Email ons het machtsmisbruik wanneer je anoniem wilt blijven. Wij zullen dan je melding vertrouwelijk behandelen en uitsluitend na overleg met jou plaatsen.

60 Comments

 1. Jammer dat het begrip ‘kafkaësk’ wat in onbruik is geraakt, maar DIT is het !!
  Ikzelf heb ook absurditeiten meegemaakt met Orionis in Vlissingen, ook zij wringen zich in bochten om uitkeringsgerechtigden te kunnen korten, ze houden zichzelf lekker bezig, hele pakken dossiers zijn er inmiddels over mijn ‘kwestie’,
  DE OVERHEID ONTTREKT ZICH AAN MORELE EN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN ! ! !
  Ondertussen halen we werknemers uit Spanje , Roemenië, met BUSSEN tegelijk, om hier in continu-diensten , projecten uit te voeren (vakmensen, schoonmakers, electriciens) die daarna weer stilletjes naar huis gaan.
  En wij mogen gaan bedelen bij de overheid voor noodhulp…

 2. Door scoliose rug ben ik niet gehandicapt maar heb wel ontelbare beperkingen; ik las net wat het bedrag moet zijn voor echtparen nou ik heb dat bedrag nog nit gehad van de Gemeente Dordrecht! Plus dat ik 2X in heel mijn Sociale Dienst carriere vakantie geld hebt gekregen en al 10 jaar vrijwilliger ben in bejaardentehuis MET toestemming nog nooit een eurocent voor gekregen

 3. ik had nog iets te melden,naar aanleidng van Natasja.Inderdaad,vlak je omgeving niet uit.Er lopen genoeg genieperds rond die uit persoonlijke rancune menen medezeggenschapsraadje uit te hangen over jouw situatie,en stoken met ambtenaren.Vergeet ook niet,dat zij je bespioneren op het internet of dat laten doen,ze zouden maar wat missen waarmee ze je belachelijk kunnen maken.De wereld moet sympathiseren met hun wanbeleid.Het is tenslotte voor ‘de goede zaak’ .

  ‘Dit kabinet bestrijdt geen crisis,dit kabinet IS een crisis’ roept een SP lid dan stoer.

  Dat moet even anders verwoord.Dit kabinet bestrijdt geen armoede,ze bestrijdt de armen.

  SP kan wel een partij zijn,die zich enigzins inzet voor de belangen van uitkeringspersonen,maar helaas toch de neiging vertoont,net als FNV en dergelijke,het beleid af te doen als iets wat best bestaan mag hebben.
  Daar gaat men al de mist in.
  Het lijkt aardig vissen zo,behalve als men steeds weer terugvalt op het verkeerde aas,en dus met water naar zee dragen bezig is.

  Hoe komt het anders,dat mensen in de bijstand al jaren met wantoestanden in hun leven opgescheept zitten,tonnen geld is verspild aan allerlei onzinnigheid,en inmiddels zien we door de bomen het bos amper meer.

  Als het om typische politiek gaat,kun je eerder verwachten dat men er alles aan doet om de eigen absurd beladen schatkist af te schermen,dan dat men ook maar met 1 haar op het hoofd wenst te overdenken,dat een ONVOORWAARDELIJK basis inkomen toch de meest rechtvaardige oplossing zou zijn.

  Hier had men dus ook al die jaren in kunnen investeren,en het had al ingevoerd kunnen zijn,(er is immers geld zat in nederland,het staat alleen op de verkeerde bankrekeningen, in wel heel foute verhoudingen) ware het niet,dat wij een heuse ‘ Animal Farm’ als overheid blijken te hebben,waarin praktisch elk onderdeeltje slechts toegespitst lijkt te zijn,om die onderkant uit te roeien.
  Tenslotte is het motto ‘ All animals are equal’.But some animals,are more equal than others’ toch niet voor niets.
  Dat George Orwell het vooral overheids spottelijk bedoelde,vergeet men uiteraard.Men maakt er liever misbruik van door het te verdraaien als iets wat juist tegen de onderkant bedoeld moet zijn.Dat geeft immers de ‘rechtvaardiging’ om ze er ook naar te mishandelen.
  En mensen nu nog denken,dat zo’n kaste-systeem in nederland niet voor zou komen.
  Haal toch je kop eens uit dat zand stelletje struisvogels.

 4. Door de sociale dienst Enschede word ik als bijstandsgerechtigde /bijstands moeder geintimideerd. Door de gevolgen van een onderzoek is mijn uitkering ten onrechte stopgezet. Ik word beschuldigd door de sociale recherche dat ik samenwoon. Nu wil de gemeente alles terugvorderen over 5 maanden met 100% boete, alles op geteld ongeveer 7500€ fraude schuld.
  Mijn hele dossier bestaat uit onjuistheden, verdraaide antwoorden en verklaringen. Zo duidelijk, dat er beschuldigingen geuit worden, die slecht of zelfs helemaal NIET gemotiveerd zijn.
  Het is van de zotte dat een ‘werkconsulent’ even op basis van ‘een anonieme tip(geefster)’ mij meent te beoordelen als fraudeur. Dat betekent dat beweerd wordt dat ik mijn inlichtingenplicht niet ben nagekomen. Ik zou niet de info hebben gegeven die ze willen,die zij allang, denken te weten en in hun bezit te hebben. Zij dreigen met hun meest favoriete bezigheid, het opschorten cq. stopzetten van de uitkering. Er moet wel op een eerlijke manier onderzoek gedaan worden en met de juiste middelen. Niet op basis van vermoedens mogen ze mij zomaar beschuldigen.
  Het huisbezoek, voor de deur posten, waarnemingen/observaties, de anonieme tip(gever). Ik ben al verdachte omdat ik een uitkering heb.
  Er zijn mij suggestieve vragen gesteld, waaruit ik op kon maken wat de eindconclusie zou zijn. Er was geen enkele ruimte voor nuancering van mijn antwoorden. Het eerste gesprek leek wel een kruisverhoor van anderhalf uur, waarin de beerput van mijn leven zonder enig gevoel van mededogen werd opengetrokken, waarna ik huilend naar huis fietste. Ik kreeg het verslag  van het 1ste gesprek niet onder ogen. Het na/inlezen en kritiek of verbeteringen kon ik hebben, mocht het wel even zien en dan tekenen. Ik ben beschreven als een crimineel, Een dadertype. Ik ben niet impulsief. Ik ben juist een twijfelaar en een treuzelaar die lang wikt en weegt, en met andere woorden: niemand luistert naar mij en men doet maar met mij! Alsof ik helemaal geen mens ben. Ik ben kapot gemaakt. Ik word afgemaakt door de overheid. En rechten schijn ik niet te hebben alleen hun mening telt.
  De medewerker sprak mij aan op mijn non-verbale gedrag, tijdens het 1ste gesprek. Ik wist gewoon niet hoe ik moest reageren op zijn ondervragingen, kwaad worden of juist niet?

  Ik heb een advocaat voor een indienen van bezwaar en aanvraag van een voorlopige voorziening.
  Dit heeft nu er toe geleid dat mijn
  bijstandsuitkering  is  beeindigd en ik nugeen inkomen heb.
  Ik voel me onheus behandeld, afgescheept en onbegrepen.
  Met mijn persoonlijke omstandigheden wordt geen rekening gehouden. Er zijn zeker  bijzondere omstandigheden,
  Nu na 3 maanden kan ik geen vaste lasten betalen en voor verschillende schulden komen er al deurwaarders. Er zijnachterstanden in mijn vaste lasten en dan heb ik het nog niet over de incassokosten, kosten van deurwaardersexploten, enz.en er dreigt er voor mij en mijn 2 jonge kinderen ontruiming van de woning en afsluiting van energie.
  Ik moet een beroep gaan doen op de voedselbank. Het komt op vrienden aan, die mij een beetje levensonderhoud aanbieden. Maar dat biedt nog geen oplossing voor de achterstanden. Ik probeer in deze periode zo veel mogelijk betalingen te doen van mijn toeslagen en leningkjes.
  Allemaal doordat ze mij ten onrecht geen bijstand hebben uitgekeerd.
  Ik vrees voor de verzorging van mijn 2 kinderen.Ik moet op zoek naar hulpverleningsinstellingen. Want ik zie zelf geen uit weg meer. Ik heb het moeilijk met de gedachten dat ik met mijn kinderen dakloos word, want betalingen zijn (voorlopig) niet mogelijk.
  Heb opnieuw bijstand aangevraagd. 12 weken is het in behandeling geweest. Met afwijzing bijstand levensonderhoud.
  Ik moet nu dan een 2de keer de aanvraag doen, om bijstand te krijgen.
  Ik ben ten einde raad,

  Natasja

  • afschuwelijk Natasja..het is een monsterlijk beleid ,echte gestapo praktijken.ik wens jou en je kindjes het beste toe en jou veel succes met deze monsterlijke types dieonschuldigem ensen het leven onmogelijk maken.Bij mij stonden ze vanochtend ongevraagd voor de deur om even te kijken hoe het met me ging omdat ik een controle afspraak had afgezegd wegens ziekte!!!ze waren “toevallig”even in de buurt.dit na acht jaar chronisch ziek zijn .Nu willen ze ineens doktersverklaringen en allerlei extra toestanden.dit is hengelo.Bah!!!

 5. inderdaad Marrianne,die Friese Meren maakt er een potje van,helemaal sinds 1 Juli.

  Het is van de zotte dat een ‘werkconsulent’ even op basis van ‘voorlopige beoordeling’ meent mensen bij Empatec te gaan planten.
  Het is duidelijk WorkFirst beleid in elke ‘reintegratie’ afdeling van ze,(en die bestaat uit meer dan slechts ‘ Pastiel’ dus)maar ze schuwen niet om er ook mensen heen te dwingen,die al geruime tijd bijstand hebben.

  dat ze dan boos worden als klanten niet op intake gesprek willen komen…daar zij immers geen aanvragers zijn.
  Voorts info willen hebben die zij allang in hun bezit horen te hebben,maar op verdachte wijze spoorloos hebben doen verdwijnen (kont mee afgeveegd misschien?)
  Dat dan als vernieuwde inlichtingenplicht voor de klant aankaarten,dit dagen willen hebben voor de gespreksdatum, (dat uit niets anders zou bestaan dan een tik op de vingertjes,ongehoorzame rotklant)terwijl die gespreksdatum de volgende dag is gepland?
  Hoe krom wil je het hebben.
  alleen maar om te kunnen dreigen met hun meest favoriete bezigheid,het opschorten sequ stopzetten van de uitkering.

  Dat men nog zo ‘formeel’ doet is om het eigen ego,maar doet niets af aan hun gretigheid om klanten zonder pardon zonder inkomsten te zetten.Die wilden ze immers toch al kwijt,die specifieke gevallen.

  En dat ik op een website lees,dat men nogal wat mensen heeft ontslagen in dat gebied,wel verdacht zo tegelijkertijd op hun dwangarbeid beleid?
  Afgesproken werk.

  Hoe ze dan nog menen te verkopen,dat men mensen naar regulier werk willen begeleiden,betaald werk dus..terwijl ze tegelijkertijd zo zitten te stuntenen uiteraard geen enkele werkgever loon gaat betalen voor mensen die hij,danzij hun’ endlosungs’ beleid zo ook wel krijgen kan.Dan moeten ze wel een behoorlijk minderwaardigheidscomplex hebben over hun klantbestand,alsof ze allemaal maar achterlijk zijn,en anders toch niets kunnen doen.

  het is wel typerend voor een club dat toch al niets liever bezigt dan overal hun historische erkenningdrang te blijven verkondigen als een pagan religie,en eerder ook al niet schuwde hun duits-gezindheid te vertonen.Die enge trekjes hebben ze dus van geen vreemde.
  Terreurvolk.

 6. Over 6 weken staat mijn uitkering stop omdat ik nog geen 27 jaar ben. Ik zoek al maanden naar werk maar tevergeefs. Wat zijn nou de gevolgen? Dat ik straks met mijn zoontje op straat sta? Want ik kan mijn huur dan niet meer betalen. Studiefinanciering krijg ik niet en schuldhulpverlening heb ik ook geen recht meer op. Wat moet ik ingodsnaam doen nu. Ze kunnen me toch niet zo me uitkering afpakken omdat ik geen werk kan vinden?! Ik ben machteloos.. Alles wilde ik doen als tegenprestatie voor de gemeente. Maar nee, straks staan we op straat….

  • Ik heb Michel Klinkhamer, jurist gespecialiseerd in bijstandszaken, om advies gevraagd. Hij schreef mij het volgende:

   De WWB heeft vanaf 1 juli 2013 bepaald dat jongeren tot 27 jaar geen recht hebben op bijstand als zij nog kunnen studeren en studiefinanciering kunnen ontvangen. Dit geldt ook als men studiefinanciering kan krijgen in de vorm van een lening. Als deze mevrouw ook niet meer kan lenen mogen ze de WWB uiteraard niet stopzetten.

   Kan ze wel lenen dat is het ook niet automatisch zo dat het van haar verlangd kan worden dat zij dit doet.

   De motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel brengen ook met zich mee dat bij beëindiging van het recht op bijstand in deze gevallen op grond van de nieuw ingevoerde uitsluitingsgrond per 1 juli 2012, het aan het college is om aannemelijk te maken dat de uitsluitingsgrond van de WWB op de jongere van toepassing is en daarin reden is om de uitkering van de jongere te beëindigen.
   Daarbij kunnen allerlei omstandigheden een rol spelen, zoals fysieke of geestelijke beperkingen of de capaciteiten van een jongere.

   We hebben eerder een zaak gewonnen waarbij de gemeente onvoldoende had onderzocht of het wel van de jongere gevergd kon worden om te studeren.

   Al met al lijkt het me verstandig als deze mevrouw met ons contact opneemt. We kunnen aan de hand van haar specifieke geval haar beter adviseren.
   Wellicht moet er met spoed bezwaar worden gemaakt en een verzoek bij de rechtbank worden ingediend ( 6 weken termijn !) dus we horen graag van je.

   Met vriendelijke groet,

   mevrouw mr. L. Orie
   de heer mr. M.L.M. Klinkhamer

   Telefoon: 070 – 891 54 44

 7. Er moet me nog wat van het hart. Allereerst heb ik in eerder stukje misberekening gemaakt. Ik sta voor de waarheid, dus ik wil dat corrigeren. De schade is een paar tientjes minder. Maar die lossen al weer op door afschaffing van bijzondere bijstand, waardoor ik in afbetalingsregelingen kom. Dat terzijde. Iets over het UWV. Hele slechte ervaring mee:

  Iemand schreef me vandaag dat ik beter mee bewegen kon met de IGSD om naar het UWV te gaan.
  Het punt is niet dat ik niet naar het UWV wil voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Maar dan moet er wel op een eerlijke manier onderzoek gedaan worden naar mijn problemen en een eerlijk rapport over me geschreven worden. Het is schending van mijn persoonlijke integriteit en machtsmisbruik, om van te voren de diagnose te stellen en dan suggestieve vragen te stellen, waaruit je al gelijk op kunt maken wat de eindconclusie moet worden. Er was geen enkele ruimte voor nuancering van de antwoorden. Het leek wel een kruisverhoor van anderhalf uur, waarin de beerput van mijn leven zonder enkel gevoel van mededogen werd opengetrokken, waarna ik huilend de gang weer op werd gestuurd, met de mededeling dat het toilet rechts op de gang was. Ik kon nauwelijks het treinstation nog halen.
  Ik mocht het rapport van te voren inlezen en zogenaamd kritiek hebben. Maar niet op de inhoud. Dus toen ik zei dat ik het niet eens was met hoe ik daar beschreven werd, werd er niets mee gedaan.
  Ik ben beschreven als een potientiele TBS-er. Een dadertype. Niet het slachtoffer van.
  Het juk van mijn jeugd, waarvoor ik 30 jaar keihard aan mezelf heb moeten werken om er van af te komen, werd in 1 keer weer bij me terug gelegd.
  Jaren hebben psychologen nodig gehad om uit mijn hoofd te praten dat ik gek was. Mijn moeder had daarvoor 16 jaar de tijd gehad om me van alles aan te praten, wat meer over haar zei dan over mij.
  Maar alle therapie, alle studie, zelfhulpboeken, zelfhulpgroepen, alternatieve geneeskunde ten spijt, op mijn 44 ste krijg ik alsnog een stempel. Dezelfde waarmee kinderverkrachters in TBS instellingen komen.
  Als ik ooit weer vals van iets beschuldigd zou worden (amk!) en dit rapport zou boven tafel komen, dan ben ik de lul. dan is mijn schuld bij voorbaad bewezen! ZO mag de overheid niet met mij omgaan!
  Ik ben niet impulsief. In tegenstelling: ik ben een twijfelaar en een treuzelaar die lang wikt en weegt.
  Ik heb geen wisselende contacten. Ik ben eerder bang voor mannen.
  Ik heb 1 keer mijn school niet afgemaakt. Maar alle overige opleidingen wel. Toch vindt het UWV dat IK niets af kan maken.
  Ik heb veel uitzendwerk gedaan, omdat vast werk moeilijk te verkrijgen was en is. Dus ik kon niet lang een baan vasthouden. Als dat wetenschappelijk onderzoek moet heten……
  En dit is een instelling die dus om moet gaan met mensen met psychische beperkingen? Die maken mensen alleen maar NOG verder af dan hun daders al hadden gedaan.
  Een advocaat die zei: ‘ik herken jou niet in dit rapport’, verwees me naar een psychiater voor een second opinion. Daar ben ik nu nog steeds. Maar het UWV heeft al te kennen gegeven niet naar second opinions te luisteren. Zoals de IGSD al gezegd heeft niet naar medische keuringen (was al afgekeurd door solutions) te luisteren.
  met andere woorden: niemand luister naar mij en men doet maar met mij! Alsof ik helemaal geen mens ben. Ik ben een ding. Een stuk vullis. Wat in mijn jeugd niet al kapot gemaakt was, wordt nu nog even afgemaakt door de overheid. En rechten schijn ik niet te hebben.
  De IGSD dreigt zelfs mijn uitkering te stoppen als ik niet terug ga naar het uwv.

  • Het is echt verschrikkelijk Sabine 🙁 Ik heb geen woorden meer voor de maatschappij waar we in leven. Er gaan nog ongelukken gebeuren, als ik ooit in mijn leven nog gedwongen wordt een uitkering aan te vragen en ik word zo behandeld dan sta ik niet voor mijzelf in dat weet ik nu al!

   • Het is allemaal wat, het lijkt erop dat tijdens de bezuinigingen op het UWV en Bijstand gemeente geselecteerd wordt op mentaliteit. Dan natuurlijk passend bij het beleid van onze fijne volksvertegenwoordigers. Op wie stemmen we überhaupt? Op eigen kampbeulen, voor wie Nederland zo langzamerhand in hun verbeelding tot een concentratiekamp wordt.

    Tja Sabine het dossier achtervolgt, wat overigens jou dossier is, jij bepaalt. Maar goed dat wordt te vaak verhindert om niet deugdelijke praktijken buiten de openbaarheid te houden. Het AMK en het UWV zijn er professionals in, overigens nog wel meer instanties. Verder lijkt het erop dat je geen rechten hebt, deels door aanpassingen in de wet wat het een en ander nog eenzijdiger maakt dan het al was. Ze vullen je gewoon in en hun mening telt, ik kan er boeken over schrijven.

 8. Ik raakte door remigratie een half jaar dakloos in NL, samen met mijn 11-jarige dochter. Geen gemeente wilde ons opvangen. De daklozenopvang is regiogebonden. Wij kwamen uit het buitenland. Jeugdzorg: ‘u moet maar terug naar Duitsland.’ Toen een schooldirectrice zag dat we allebei kapot gingen, heeft zij alle koppen bij elkaar gestoken en werden we in een te dure flat gezet, die de wooncorporatie niet kwijt raakte. Bij een sociale dienst (IGSD westerveld) die weigerde een voorschot te verstrekken, weigerde verhuiskosten, inrichtingskosten te vergoeden. Toen nog maanden op de toeslagen zitten wachten. Nu is alles eindelijk een beetje rond. Dochter en ik lopen allebei inmiddels met stress-stoornis in de ggz. En nu dreigen ze de uitkering weer te stoppen, omdat ze vinden dat ik naar het uwv moet. Ik had daar ook een aanvraag ingediend, maar ben het niet eens met het rapport. Het uwv weigert dat rapport te herzien, zelfs met second opinion. Bovendien wordt deze uitkering binnenkort overgeheveld naar de bijstand!
  Ik zit dus tussen twee uitkeringsinstanties in geklemd. Inmiddels door de bezuinigingen per 1 juli in 1 klap 72 euro armer. Bijna 10% van mijn uitkering kwijt.
  Diederik Samsom verwijst naar de gemeentepolitiek, maar dat ik 72 euro armer ben, komt door landelijke maatregelen. Ik word dus èn door de landelijke politiek genaaid en door de gemeentelijke: want die helpen met NIETS! Mijn dochter heeft al die jaren dat wij tegenslagen te verstouwen kregen, zich gericht op haar school, omdat ze dan niet hoefde te denken aan alles wat we meemaakten. Dat wierp zijn vruchten af: Ze mag naar het gymnasium. Maar de IGSD westerveld vergoedt de verplichte schoolcomputer niet. En ik zit fruit en groente te rantsoeneren. De wethoudster die in de gemeente Westerveld over het armoedebeleid gaat, is notabene van Progressief Westerveld!

  • Wat kan jij mooi schilderen Sabine. En wat ben je een boeiend persoon. Het is nu even moeilijk me de situatie, maar dingen zullen uiteindelijk wel op hun plaats vallen. Verschrikkelijk hoe de gemeente met jullie omgaat natuurlijk. Jammer dat je zover in het Noorden zit. Ik wens jou en je dochter veel sterkte!

 9. De gemeente Doetinchem kort ook uitkeringen bij het minste of geringste.
  Tevens stelt zij mensen te werk in productiebedrijven als Interactive Didam en Promens Zevenaar. De mensen moeten hier de hele dag staand productiewerk doen. En je wordt constant opgejaagd om sneller te werken.
  Als je het werk niet aankunt en je ermee wilt stoppen krijg je een maand lang geen uitkering. Je staat dus met de rug tegen de muur.
  Graag mijn naam niet vermelden bij dit verhaal anders ben ik bang dat dit
  vervelende gevolgen voor mij heeft.

 10. Heel eng officier van justitie worden rechter/raadsheer. Nederland een politiestaat is hiermee bewezen. Krijgen doen dus de zaken die gaan over conflict tussen burger en politie medewerker.

 11. Doetinchem, man kreeg 2 maanden geen geld omdat hij werk weigerde, het zou werk zijn van 11:00 s’avonds tot 6 uur in de ochtened, hij had 3 kinderen thuis en kon die niet alleen laten, en geld voor opvang was er niet. Dus, maar korten.. hij staat nu op straat met zijn familie.

  Dit is normaal in de gemeente, en man werk niet aangenomen voor een baan na een sollicitatie, dus een maand lang korten. Had hij maar beter ze best moeten doen.

 12. Gemeente Gulpen. Per 1 maart verhuisd van Belgie naar Nederland wegens onvoldoende inkomen. Helaas moet je in Nederland 6 weken wachten op een DigiD voordat je een aanvraag in gang kan zetten, dus schulden maken bij vrienden. 11 april was het zo ver. Ingang per 16 maart werd door Pentasz voorgesteld, en op basis daar van een voorschot ontvangen.
  Vervolgens beschikking ontvangen dat ingang toch per 11 april was. Voorschot werd met mei verrekeng, gevolg: geen geld op de rekening ontvangen, mag met een gezin van 2,55 een maand leven.
  Een voorschot? Niet mogelijk, zoek het maar uit.

 13. De enige manier om te bezuinigen is de Ambtenaren ontslaan, geen cent meer naar de EU of welk ander land dan ook. en belastingen afschaffen.

  Ambtenaren produceren niets! De enige ambtenaren die van mij mogen blijven Is Stads reiniging.

  • Beste Cleopatra, ik denk dat er helemaal niet bezuinigd hoeft te worden. We moeten eerst uit de Eurozone stappen en onze onafhankelijkheid weer terug krijgen. Daarna moeten de banken aangepakt worden. Vervolgens kunnen we overstappen naar het systeem van een basisinkomen voor iedereen. Vanaf dat moment gelden er andere principes (lees basisinkomen op deze site)

 14. In de gemeente Lingewaard worden bijstandsgerechtigden geintimideert,zijn meerdere uitkeringen ten onrechte gekort en stopgezet,hebben ambtenaren huiszoekingen gedaan/rapporten opgemaakt zonder daarvoor bevoegd te zijn en werd zelfs een invalide vrouw gedwongen aan het werk te gaan zonder dat zij de vraagde noodzakelijke aanpassing kreeg waardoor verergering invaliditeit, de vrouw kan nu helemaal niks meer. Dit alles onder verantwoording van Groen “Links” wethouder Barth van Eeten die zegt trots te zijn op dit ultra rechtse beleid.De betreffende bijstandsgerechtigde mensen krijgen nu allen hulp van de plaatselijke SP afdeling.

 15. Ben ik nou gek?
  Ik heb mij vorige jaar aangemeld voor een uitkering WWB.
  Daarna moest ik op gesprek komen om te kijken of ze mij aan het werk kunnen helpen.
  Op zich niks mis mee een kruiwagen kan iedereen gebruiken toch om aan werk te komen.
  Ik heb de afgelopen 7 jaar wel gewerkt ondanks de grote problemen die ik had.
  Ik ben al mijn dierbaren verloren soms had ik 2 crematies in 1 maand.
  Ben mijn eigen huis kwijt geraakt omdat ze geen homo’s op het werk dulden.
  Echt de ene ellende naar de andere is mij niet bespaard gebleven.
  Dus met frisse moed naar werkplein alles uitgelegd waarom ik nu bijstand nodig had.
  Nou daar wisten ze wel raad mee,6 weken gratis aan het werk met behoud van uitkering.
  Ik had al gezegd stop mij niet in een vieze omgeving want dan ben ik zo weer ziek of krijg ik last van astma aanvallen.
  Als je dit niet doet word je gekort op je uitkering kreeg ik te horen.
  Dus ik toch maar aan het werk,en je raadt het al na bijna 2 weken werd ik dus dood ziek.
  Kreeg weer astma aanvallen en ook nog eens de griep erbij.
  Werkplein belde mij 3 keer per dag op met de vraag of ik al beter was echt schijt ziek werd je er van.
  Nadat ik weer hersteld was moest ik mij weer melden bij werkplein en zou alles opnieuw gaan gebeuren.
  Waarop ik heb gezegd van nee ik heb mijn lesje nu geleerd en jullie luisteren niet en zie wat er gebeurd is.
  Ik ben toen naar mijn huisarts gegaan en op zijn advies heb ik mij ziek gemeld.
  Want ik was te gestresst om te werken en moest eerst al die trauma’s van de afgelopen 7 jaar een plek geven.
  Werkplein mocht de eerste half jaar geen contact meer met mij opnemen dat was een beslissing van de huisarts en is door gegeven aan de bedrijfsarts van UWV en werkplein.
  Maar ze bleven maar brieven sturen en emails.
  Wat tot de volgende gevolgen kwam vorige jaar net voor de kerst kreeg ik door al die stress een hartinfarct.
  En na meer emails te hebben verstuurd blijven ze mij nu nog steeds lastig vallen.
  Ik mag tot november dit jaar niet werken of met stress in aanraking komen.
  En nog steeds stuurt werkplein mijn emails of brieven dat ze willen dat gestimuleerd wordt en verplicht ben om als tegenprestatie voor de uitkering iets te doen.
  Hallo zijn ze nu doof of kunnen ze niet lezen.
  Mijn huisarts en mijn cardioloog zeggen niet werken en stress vermijden anders is het zo weer mis met jou.
  Zelfs werkplein gaat op de dokter stoel zitten en zegt werken in de buitenlucht is goed dus je kan wel in de groenvoorziening en dat terwijl ik ook met mijn rug zit en dat werk niet mag doen.
  Als ik dit jaar in november weer mag werken,maakt mij het werk niks uit als het maar meer verdient dan een uitkering.
  Ik slik op dit moment zoveel medicijnen dat of ik ben beroerd of de hele dag duizelig en ga zomaar door, dus werken zit er niet in.
  En dan wil ik het nog niet eens over de kosten hebben wat ik allemaal moet betalen voor die medicijnen.
  En dan vraag je bijzonderbijstand aan want elke gemeente krijgt van het rijk hiervoor geld.
  Zeggen ze hier in drenthe dood leuk we hebben geen bijzondere bijstand meer het potje is leeg of je moet je maar hoger gaan verzekeren.
  Hallo je kan je polis niet eens veranderen pas tegen het einde van het jaar.
  En waar moet ik dat geld vandaan halen ik betaal nu al E160,00 per maand aan zorgpremie.
  Ik heb op dit moment weer een brief van werkplein liggen dat ik mij weer moet melden bij hun,maar heb de afspraak afgezegd omdat zij zich ook aan hun regels moeten houden.
  En mij tot juli met rust moeten laten,want ik wil niet weer een infarct krijgen dankzij hun.
  En ik heb ook nooit excuses aangeboden gekregen of een huis bezoek met sorry we hadden beter naar jou moeten luisteren.
  Nee ze scheren iedere werkloze over 1 kam,met je wilt niet werken.
  Ik heb er niet om gevraagd hoor om werkloos te worden.
  Al jaren belooft het kabinet wat aan de werkloosheid te doen in het noorden,nou dus niet he zo gauw je bij zwolle komt eindigt het.
  Maar ondertussen weet ik niet meer hoe verder,sta ik in mijn recht om te zeggen van ik kom niet op afspraken?
  Jullie weten hoe mijn situatie is en dat ik momenteel niet mag werken.
  Moet ik nog duizend keer zeggen van jullie zouden mij met rust laten tot juli.
  Is het nou zo moeilijk om te luisteren naar mensen?
  Of ben ik nou gek ?

  Dankzij werkplein die mij maar niet met rust laat.

 16. in Schiedam moet iemand die ik ken en bij de sociale dienst loopt 10 solicitaties per week doen en die gene is bijna blind aan 1 oog chronische rugklachten en een hersenstam beschadiging door een auto ongeluk hoe gek is dat dan

 17. Ik heb twee mails gestuurd omtrent mogelijk machtsmisbruik door bestuurders/ambtenaren en sub ambtenaren. Dit om geen eindverantwoordelijkheid te hoeven nemen voor klachten, gegrond verklaard. Zo ook om mogelijk een betalingsregeling met het UWV in de doofpot te verkrijgen die aan mij bevestigd is door het UWV. Een regeling die ik eerder als coulantie had opgevat van het UWV, daar het nagenoeg gelijk is aan een kwijtschelding. Hun huidig handelen echter mogelijk anders beweert, er sprake is van een vergissing, waar geen ruchtbaarheid aan gegeven mag worden. Eerder ontstaan in Frankrijk overigens, mogelijk inhoudelijk gelijkwaardig.

  Henk

 18. Dit systeem zorgt ervoor dat mensen zich gaan afzetten i.p.v. dat ze humaan en met respect behandeld worden en zodoende positieve stimulans geven.

 19. Ik ben het zelf ook helemaal zat. Geen uitzicht op werk dus dan maar onderbetaalde dwang arbeid in de vorm van schoffelen op straat of anders op een sociale werkplaats met minder valide mensen doosjes vouwen of andere routine matige werkzaamheden. Daarbij komt ook de verplichte sollicitatie/gedragstraining vanuit de gemeente. Het is werkelijk asociaal wat ze je aandoen vandaag de dag. Begrijp me niet verkeerd ik ben absoluut niet tegen een tegenprestatie voor een bijstandsuitkering maar kom met iets constructiefs i.p.v. die hersenloze werkzaamheden. Nu is het dus ook zo dat de bijstandsgerechtigde het werk afneemt van de mensen waarvoor het werkelijk bedoeld is en daar bedoel ik mee de mindervalide van de maatschappij. En mocht het zo zijn dat de werkzaamheden dusdanig weinig zijn dan mogen de mensen uit de bijstand het overgebleven werk afmaken en de vaste werknemers mogen iets voor zichzelf doen. De sollicitatie training en gedragstraining slaat ook kant nog wal, alsof ik één of ander stuk tuig ben die niet op de hoogte is van gedragsnormen en niet weet hoe die moet solliciteren. Dit soort activiteiten noem ik eerder bezigheidstherapie voor sociaalwerkers dan dat ik daar als bijstandsgerechtigde werkelijk gebaat bij ben. Ik ben 27 jaar en heb diverse diploma’s op zak maar door de huidige arbeidsmarkt kom ik met m`n huidige diploma’s niet aan de slag dus kom met een oplossing in de vorm van een opleidingstraject met uitstroom naar werk. En dan ook nog de dreigementen rondom de bijstand, dat je een x percentage gekort kan worden bij ongeoorloofd afwezigheid of bij onbehoorlijk gedrag, wat denken die lui wel niet?

  Wanneer komen ze met een oplossing voor dit problematiek? Investeer geld in de arbeidsmarkt op de juiste manier! Die gemeentelijke trajecten moeten worden omgezet in een constructief traject waar de bijstandsgerechtigde iets aan heeft voor in de toekomst. I.p.v. dreigen en je rariteiten opleggen waar je werkelijk niks mee geholpen ben.

 20. Gemeente Den Haag kort mensen met een bijstandsuitkering onmiddellijk en zonder wederhoor als men bv niet op een afspraak is gekomen. Als de postbezorging dus hapert kost dat iemand al gauw zo’n € 240 en dat van een bijstandsuitkering!!

 21. A. noniem
  ik krijg geen bijstand omdat mijn vriendin werkt, wij delen niets(!)
  Ik krijg geen uwv omdat ik niet lang genoeg heb gewerkt, en mijn zzp uren teveel waren….
  ik mag de tandarts betalen, mijn verzekeringen etc, maar weet niet hoe?
  waarom mocht ik naar school? om te leren en later te werken.
  als ik dat niet deed, kreeg ik geen diploma en geen werk.
  nu heb ik diploma’s geen werk, en nog straf, geen geld, geen eten
  Toppertje!

 22. Het onderstaande is een stukje wat erover op Omoep Zeeland Teletekst is geplaatst.

  Cliënten en werknemers van Orionis reageerden maandagavond (22 – 04 – 2013) emotioneel tijdens het openbare debat van de SP over de huidige situatie bij de uitkeringsinstantie en sociale dienst op Walcheren. Ze hadden heftige kritiek tegen hun leidinggevenden en organisatie.
  De dienst ligt onder vuur omdat cliënten en werknemers op de werkvloer geïntimideerd zouden worden. Maar ook omdat cliënten verplicht werden 32 uur te werken in ruil voor hun uitkering. Tot zover stukje teletext Omroep Zeeland.

  Het volgende is er hier uitgekomen.
  Er is een uitnodiging van SP 2e kamerlid Sadet Karabulut (gast spreekster van de SP) uitgekomen om op 5 Juni wanneer er over dit soort zaken een debat in de 2e kamer over dit soort (wan praktijken) word gehouden aanwezig te zijn in de 2e kamer in Den Haag.
  Er word nu een actie comite opgericht, welke hier zeer zeker aanwezig zal zijn.

  Mevrouw Karabulut is op z’n zachtst gezegd behoorlijk geschrokken van de verhalen die zij heeft mogen aanhoren deze avond.

 23. Heb afgelopen avond behoorlijk schrijnende gevallen aangehoord het ene verhaal nog gekker als het andere.

  En denk je dat er een reactie kwam van Dhr: M. de Zwarte (bestuursvoorzitter Orionis EN wethouder in Vlissingen, hoe bedoel je DUBBELE PET) helemaal NUL NIKS NOPPES NADA reactie!
  U zou zich moeten schamen Dhr: Marin de Zwarte.

 24. Ben zeker bij de bijeenkomst van de SP in Vlissingen vanavond, mijn partner kreeg vanmiddag bij maatschappelijk werk te horen dat we nog niet eens recht hebben om aanspraak op de voedselbank te maken, net tussen de 20 en 30 euro boven het bedrag wat je moet overhouden om te kunnen leven…. SCHANDELIJK GEWOON

 25. Ben vandaag naar het UWV “Werkplein”, ook wel “WERKbedrijf”, geweest zoals dat noemen in de volksmond. Als ik me daartoe nog mag rekenen. Ik leef nu in een isolement, ga namelijk geen contacten meer aan omdat ik er toch niet meer bij hoor. Moest bijstand aanvragen en dit was mijn eerste afspraakje. Kwam in een grote ruimte terecht met wat mij deed denken aan allemaal beklaagden bankjes op een rij. De manier van ondervragen deed me denken aan de “sicherheits polizei”, en dat in het bijzijn, om je blijkbaar meer in verlegenheid te brengen, van anderen die nogal vreemd opkeken toen ik blijkbaar olie op het vuur gooide door middel van mijn antwoorden. Ik wist gewoon niet hoe ik moest reageren op zijn manier van ondervragen, moest ik nou kwaad worden of juist niet? Je wordt bij voorbaat al schuldig geacht. Dit was overigens in Amersfoort. Zie jullie 1 mei op “De Lange Mars”. We gaan ze allemaal omver werpen. En vergeet de “Landelijke Demonstratie 2013” van 1 juni niet. Heb gewoon het gevoel bedrogen te zijn door mijn eigen moeder.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.