstandsbond, vakbond FNV en ook Vliegentharts eigen partij de SP werden ze wel als ‘dwangarbeid’ omschreven. Vliegenthart nam daar vorig jaar kort na zijn aantreden als wethouder afstand van.

  In dikke rapporten klaagden bijstandsgerechtigden die naar het ‘praktijkcentrum’ aan de Laarderhoogtweg en het Amsterdamse Bos werden gestuurd al sinds 2011 hun nood. Ze werden onder het mom van re-integratie en het opdoen van werkervaring gemaand als denigrerend en stompzinnig beschouwde klusjes te doen. Ook werd melding gemaakt van vernederingen, intimidatie en voortdurende dreiging door de ‘werkmeesters’ dat hun uitkering zou worden stopgezet of gekort.

  Toen al tekende de Bijstandsbond op uit de mond van deelnemers aan deze trajecten dat hun begeleiders leken te genieten van het uitoefenen van macht. Juist omdat dit soort signalen al zolang werden afgegeven oordeelt Vliegenthart dat de gemeente tekort is geschoten. ‘Op basis daarvan zijn maatregelen afgekondigd, maar uit het onderzoek blijkt dat deze onvoldoende zijn opgevolgd. De misstanden konden zo blijven bestaan.’

  • Mijn uitkering hebben ze tijdelijk stop gezet zonder bericht of waarschuwing. De reden hiervoor was omdat ik blijkbaar al 6 maanden mijn werkgegevens te laat opstuur, waarvan ik nog nooit een bericht over gehad hebt met die informatie. Ik ben een alleenstaande moeder met drie kinderen ik heb niemand en word gewoon zonder pardon zonder geld gezet. Ik werk nog niet veel uren verdien net 160 euro per maand. Ze zouden een spoed overboeking doen maar nu een week later nog steeds niks. Nu al drie weken geen geld.

   Gelukkig voor mijn kids hebben we nog kinderbijslag maar was dit in een andere maand gebeurt hadden we niks.

   Hoe kunnen ze s’avonds rustig slapen wetende dat ze kinderen zonder eten naar bed laten gaan.

   • Beste An,

    Check even bij legal2people.ln juristen. Zij zullen je zeker kunnen adviseren. Hun advies is gratis.

    En dank Rob Vellekoop, beheerder van deze webpagina, voor deze info en ik wens jou en je kids veel succes toe.

    Saludos,

    Pablo

 18. Bijstand.
  Als bijstand er is om je vast te blijven zetten in de armoede/overleven vanuit dwangregels word vastgezet.
  waar blijft dan de waarde van een mens?
  zoals Koningin Maxima zegt: het draait niet om geld wanneer iemand een ondernemer wil worden, het draait om waardigheid van de mens.
  Wanneer er niet eens de mogelijkheid word gegeven in de bijstand om iets proberen op te zetten doordat wantrouwen hun inslag is steeds, kun je geen been meer bewegen om jezelf eruit te gaan helpen.
  Ruimte om een mens in de eigen waardigheid te laten groeien is waar sociale zaken zich wel eens voor mag gaan schamen, omdat dat op geen enkele manier word toegestaan.
  Hoe kan dat systeem nog getolereerd worden door hogere instanties?
  Mensen worden daar uitgewrongen op hun waardes!

  • De spijker op zijn kop, identieke situatie aan deze kant. Gefrustreerd een korting gekregen zonder wederhoor, onderwijl het tegendeel op mijn bureau ligt, is men zonder kennisgeving overgegaan op korten van de WWB. Stress en ziekenhuis bezoek met hartritmisstroornis.
   Informatieplicht normaal uitgevoerd, maar ja, nu de advocaat maar laten oplossen.

   • Ik wens jouw sterkte en beterschap toe.

    Wie gaat deze echtheid van a sociale behandelingen in de bijstand nu eens goed naar buiten brengen?
    Dat mensen zomaar van hun enige leefbasis beroofd worden!
    en dat de gezondheid van de mensen hier door naar de knoppen gaat/door alle stress en zorgen daardoor!
    Genoeg is een keer genoeg!
    Er worden geen rechten uitgesproken voordat ze acties gaan uitvoeren die altijd in het nadeel zijn van een wwber.
    Hoe komen deze berichten effectief bij de hogere heren die sociale zaken en de werkwijze nu eens een keer kunnen gaan aanpakken?
    Dit gebeurt echt!
    Dit moet stoppen!
    We zijn mensen!

    • Enig idee waar een mens in de bijstand/ongewild, mee te maken heeft?
     Met een systeem waar onaangekondigde controles zomaar mogen worden uitgevoerd!
     Niet te geloven?
     in de praktijk gebeurt het wanneer een klantmanager daar zin in heeft en eigen voordeel mee weet te behalen in de eigen baan,functie.
     Controles om je huis waar je niks vanaf weet!
     Grenzen worden goed overgegaan!
     Inbreuk op je veilig voelen in je huis en omgeving!
     Uitspraken die elk menselijk veilig voelen in gesprekken totaal wegnemen!
     De regering laat het hier toe!
     Zomaar uit het niets beschuldigd worden!
     Dit zijn duidelijke harde feiten hoe word toegestaan dat mensen levens verwoest hierdoor worden!

    • Eindelijk waarom te horen gekregen, waarom er gekort is: men ging ervan uit dat er in het eerste kwartaal 2016 neveninkomsten waren en dit inderwijl mijn vanuit de WWB opgezet bedrijfje geen omzet meer heeft sinds december 2015. Gewoon gokken en korten op de uitkering. Inderdaad hoe gaan we deze “idioten” stoppen.
     Iemand een idee…?

     • Beroepen op de grondwet van Nederland, lees en zie de waarheid die ons belooft is.
      Maakt duidelijk waar mensenrechten geschaad worden in de instanties.
      Daar mag je opkomen voor jezelf.

   • Mensen denk aan je BESLAG VRIJE VOET en vertrouw de berekeningen van de gemeente, UWV en Belastingdienst niet. Ik heb meerdere keren naar deze instanties bezwaar gemaakt aangaande hun berekeningen en heb uiteindelijk mijn gelijk gekregen en daardoor honderden euro’s per maand weten te besparen.
    VERTROUW NIEMAND van deze instanties…

  • Vraag bij de gemeente eens jouw dossier WWB op, kun je zien wat ze allemaal, meestal, onterecht over je denken. Leuk als je jezelf boos wilt maken. Schandalig, alsof je de grootste boef bent…, succes

 19. Wie heeft hier de oplossing voor hoe je uit dit systeem komt. Ongeacht alle wekelijkse sollicitaties en acties. Wanneer je die verlossende baan niet vindt……hoe kom je dan verder?

 20. Wakker worden. Feiten.
  Wanneer je door omstandigheden in de bijstand komt.
  Nu wakker worden is zien en beseffen dat je in een asociaal systeem gaat terechtkomen.
  Waar een gewone burger mag veranderen naar fraudeur. Zo word je vanaf de inschrijving door hun gezien.
  Oordelen over jou als mens vertroebelen hun zicht op dat er een burger en mens voor hun neus zit die al tot het laagste zakt en zich al vernederd daardoor voelt..
  Een asociale behandeling, er langdurig bovenop gaat een mens een keer breken, gewoonweg omdat je weet dat je geen fraudeur of crimineel en asociaal mens bent.
  Trauma’s die door onterechte beschuldigingen door sociale zaken worden veroorzaakt door a sociaal gedrag van hun. Wordt overheen gelopen. Verdriet. Lijden daardoor. Dat er echt zo met je als mens wordt omgegaan. Onbegrijpelijk hoe dit kan en mag gebeuren. Verdriet dat je bent beschuldigd en onderuit gaat met woorden die ze naar je uiten. Zij mogen op elke vraag waarmee ze vooruit kunnen komen nee zeggen. Zeg maar nee tegen hen…..dan is je levensbasis aan de beurt om weggehaald te gaan worden. Hoe erg dit is? Een ander heeft de heerschappij over jouw privacy en voedselgeld………..ik leef in een vrij land en dit systeem breekt mij. Ik wil weer mens, burger mogen zijn. Zonder onderdrukking en tranen van lijden in een asociaal systeem.

 21. Hallo , ik heb 4 jaar lang €57.- te weinig uitbetaald gekregen door de Gemeente, een WWB uitkering. Ik heb honderden emails gestuurd met klachten etc . Ik heb mijn gelijk gehaald en gekregen door middel van de Nationale Ombudsman , en nu komt ie . Ik heb doordat ik schulden heb opgebouwd, ja logisch als je te weinig uitbetaald krijgt , mag ik nu van de Gemeente in een schuldhulpbemiddelings traject . Ook doordat de Nationale ombudsman dit heeft bepaald, maar de Gemeente wil dan het geld wat zij mij te weinig hebben uitbetaald zogezegd in dit traject stoppen , oftewel ik mag zelf niet bepalen wat ik met mijn eigen geld ( want er is mij te weinig uitbetaald ) gaat doen ! Ik heb 8 jaar ellende met deze Gemeente, ik ben het getreiter spuug en spuug zat en ik wil gewoon het geld waar ik recht op heb terug. Ik vind het niet normaal dat de Gemeente nu sinds de uitspraak van de ombudsman in september nog steeds een spel speelt met mij. De schuldhulp weet van niets, de coach van de Gemeente weet van niets , die dacht dat ik het allang terug heb gekregen. Brieven naar de Burgemeester en wethouders gestuurd , helpt allemaal niet …Wat kan ik doen ???

 22. Hallo, ik zit sinds mijn scheiding toen ( met 4 kind in de bijstand) heb maanden moeten wachten totdat ik eindelijk mijn uitkering kreeg. Huurachterstand etc

  Nu zou ik weer een huurachterstand hebben ik wist dat ik iets minder dan drie maanden achter stond en in Dec 2015 was ik begonnen met het in te halen ook van het jaar 2015. Nooit een brief gehad dat ik huurachterstand zou hebben. Heel vreemd. Nu kreeg ik vier weken geleden een brief van de deurwaarder dat ik wel meer dan 5.000 zou achter staan wat volgens mij niet kan. Ik heb terug kunnen kijken tot 14 mnd terug en zag vele bedragen staan die ik exstra over gemaakt had vanwege dat deze deurwaarder al drie X een bankbeslag had laten leggen terwijl hij heel goed wist dat ik van een bijstandsuitkering nu met twee kind moet zien rond te komt.. Helaas stond er bij alle drie de beslagleggingen heel mijn uitkering er net op .. Kwijt met alle gevolgen van dien . Mijn advocaat mailde naar de deurwaarder en ik moest aan tonen dat ik van een bijstandsuitkering moet zien rond te komen. Allemaal gedaan nooit meer iets van vernomen dat was in 2014. Heb gelukkig de correspondentie nog en door gestuurd naar de deurwaarder met de vraag waar mijn geld is gebleven . Krijg geen enkele reactie .

  Nu hen ik geld kunnen lenen en heb al die 3 maanden waarvan ik wist dat ik ze achter stond betaald en Febr en Maart van 2016. De gemeente betaalde eerst rechtstreeks mijn huur altijd met een maand achterstand .. Nu heb ik ineens een dagvaarding .. Terwijl ik eerst wil weten waar mijn geld is gebleven en dat ik de kans krijg om die andere maanden voor de zekerheid uit te zoeken en dat duurde twee weken bij de bank ..

  mag een deurwaarder bankbeslag leggen als hij weet dat he van een bijstandsuitkering moet zijn rond te komen..?

  • Er geldt een beslagvrije voet die is 90% van de bijstandsnorm, met andere woorden er mag worden ingehouden het bedrag boven deze 90%.

 23. Wanneer,,,,,,,,,,,,
  Als een bijstands gerechtigde het zelfde gedrag vertoont als een klantmanager die jouw behandelt als fraudeur,,,,,,,,
  Wanneer een bijstandsgerechtigde alle netheid en menselijk respect en moraal ook even los gaat laten,
  dan mogen de namen van de klantmanagers ook openbaar worden verspreid die uitspraken doen waar geen moraal en respect meer inzit naar burgers.
  Is dat wat de regering wil?
  Burgers die zo ver naar disrespect worden gezet dat eigenwaardes ook nog meer omlaag moeten zoals klantmanagers behandelen in gesprekken en controles etc. huisprivacy mag op elk moment inbreuk in worden gemaakt, kom maar binnen inbrekers,,,,,,,,,,veilig voelen is mij toch al afgenomen door sociale zaken.
  Inbreuk op normaal mens kunnen zijn in je eigen huis en veilig mogen voelen daarin,,,,hoe maak je een mens dol en nog onzekerder in armoede?
  Eigenwaarde omhoog houden in armoede is al een hele overleving! Zelfs in Nederland.
  Worden mensen wakker nu eindelijk eens de mens in armoede waarheid en feiten durft te laten zien?
  Hoe het er echt aan toe gaat in het sociale nederlandse stelsel.
  Onze monden werden en worden gesloten met bedreigingen van klantmanagers, uitspraken van geen uitkering meer krijgen,geen brood op de tafel voor de kinderen betekent dat in het feit.
  Aan de leefbasis zitten van een mens is het laagste wat je een medemens aan kunt doen!
  Een medemens die al geen spaarpot op hebben kunnen bouwen, elke laatste cent is voor voedsel.
  Daar komt de grens van macht misbruik om de hoek kijken, en dat wij dan nog moraal aanpakken door beleefd en netjes te leven als Nederlander in een sociaal stelsel wat minacht en het nog moeilijker maakt dan het al is in overleven.

 24. Klantmanager die bedreigende uitspraak doet tijdens gesprek met bijstands gerechtigde,
  Als je niet wilt werken dan kan ik je ook in een viswinkel zetten uitspraak(het lukte mij gewoonweg niet om aan een blijvende baan te komen los vd bijstand)
  Als vrouwen niet willen werken dan kort ik gewoon,volgende uitspraak.
  Je bent beschuldigd bij deze op samenwonen en je uitkering word nu gestopt,is ook gebeurd.huis kwijt was gevolg.
  Ga maar bij de uitzendbureaus elke dag langs,uitspraak.
  In de bijstand worden geen dromen waar gemaakt, daarvoor is de bijstand niet, uitspraak.
  Anders moet je maar naar een psychiater misschien helpt dat om aan werk te komen,volgende uitspraak.
  Dit gebeurt in de loop vd jaren wanneer je in de bijstand zit, de ene angst bedreiging en stopzetten van vooruitgang op welke manier dan ook door klantmanagers.
  Kun je geen werk vinden dan is solliciteren je enigste recht nog.Je doet het echt zelf.
  Gevolg…………wat ben ik een slecht mens voor de maatschappij, Leef en denk vanuit schuldgevoel en angst en nog meer wat een mens slecht kan doen laten voelen.
  is dat de bedoeling van een sociaal stelsel in Nederland?

  • Ooit bij stilgestaan waar het onder valt als iemand ingang zoekt in jouw angsten?in dit geval een klantmanager. Als je erin verdiept dan valt dat onder emotioneel misbruik en misbruik vd machtspositie.
   Zolang een regering dat tolereert dat wwbers zo behandeld mogen worden….
   Dan zit er iets echt helemaal goed verkeerd binnen sociale zaken en mensenrechten.
   Waar is amnesty voor de gevangenis waarin een wwber in ongewild moet zitten?
   Mensenrechten in eigen land is waar hoognodig veranderingen in nodig zijn.
   Wie gaat deze mensen die hierin onnodig lijden bevrijden?
   Een sociaal stelsel voelt een mens zich veilig en beschermd in.
   In de bijstand valt veilig voelen en menswaardig mogen leven totaal weg!

   • Accepteren.
    accepteer geen sorry van een klantmanager wanneer macht misbruikt is tegen jouw .
    Zet je lieflijkheid aan de kant, wanneer jij bezittingen bent kwijtgeraakt door toedoen v.e. ambtenaar en onterechte beschuldiging naar jouw is gebruikt, en jij stress en alle gevolgen van dien, jouw leven op de kop word gezet,,,, blijf beleefd en assertief. ga door voor schadevergoeding van wat je onterecht bent kwijtgeraakt! kom op voor jouw rechten!

 25. Goede avond per een mei 2013 ben ik aan het werk gegaan wat, ik gelijk door heb gegeven belden het door op bij Zuidplein maar die zijden dat ze me dossier over hadden gedaan naar Keijzerzwaard. Ik daar naar toe gebeld ! Maar ze hadden nog geen nieuwe klantmanager voor me dus ik via internet naar de directeur van de Sociale Dienst de heer Roozen gebeld. Hij vroeg hoe ik aan zijn nummer kwam via internet. Legde het verhaal uit! Waarop hij zij dat ik mijn contract in de brievenbus bij Zuidplein moest doen. Zodat het dan helemaal in orde zou komen .wat ik ook heb gedaan tot mijn grote verbazing was de maand er op gewoon weer geld over gemaakt wat ik direct heb terug gestort. Ik heb 6 maanden gewerkt en heb 7 maanden terug gestort. Bij hen schijnt dat geld zoek te zijn en willen ze mij nog eens 5600 euro van mij hebben dus in plaats dat ze mij 833 euro, wat ik te veel heb terug gestort, willen ze van mij nu nog ma als 6 maanden met boete terug, ben al meer dan 2 jaar bezig voor mijn gelijk ! Nu zijn de pesterijen van de Sociale dienst niet normaal ! Stopzetting, dwarszitten kon stand het onderzoeken gelijk gekregen door commissie voor herstel weer op nieuw onderzoeken doen. Ze zijn me echt al 2 jaar aan het treiteren, het houdt maar niet op ! Zij maken fout op fout !!!!!! En ik moet er voor bloeden ! Schoften zijn het met dit machtsmisbruik !!!!!!!

 26. Goede dah

  Mensen ik heb een vraag aan mensen die er meer over weten

  Ik ben een vrouw van 44 en zit sonds 3 jaar in de uitkering omdat ik gescheiden ben

  Ik doe al 3 jaar lang aan vrijwillegers werk , ik ben van de week opgeroepen door de sociale dienst

  Ze willen dat ik meer uren gaat werken per week
  Ik had daar geen bezwaar op en wilde mijn uren van mijn vrijwillegers werk verhogen tot 24 uur

  Maar dat mocht niet , ik moest het werk doen wat zij mijn aanbieden , wat ik helemaal niet mee eens ben hebben ze mij gedwongen en bedreigde mij met mijn uitkering , en ik moest gelijk het contract tekenen van het werk dat ze mij gaven

  En nou mijn vraag

  Kan ik het werk als nog weigeren

  En hebben ze recht op bedreigen met mijn uitkering

 27. Ik heb ook helaas te maken met machtsmisbruik sociale dienst.Zo kun je ze niet noemen eerder Nazi.s. Schandalig is het gewoon.Zit met 3 kinderen waaronder een baby van toen 6 weken oud nu onmiddels 12 weken. Al 6 weken zonder geld! En ze blijven bezig.Komen met rekeningnummers die van mij moeten zijn.Terwijk de banken deze rekeningnummers op geen mogelijke manier aan mij kunnen linken.! Moet ik maar voor bewijs zorgen.En zo kan ik nog wel even door gaan.

  • Zorg dat je mensen , gratis advocaat etc. direct om je heen gaat bouwen, doe het niet alleen, win alle advies over jouw rechten in. dien bezwaar in , laat mensen jouw ondersteunen vanuit hun kennis en ervaring in de bijstand en hoe daar mee om te gaan .

   • Ja zo heb ik ook nog een verhaal na buiten te brengen over misbruiken van hun macht en met opzet een moeder en kind dakloos wouden krijgen en zo gezinnen kapot maakt en normaal moet een gemeente er voor zorgen dat je niet dakloos mag raken maar Dit verhaal gaat nog veel en veel verder …veeeel ste ver!!!

 28. anoniem
  Ik vermoed dat mijn uitkering veel te laag is en 2005 en 2006 kreeg ik haast niets van inkomen van uwv,
  er is onterecht beslag gelegd op mijn inkomen en ik heb x aantal keren geageerd t.a.v. het onrechtmatig beslag,
  het machtsmisbruik zit in het onterecht beslag leggen op je inkomen zonder echte aanleiding, de feiten van beslag motief kloppen niet, elke maand wordt onterecht door uwv geld van mijn uitkering afgetrokken en het hele vakantiegeld wordt gepakt via uwv. Ik heb alle ”vorderaars” nagegaan en deze zeggen allemaal dat er geen vordering openstaat t.a.v. mij t.o.v. een zogenaamde vorderaar. De geldincasseerders hebben machtsmisbruik
  uitgeoefend d.m.v. valse voorwendsels en onterechte vorderingen aangedragen om te doen of ik verschuldigd zou zijn. Deze fake debiteurschap wil ik niet aangeleund hebben aan mijn persoon , mijn bezit en aan alles wat van mijzelf is. Ik vind het een risico dat men die geldincasseerders die niet echt juridisch geschoold zijn en zich deurwaarder durven te noemen uberhaupt beslag durven te leggen op een eerlijk persoon haar inkomen.
  Ik vind dat het machtsmisbruik moet worden uitgebannen en dat ik bij uwv mijn recht krijgen zal,
  om mijn eigen te veel betaalde geld terug te krijgen en eindelijk van het onrechtmatige beslag af te komen.

 29. Geachte lezer, ik probeer het kort te houden ? Ik zit 13 jaar in de WAO Kleine uitkering partner werkt maandelijks inkomen max. 300-400, toch niet rond komen met kinderen en vaste lasten. Ik heb altijd alles door gegeven. Zodra er wat verandert met financiën of partners inkomen zo als het hoort. In 2012 is mijn partner na de bevalling weer gaan werken, ander bedrijfje zo als altijd brief op de post gedaan mnd van werkbriefjes etc naar het UWV Heerlen. Wij wonen zelf in Venlo, horen niks dus dachten zal wel goed zijn. Dan in 2013 komt er een brief van het UWV Heerlen dat ik niet door gegeven had een jaar eerder dat mijn partner weer was gaan werken nog veranderd was van baan? Raar men meldt wel dat ik altijd op tijd alles heb door gegeven, maar nu een keer niet? Dit meldt men ons een jaar later. Na veel heen en weer schrijven blijft UWV Heerlen er bij (een dame achter het bureau) dat ik haar niets heb doorgegeven en geen post heb gezonden. ( welk bewijs heeft men dan in handen en hier mee fraude gepleegd heb, zonder te bekijken of de brief niet bij het UWV ergens terecht gekomen is , en of de postbode deze verkeerd geleverd heeft en of dat het poststuk verdwenen is. Hiervan wil het UWV Heerlen niks van weten. Wij krijgen post dat het UWV Heerlen aangifte gedaan heeft en teveel uitkering van 24 maanden terugvordert circa 2900 euro. Het komt tot zitting op het UWV te Venlo, bij zijn van mijn advocaat, ps u moet weten dat ik nog in de wsnp sanering zat in verband met verkoop van mijn huis na scheiding 2007. Uitkomst zitting UWV Venlo, men blijft vast houden aan het feit dat ik fraude gepleegd heb door niet door te geven dat mijn partner na bevalling weer is gaan werken en of van baan gewisseld heeft. Het laatste is het geval en men vond bewezen ? dat ik geen brief op gestuurd heb. Raar welk bewijs dan. Daar bij komt de 1300 euro boete ook nog eens er boven op ! Bijna 4000 euro verlangt UWV Heerlen Venlo nu nog terug. In 2014 is er een zitting geweest, aangevraagd door het UWV om mij te bewegen het geld terug te betalen. De uitspraak is schokkend! De rechter in Roermond vindt bewezen dat ik fout ben omdat ik geen brief heb op gestuurd naar Heerlen. Welk bewijs alleen het verhaal van de medewerker in Heerlen die zelf aan neemt dat ik niks doorgegeven heb en had . Onzin alle andere dingen die met een poststuk kunnen zijn gebeurd onderweg worden niet in ogenschouw genomen, noch meegenomen in een onderzoek. Het UWV had bij voorbaat al gewonnen, zo lijkt het, men werkt gewoon samen. De rechter Roermond meent dat het niet alleen mijn schuld was, maar hoofdzakelijk wel en heeft de boete verlaagd van 1300 naar 300 euro. Ook dit is niet te geloven, zonder bewijs iemand een strafblad aansmeren. Maar het andere bedrag van c.q. 3000 euro moest en moet ik terug geven. Wat gebeurt er in maart 2015? Krijg ik een brief dat er beslag op mijn wao en vakantie geld is gelegd. Ik heb in 2015 geen cent vakantiegeld ontvangen weg 845 euro, zitten nu met twee dochters van drie en vijf rond om huis.
  Dan komt er post van het UWV in juli/augustus, Venlo Heerlen dan hoor je dat men besloten heeft alle gerechtskosten te betalen voor mij, deze waren bijna gelijk aan het bedrag dat het UWV terugvordert van mij .( dat is toch een schuldbekentenis van het uwv dat men inziet dat men verkeerd gehandeld heeft of zie ik dat verkeerd?) Hoe ziek en corrupt is het uwv en de rechtbanken tegenwoordig als je bij de rechtbank Roermond binnen komt, begroeten de persoon van UWV Venlo Heerlen en de rechter zich als vrienden zo kwam het bij ons over en zegt men dood leuk, o in de zin van maar ik kom vandaag met nog een paar klanten. Waar gaat dit over. Nog geen ene aanmaning of brief gehad als waarschuwing in dat hele jaar! Dat een brief van ca. 15 maanden daarvoor niet zou zijn aangekomen in Heerlen, en dan meent men maar te mogen zeggen dat iemand die al 13 jaar in de wao zit in eens op een briefje fraudeur is? Dit mag schijnbaar zo maar in Nederland van het kabinet. Ik ben nu jan 2016 al 8 maanden aan het wachten op het hoger beroep in Den Bosch, nog altijd geen datum voor de zitting. Maar het UWV gaat onverminderd door maanden met inhouden van gelden op de WAO en vakantiegeld. Als nog inhouden 2016. laatste zin van uwv: als u toch wint, krijgt u de ingehouden gelden alsnog terug. Wat terug? We leven nu al bijna 3 jaar van een beetje geld dat we voor de huurtoeslag krijgen daarvan moeten we met twee kinderen alles doen boodschappen etc . Zodra de uitspraak van het hoger beroep gedaan is, zal ik mijn dossier openbaar maken aan de media die er interesse in heeft. Dat zij dit maar eens mogen uitleggen aan de burger, hoe hier het uwv in Nederland werkt, wat en hoe corrupt het uvw c.q. de medewerkers zijn en hoe dichtbij het uwv aan de kant van rechtbank staat, in deze de rechtbank Roermond. Het lijkt wel vriendjespolitiek aan de lopende band. Wordt vervolgd na het hoger beroep.

  PS niet te vergeten dat mijn partner ook voor haar aandeel bij de rechter moest komen. Zij kreeg vrijspraak en het uwv moest al haar kosten betalen die stuk hoger waren dan het bedrag dat ze van haar verlangden. Nou snapt u het nog? Wij niet .

  mvgr claessen

 30. De vernederingen van de Wajongers gingen dit jaar verder met onduidelijke regelgeving die elke week weer anders uit werd gelegd. Wie nog in staat was een uitkering te regelen bij de verzekeringsarts van 960 euro (anders 900) deed niet meer mee, en werd afgeschreven in de afvoerput van de sociale zekerheid terwijl jaren geprobeerd was dat te voorkomen. Hele levens werden verwoest van jongeren die anders een goede toekomst hadden kunnen hebben, en die nu door instanties zoals jeugdzorg vernietigd zijn. Zodra mijn werk af is en ik in de gelegenheid ben, zullen we nog eens zien wie hier aan het langste eind trekt. Als de overheid mij wil vernietigen, prima. Ik ben in ieder geval niet degene die met geweld begonnen is. Het is de staat die de totale oorlog verklaard heeft. Ik zal doorgaan tot de laatste snik dit Kwaad te stoppen. De “rechtsstaat” bestaat alleen in het hoofd van onnozelen.

 31. Goede dag ik heb ik heb in mei 2013 tot oktober 2013 gewerkt wat ik ook allemaal netjes heb door gegeven ! Ondanks dat ik het door heb gegeven bleven ze geld overmaken wat ik 7 maanden lang terug direct terug storte ! Met de vermelding hebhier geen recht op ben aan het werk ! December kreeg ik een aanslag van de belasting dienst dat ik dubbel inkomen zou hebben genoten wat beslist niet waar is ! Belastingdienst alles na gekeken en zag dat dat niet klopten en kreeg tterug kwijtschelding nu al twee jaar bezig dat geld is bij hun weg geraakt en willen dat geld nog maal terug . Reageren niet op bewijzen si na ik een advokaat er op heb gezet zitten ze helemaal alles tegen ! Hebben nu al maanden alles stop gezet enzitten me met alles dwars willen hun fouten op mij verhalen echt sschorten zijn het kom door hun fouten steeds verder in de problemen woord al jaren onterecht geld ingehouden om dingen waar zij mij niet van kunnen zeggen waar het over gaat

 32. Ik ga voor de gemeente werken (was er eerder vrijwilliger met uitkering wegens chronische ziekte) in een museum. De taken zijn voor hoger opgeleiden maar ik blijf in de nieuwe situatie op uitkeringsniveau ‘verdienen’. Klopt dit? Natuurlijk wil ik erg graag deze ‘baan’ maar krijg er wel een vreemde smaak van in mijn mond. Museum kan geen zelfstandig personeelsbeleid voeren.

 33. Dames en Heren,

  Wie kan mij vertellen hoe dat zit met het invoeren van Inkomstenopgave van het UWV betreft vakantiegeld en waarom ik dat moet invullen en welke wet daar aansprakelijk voor is? Ik persoonlijk ben van mening dat het UWV niet aangaat.

  Met vriendelijke groet,

  Sjaak Bonenstaak

 34. Mensen die niet willen werken die zijn er altijd en zullen ook altijd blijven.
  Machtsmisbruikers die zijn er altijd en kun men nooit uitroeien.

  Bijstandtrekkers verplichten te werken onder de moto tegenprestatie.?
  Tot hoeverre blijft deze daadwerkelijk tot tegenprestatie en niet overgaat in uitbuiting.?

  Er zijn veel mensen die kunnen en willen werken maar geen betaald werk mogen krijgen (discriminatie).
  Deze mensen worden nu gebruikt als slaven om het werk van anderen te laten verrichten die wel betaald mogen worden maar niet er voor presteren of willen presteren.
  Wie betaald werk mag verrichten wordt nu bepaald door een groep machthebbers van de gemeenten en de “re-integratiebureaus” die beslist niet heilig zijn.

  De vraag is nu, wie gedwongen moeten worden om gratis te werken, en wie op zijn gemak mag verdienen.

  Met deze nieuwe verplichtingen in de participatie wet is het nu mogelijk geworden om etnische groepen (tweederangsburgers) verder uit te buiten door hun te laten werken voor de “eersterangburgers” die geen zin hebben om te werken maar wel mogen verdienen.

  Is de kloof tussen eerste en tweederangsburger niet groot genoeg?

  • Helaas maar waar. Werk ook al sinds februari als tegenprestatie voor mijn uitkering bij een traject. Ik werd alleen maar gestraft dit jaar terwijl ik me aan alle regels en plichten hou.

   November weer een straf en ga ik bezwaar opmaken. Het belachelijke hieraan vind ik dat hulp heel moeilijk te vinden is. Rechtshulp wilt me niet helpen, terwijl ik gewoon in mijn gelijk sta. Legal2people had mij meer advies gegeven dan rechtshulp. Het zal wel waarschijnlijk een geld kwestie zijn, zolang ze niets aan je kunnen verdienen hebben ze ook niets aan je.

   Morgen maar weer verder uitzoeken bij een maatschappelijk werker. Word hier helemaal niet goed van. Hoe moet ouderen of gehandicapte mensen dit ooit oplossen en hulp zoeken als ze flink worden uitgebuit door de Roverheid.

   Al die tijd hebben ze mij gewoon tegengewerkt om aan een betaalde baan te komen, door mij af en toe hard te straffen. Zou mijn energie hier eigenlijk niet aan moeten verspillen, maar als ik niets doe blijft het ook hetzelfde. (Gemeente Assen)

   Alle mensen succes en sterkte, laat je niet bang maken door de tering elite, overheid, gemeentes of anderen als dit soort instanties.

   Ik hoop iig dat de dag een keer komt dat we niet aan ons ego denken en velen mogen ontwaken uit hun geprogrammeerde coma’s.

    • Ben hier en daar gestuurd. Naar verschillende instanties gegaan om hulp te zoeken. Alleen legal2people kon mij advies geven en als ik iemand wil hebben om mij te helpen met bezwaar krijg ik totaal geen hulp. Ze zeggen eerst moet je zoveel schulden hebben anders gaan ze je niet helpen.

     Heb al aangegeven dat ik een schuld heb maar je moet bij wijze eerst bijna dood zijn voordat je hulp kan krijgen. Dit was bij maatschappelijke werker. Rechtshulp kan mij niet helpen ook al weet ik zeker dat ik gelijk heb. Ze zeggen de isd maakt hun eigen regeltjes. Aankomende 20 januari heb ik dus een gesprek over mijn bezwaar in de commissie van hun bij strafkamp isd. Ik weet nu al dat het niets word, want het is 1 tegen 6 of meer.

     Vorige bezwaren kreeg ik belabberde verslagen terug met dingen erin die ik niet heb gezegd. Helaas toen ook totaal geen hulp gekregen. Baal hier enorm van want dit houd niet op.

     Banen zijn gewoon moeilijk te krijgen, isd straft mensen terwijl burgers aan de regels houden, van traject naar traject geslingerd voor dwangarbeid. Gemeentes, isd, bedrijven profiteren hier enorm van qua subsidies en bonussen voor de werkcoaches, de burger moet zich kapot werken, ziek worden, stress, controleren je werk (alsof je iets mankeert), bestraft en willen ze ons gewoon in de uitkering laten.

     Ik wens dit niemand toe, maar soms zijn mensen die werk hebben zo hard en lopen op je te bitchen, terwijl ze zelf de waarheid niet willen zien omdat hun (perfecte) wereldje dan op instorten staat.

     Ik ga geen trajecten meer accepteren. Ik zal toch bestraft worden. Zoals eerder gezegd zal ik dan andere maatregelen moeten nemen, aangezien er geen banen zijn en naar de uitkering straks wel kan fluiten. Misschien is crimineel worden zo slecht nog niet.

     Elite doet massamoorden, geld afpakken, land inpikken en dat is volgens hun legaal. Als jij of ik het zou doen dan zijn wij criminelen/terroristen.

     Mooie wereld, maar mensheid is verrot en is het ergste virus op deze planeet.

 35. Tijdens mijn ziektewet uitkering heb ik een WIA uitkering aangevraagd en dit is zonder enig onderzoek afgewezen. In een brief van het UWV is dit het op 26-1-2015 afgewezen. Ik heb met mijn maatschappijk werkster bezwaar gemaakt tegen deze beslissing en dit bljft maar aanhouden, ik ben inmiddels niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk niet meer staat om te werken. Elke keer krijg ik weer een brief tot een verzoek tot uitstel om dat het onderzoek nog loopt maar er wordt niks onderzocht en ik word niet onderzocht en ben gedwongen de bijlage te ondertekenen, zo niet dan heb ik helemaal geen recht op enige vorm van uitkering. Wel vreemd dat ik wel een rapport van mijn vorige huisarts en een personelijksonderzoek rapport die in mijn en in het UWV bezit is. Zelfs hebben zij mij nu nog een verlenging gevraagd tot 7-1-2016, bijna een jaar verder en zonder enige vorm van uitkering terwijl ik ongeneeselijk ziek hierdoor ben geworden, machteloos en leef al die tijd al noodgedwongen van mijn spaargeld, zonder enig toekomstperspectief. Wat moet ik nu nog meer ondergaan en ondernemen?

 36. Eind juli heb ik na beeïndiging WW een bijstands uitkering aangevraagd in mijn gemeente. Ik ben een 45 jarige alleenstaande moeder. In augustus kreeg ik werk voor 10 tot 15 uur met verzekering dat er op kort termijn meer uren beschikbaar zouden zijn. Toen ik begin september bij de bijstand kwam, voor inmiddels een aanvullende uitkering, kreeg ik de kous op de kop. Ik kon 8 sollicitaties overleggen i.p.v. 25 p/m. Ik vertelde dat ik geen volledige uitkering nodig had maar een aanvulling en dat ik binnenkort meer uren zou krijgen. Daar hadden zij geen boodschap aan. Vanaf deze week heb ik meer uren maar ondertussen zijn mijn rekeningen zwaar in het geding gekomen omdat ik geen recht had op een aanvullende uitkering. Mijn vraag is: mag dit wettelijk ?

  • Beste,
   Ik vind dit wel erg streng. Je hebt een baan. Alleen niet voor de volle 100%. Je solliciteert,maar je kan alleen op die vacatures reageren die passen in de tijd die je over hebt. Je hebt ook nog een kind die aandacht nodig heeft. Wat willen ze nog meer? Tijd dat iemand ze even de waarheid vertel lijkt me. Gewoon een bijstandsuitkering aanvragen. Als je op een gegeven moment teveel verdient stopt die vanzelf. Aanvullende bijstand kan je ook aanvragen voor bepaalde dingen. Alleen niet voor schulden.
   Ik heb zelf ook een advocaat in de hand genomen die me helpt. Ik werk maar sinds ik werk leven wij onder het sociaal minimum. Ik ben inmiddels 56 jaar maar blijf strijdlustig tegen die onderkruipers.
   Succes.

 37. ik heb ook wel een vraag over de huursubsidie die normaliter moet worden uitbetaald door de belastingdienst
  Ik wacht al zeven maanden en het is verdomde moeilijk om je hoofd boven water te houden als je maar een uitkering hebt. Hoe kan ik de belastingdienst het beste benaderen omtrent deze kwestie?
  Er is al een bezwaar ingediend maar daar reageren zij niet op

 38. De gemeente doet er nu al bijna 3 maanden over om mijn bijstands uitkering te verwerken vandaag een mail gehad dat ze er nog steeds niet mee bezig zijn ik heb me 5augustus voor het eerst ingeschreven, en me taak plicht voltooid om te solliciteren kan dit zomaar ?

   • Ja, en ik raad je aan de gemeente “in gebreke te stellen” met een ondertekende brief, want normaal dient een gemeente binnen acht weken een aanvraag te behandelen. Dan hebben ze nog twee weken een antwoord te sturen. Doen ze er dan nog langer over, bijvoorbeeld langer dan tien weken, dan heb je recht op een dwangsom wegens treuzelen door de gemeente. Door dit soort procedures vaker in te zetten moeten ze anders te veel gaan betalen, en dan maken ze er wel haast mee. Belachelijk dat ze je zo lang zonder uitkering hebben laten zitten waar je recht op hebt.

 39. Ik heb een vraag en wilde graag weten of de uitkering het recht heeft om mijn uitkering terug te vorderen indien ik wegens onmacht langer in het buitenland moest verblijven

 40. Sociaal Nederland is big business geworden. Minima | 24/06/2015 at 23:07 | Reply schrijft dat zij/hij een sterk vermoeden heeft dat haar eigen consulent mensen aantrekt voor zijn bedrijf dat, als nevenfunctie van hem is?! Het zou mij niet verbazen. Er wordt enorm gerommeld en daar moet wat aan gedaan worden! CONTROLE zogezegd. En dan niet, de toch al wat minder sterke medemens pakken, maar de “uitbuiters” van dit soort situaties!

 41. De overheid en hulp instanties geloof ik niet meer ,sterker nog er zitten leugenaars en bedriegers bij,men bekooft en komt niet na,de eed die men heeft afgelegd verliest daardoor zijn waarde. De het systeem is net een kankergezwel en gaat door tot men een grote groep gewone burgers heeft opgeruimd die de maatschappy niet meer van nut zijn. Ben niet de enigste.
  Geschreven in ADHD taal.
  Ik ben de Stilte.
  Ik ben het Niets.
  Een mens ben ik niet meer.
  Mijn grootste angst is ik straks weer bewust dement wordt.
  Dat blijft tot men (afd AWBZ Socialedienst/GGD/Gespecialiceerde thuiszorg/wijkagent en woningbouw verhuurder erkennen men fouten hebben gemaakt)
  Als ik aangifte wil doen wegens nalatigheid,vrijheids belemmering mocht niet meer advocaat zoeken mocht niet zeggen mijn UWV inkomen toen € 720 te laag was met vaste laste € 658 geen zorgtoeslag helft huur toeslag ik moest niet zeiken ik moest zeggen hoe ik nieuwe schulden voorkwam.,met ,ontneming zelfredzaamheid, verbaalgeweld door woningbouw verhuurder onder toeziend oog van GGD en de wijkagent,het vetbaal geweld begon nadat ik van de verhuurder mijn benodigde langwerkende medicijn ,medisch noodzakkelijk zei de specialist voor een ADHD met indien kortwerkende pillen extreem geheugen verlies,zoals niet meer weten boodschappen net gedaan,niet meer weten metro beamte geweest,niet meer weten ik een zoon had gebaard,blackouts zwarte gaten geen pijn meer voelen geen gevaar zien niet zien ik briefje van 10 € weggooi I,p.v oude krant,hele dagen lopen zoeken naar brief die ik na 5 uur zoeken vind,ik had. Die ja de hele tijd in mijn hand.zo bang zijn van verhuurder dat als die met GGd wijkagent en collega komen ik mij verstop in de keuken. Dat die verhuurder dan eerst mijn eigen bijdrage betaald ,ik nog bedankt er geen eisen worden geeist,
  Fout fout fout. Na een paar maanden ik nog steeds geen gehoor krijg bij instanties een het AWBZ de € 500 (een tijdelijke lening voor de pil om helder te blijven)die ik moest voorschieten.en ik binnen 14 dagen terug zou krijgen mondeling telf in bijzijn v specialist en gespecialiseerd ziekenhuis medewerker en de gespecialiceerde thuiszorg en ik zei de gek,eerste afwijzinf formulier te laat binnen,2de afwijzing de scan gemaakt door AWBZ medewerker was niet te lezen.3de afwijzing ik geen topverzekering had,terwijl het 3de argument de reden was ik die aanvraag deed! En de AWBZ medewerker zei ook de specialist had ‘t fout ,want na even googelen zei die er was helemaal geen verschil tussen lang en kort werkende medicatie,dus ook bij extreem geheugen verlies en extreem vergeten was flauwekul ik moest gewoon maar onthouden en stoppen dat waren gewoon smoesjes met zeggen ik pil vergat te nemen en te bestellen.ook kon ik niet opnieuw. Schulden hebben gekregen door ik € 500 moest voorschieten van de huur en electra inkomen toen € 711.nee dat ik toen 20 pillen kortwerkende per dag (later werden ‘t 30 pil pd) innam om de hele dag door een dikke mist te lopen nam. Toen kwam de verhuurder met het tijdelijk vergoeden van de langwerkende medicatie,eerst geen eisen.dat veranderde toe ik weer helder werd ± 3 mnd. Toen ineens men de verhuurder en ‘t welzijns commitee van het dorp ik mezelf opmbekwaam moest laten verklaren om te voorkomen ik vergat en. Daardoor fouten maken zou. Ik hoop u kunt begrijpen ik ben al eens iemands eigedom geweest bijna 25 jaar lang ,nooit maar ook nooit meer ik mezelf mijn ik waar ik in geloof en voor sta wat mij maakt een mens zal opgeven.
  Toen begon men met dreigen van als ik niet tekende men zou zorgen ik alles zou kwijtraken ,op straat zou worden gezet en vervolgens zou worden opgesloten.dat heeft 4 jaar geduurd 4 jaar zat ik nagenoeg opgeloten in mijn eigen huis,elke dag in stilte anders hoorde ik niet of ze eraan kwamen in doodsangst te luisteren en elke dag dacht ik het is zover ze gaan me opsluiten ,want men zei ja ook ik geen rechten had niet als chronich zieke niet als mens,toen begon het verbaal geweld ik stond tegen de muur gedrukt kon nergens heen hij met een haat doortrokken en verwrongen gezicht tegen mij tekeer ging want ik zei ik rechten had,ik een egoist een ondankbaar kreng sekreet was want men wilde helpen.ik niet meewerkte en zo meer ,dacht alleen heer wijkagent waarom zegt u niewaarom grijpt u niet in,GGD waarom zegt u niets vinden u dit echt normaal ziet u niet ik doodsbang ben.toen ik aangifte wilde doen mijn verhaal deed de dienstdoende agent zei ja mevrouw u moet zeker weten aangifte doen,tot men min naam intypte in t scherm toen zei men nee dat kennen wij niet of geen capiciteit hiervoor enz bij 4 politie bureau’s geweest, tot vandaag ik niet weet waarom men heeft gewijgerd dat te doen.22 jaar daar gewoond altijd sociaal geweest en ook voor anderen klaargestaan,ik ben een chaoot zeker met de verkeerde medicatie,ik ben raar omdat ik vreemden help al heb ik zelf weinig.de grondwet zegt bij nadelig zijn en men in gevaar komt door een neven wet de bestaande hoofd wet in werking treed.maar die geld voor mijn soort wie ik ben met mijn geloof is norm waarden en waarheden een ieder is gelijk dus niet.begrijpt u nu waarom ik zeg ik ben de stilte ik ben het niets zo ik het aanvoel ik geen mens meer ben. Groeten Carolien

 42. Helemaal mee eens. En het wordt steeds erger. En dan nu ook nog die anti propaganda uitlatingen van ” De Boer ”
  Labbekakke. De man is zo als velen onder ons. Egoistisch en verpest. Een hoge dunk van zichzelf, net als vele anderen onder ons. Is dat wel goed voor de levens vreugde van den Mens. Ik geloof het niet.

 43. En wat nou als er belangenverstrengeling in het geding is? Hoe vaak gebeurd het niet dat consulenten van de sociale dienst dwangarbeiders ronselen voor bevriende bedrijven? Ik heb er zelfs een sterk vermoeden van dat mijn nieuwe consulent dwangarbeiders regelt voor zijn eigen bedrijf dat hij als nevenactiviteit heeft.

 44. Hier een hele nette en duidelijke reactie van Amnesty Internation mbt.

  Artikel 4, 2e lid.. dwangarbeid‏
  Mijn vraag: dat volgens onze mensenrechten dwangarbeid in Europa verboden is, en wat men ertegen kan doen.

  —-

  Beste heer *******,

  Wij hebben uw email in goede orde ontvangen en berichten u als volgt.

  Uw vraagt aan ons hoe wij tegenover uw vraag staan die luidt:
  Hoe kan 1 individu die in de bijstand zit tegen deze Nederlandse wetgeving op? Wat kan 1 individu werkelijk realistisch voor stappen ondernemen om zijn gelijk te halen zodat hij/zij niet met dreiging op 100% korting op de bijstandsuitkering gedwongen zal worden om dwangarbeid/verplichte arbeid te verrichten? Waar kan deze persoon terecht?

  De Participatiewet (Wet Werk en Bijstand, WWB) waar u op doelt, is sinds 1 januari 2015 van kracht. Het gaat onder andere om het volgende.

  Allereerst verwijzen wij u naar de volgende link: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/wijzigingen-bijstand-2015 . Het gaat dan in het bijzonder om de tegenprestatie van bijstandsgerechtigden:
  Sinds 1 januari 2015 moeten gemeenten in een verordening vastleggen wat voor soort tegenprestatie zij vragen voor bijstand. Duidelijk moet zijn wat de inhoud, omvang en duur is van de tegenprestatie. Bij een tegenprestatie gaat het om onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteiten van beperkte duur en omvang. Zie ook: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-tegenprestatie-in-de-bijstand.html : Met een bijstandsuitkering moet u een tegenprestatie verrichten als uw gemeente hierom vraagt. Bij een tegenprestatie gaat het om een onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteit van beperkte duur en omvang. Bijvoorbeeld voor een paar uur per dag of per week gedurende een paar weken of maanden. Het mag geen werk zijn waar u normaal gesproken voor wordt betaald.

  Deze wet (en alle andere wetten) zijn in de politiek tot stand gekomen met een meerderheid van stemmen aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer. Men mag er vanuit gaan dat de wet op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Het behoort niet tot het werkveld van Amnesty om hiertegen in het geweer te komen. Wij zien ook niet in dat er met deze wet ernstige mensenrechtenschendingen aan de orde zijn.

  U kunt naar de bestuursrechter stappen (eventueel met behulp van een jurist), na eerst bezwaar gemaakt te hebben, echter de kans op succes zal klein zijn.

  Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

  Met vriendelijke groet,

  Joris Kuijper
  Publieksvoorlichting
  Amnesty Nederland,

  —-

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.