Armoede schending mensenrechten van 1,2 miljoen medelanders

Een grote groep medelanders leeft langdurig in armoede waardoor hun mensenrechten onderdruk staan en daarom zou er een nationaal plan tegen armoede en sociale uitsluiting moeten komen. Tot die conclusie komt het college voor de Rechten van de Mens in haar rapport.


‘Armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten’ is de vijfde jaarlijkse rapportage van het College. Het rapport laat zien dat armoede verschillende mensenrechten onder druk zet en omgekeerd dat mensen die arm zijn hun mensenrechten niet kunnen realiseren.

Onder druk staan het recht op een behoorlijke levensstandaard en bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting, het recht op gezondheid, het recht op onderwijs, het recht op arbeid en het recht op huisvesting.

Het mensenrechtencollege ziet dat:

 • Mensen met een laag inkomen en een lagere opleiding leven gemiddeld zeven jaar korter en 19 jaar minder in goed ervaren gezondheid.
 • 2,5 miljoen mensen hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Veel van hen zijn langdurig arm.
 • Veel mensen met betaald werk zitten toch onder de armoedegrens. Het aantal werkende armen is sterk
  toegenomen.
 • In de afgelopen zes jaar is het aantal mensen dat dakloos is sterk toegenomen. Het gaat zeker om
  meer dan 30.000 mensen, waaronder ook jongeren.
 • 18% van alle huurders heeft elke maand moeite de huur en de meest basale kosten van levensonderhoud op te brengen.

Het College adviseert beleid te ontwikkelen voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting waarin mensen­ rechten centraal staan. Zij vindt dat daarbij belangen­ organisaties van mensen die in armoede leven betrokken moeten worden. Vervolgens moet een nationaal programma voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting gemaakt worden.

Het College voor de rechten van de Mens vindt ook dat als bezuinigingen noodzakelijk zijn, de meeste kwetsbare mensen moeten worden ontzien en wanneer er door economisch herstel financiële ruimte ontstaat, dan moet de verbetering van hun situatie hoge prioriteit te krijgen. Volgens het College beïnvloedt leven in armoede de gezondheid.
Geldgebrek kan leiden tot een ongezond voedings­patroon, wonen in een ongezonde leefomgeving of het mijden van zorg. Het tekort aan financiële middelen betekent voor veel mensen ook dat zij zich veel meer op hun leven op de korte termijn richten.

Betaald werk is geen garantie om niet in armoede terecht te komen of er juist uit te komen. Tot ‘werkende armen’ behoren kleine middenstanders, boeren, mensen met een slecht betaalde deeltijdbaan en een sterk gegroeid aantal
flexwerkers, die in loondienst of als zelfstandige wer­ken (zzp’ers). Met name mensen met een lage oplei­ding en een flexibel arbeidscontract hebben een grotere kans in armoede terecht te komen. Voor met name die groep is een flexibel contract geen eigen vrije keuze.

Ook door een tekort aan sociale huurwoningen en aan woningen die goed zijn afgestemd op de behoeften
van verschillende doelgroepen kunnen veel mensen de woonlasten niet opbrengen. Dit kan leiden tot armoede en tot dakloosheid.

Het ‘College voor de rechten van de mens‘ beschermt, bewaakt, belicht en bevordert de mensenrechten in Nederland door onderzoek, advies, voorlichting en het individueel oordelen in het geval van discriminatie. Het College rapporteert jaarlijks over de situatie in Nederland op het gebied van mensenrechten. www.mensenrechtenkwesties.nl.

Armoede

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) spreekt van armoede wanneer iemand langere tijd niet kan beschikken over de goederen en voorzieningen die in zijn samenleving als minimaal noodzakelijk gelden. Het gaat om mensen die niet in staat zijn met hun inkomen een minimale levensstandaard te behalen. Het SCP hanteert een objectieve benadering: de hoogte van de armoede­grens hangt niet af van de manier waarop mensen hun situatie ervaren.
Wat ‘mini­maal noodzakelijk’ is, is vastgelegd in een door het Nibud opgestelde lijst. De meest recente cijfers van het SCP gaan over 2014. Het aantal armen bedraagt volgens de ruimere niet-veel-maar-toereikendgrens nu iets meer dan
1,2 miljoen (7,6%).

Rob Vellekoop, 17 mei 2017

33 Comments

 1. Jesse Freriks, onderzoeksjournalist bij de Correspondent, is een onderzoek gestart naar schuld en boetesysteem en kwam tot verbijsterende conclusies, mensen krijgen boete op boete, als ze de astronomische bedragen niet kunnen betalen, vaak voor voertuigen die allang niet meer bestaan, gaan ze het gevang in, zondet tussenkomst van rechter, een mensenrechtenschending, politiek van SP tot VVD geeft. Ik heb de mail van Jesse aan je doorgestuurd Rob. Jesse was er helemaal ondersteboven van. Op YouTube kun je een video van hem over dit onderwerp.

 2. https://communicatie.een.be/op-straat-driedelige-documentairereeks-rond-daklozen-in-antwerpen

  Word maar eens dakloos…. beeld het je eens in…. Ik kan momenteel mijn belastingen op invaliditeitsuitkering (30%) niet betalen en ga er dus naartoe. Krijg bewindvoering.Ik overweeg om tussen de daklozen in Brussel te gaan zitten dan ben ik iedereen voor voor ik uit huis gezet word etc…
  Dat je je best doet om die vaste kosten te blijven aflossen en soms vervallen of beschimmeld eten opeet,ziet niemand.

  Ik heb nog een kans gehad vorig jaar om eruit te komen maar na drie jaar leefloon heb je zo op je tandvlees gezeten dat je plots met wat meer niet meer om kan gaan…een mens blijft een mens. die fouten maakt en niet feilloos en perfekt is.

  Ik kots de gewone mens vandaag de dag met hun digi-foons iphones en ipads toch al helemaal uit, dan maar beter tussen daklozen gaan leven…
  ik wil nl niet de schulden in. Maar gaan werken mag ik dan ook weer niet.
  Mijn koord met strop ligt ook al klaar maar zoiets doe je niet zomaar…

  overal gevolgd en gecontroleerd worden met constant adem in je nek helpt ook niet,integendeel…

  en dit zal alleen maar erger worden.

  De zon schijnt nu nog ja, maar voor hoe lang nog.

  Geen idee meer wat ik moet doen. Het is toch nooit goed (genoeg)/
  in een psychiatrische instelling gaan zitten? voor het gemak van anderen.
  leuk is anders en vrolijk word je daar ook niet van.

  ps ik heb duckduckgo als browser via een goeie tip hier Rob,ivm je privacy
  die browser wordt ook al geboycot zodat je google chrome zou nemen.

  Waar gaan we naartoe ? waanzin…

  • Miet wat erg!
   Ik ben niet boos op mensen met i phone, wel op beleidsmakers.
   Neem toch contact op met de gemeente of maatschappelijk werk oid, er is vast een uitweg anders dan dakloos.. dat moet gewoon!
   Ik wil je ook veel sterkte toewensen…

 3. En nog wel te bedenken dat de belangen alleen voor de elite gemoeid zijn en over de armen wordt daarvan de afrekening geheven?

 4. Alle binnen komende lezers , even aandachtig deze gehele site door te nemen,
  voordat men met inhoudloze ,,one liner,, vragen komt .

  En gelieve óók deze Boodschap van Robert Boerman door nemen ,
  zodat jij én je familie / dierbare om je heen er ook van gewaar worden ;

  Zeg pa, ik ben nu 20, moet ik nu tot mijn 70e jaar gaan werken?’, een vraag die mijn zoon mij onlangs stelde. Wat moet ik daar op zeggen? In feite heeft hij gelijk en dient hij, samen met al die andere kinderen van Nederland de rest van hun leven keihard te werken om daarmee de schulden van banken en politiek via belastingen terug te betalen. Aan het bedrijf ‘De Staat der Nederlanden’ wel te verstaan. De jeugd heeft de toekomst zeggen ze, maar als je eerlijk bent, heeft de jeugd in Nederland geen enkele toekomst behalve dan dat ze de rest van hun leven moeten werken. ‘Maar je moet toch werken anders heb je geen geld en kun je de rekeningen niet betalen’, is een veel gehoord antwoord. Inderdaad, je MOET in Nederland werken, zo zijn we al gehersenspoeld. Een andere mogelijkheid is er niet of je moet een uitkering hebben om vervolgens door de betreffende instantie als een crimineel behandeld te worden. Mensen met een uitkering worden door de Sociale Dienst gevolgd of ze geen klusje zwart doen, dagenlang staan vreemde auto’s voor de deur. Soms terecht, vaak ten onrechte maar als een crimineel gecontroleerd en behandeld worden? Controle, controle en nog eens controle waarbij de vraag rijst wie de controleurs controleert? Maar ook de controleurs is niets kwalijk te nemen, zij doen immers hun werk. Net zoals de rest van werkend Nederland want zonder werk is er geen geld dus geen leven maar overleven…

  Belees hier de oogopener …voor ELK EEN.

  http://robertboerman.nl/pdf/welterustennederland.htm.

  Rob….
  Robert heeft ons Nederland inmiddels verlaten ,
  en is naar het warme zonnige Zuid – Africa vertrokken.
  Ik schat zo in , dat o.a ook jij daar naar toe geroepen zal voelen ?
  Heb zelf het innerlijke gevoel dat daar mijn roots ook liggen 🙂

 5. We moeten ons inderdaad afvragen of al die digitale technologie ons wel vooruit helpt. 25 jaar geleden had ik nog nooit van daklozen en voedselbanken in Nederland gehoord. Als ik met de trein wilde reizen kocht ik een kaartje aan het loket van een vriendelijke NS-medewerker, en de trein was niet overvol zoals nu.
  25 jaar geleden waren er geen smartphone en Digid nodig, nu opeens wel ! Nee, het gaat helemaal de verkeerde kant op.

  Nanotechnologie en Robots pakken onze laatste vrijheid af.

  In ons eten stoppen ze straks nano-robots (nu heten het E-nummers) die dan alles van ons gaan monitoren en per RFID doorzenden naar een centrale computer en DNA-databank.
  Als we ons niet gedragen zorgen de nano-robots dat we dan straf krijgen, bijvoorbeeld diarree, hoofdpijn, stroomschok, spierpijn, minder geld etc.

  Dit vinden ze vast heel leuk in Brussel.

 6. https://www.youtube.com/watch?v=WINDtlPXmmE

  We know things are bad — worse than bad. They’re crazy. It’s like everything everywhere is going crazy, so we don’t go out anymore…I want you to get mad! I don’t want you to protest. I don’t want you to riot — I don’t want you to write to your congressman, because I wouldn’t know what to tell you to write. I don’t know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first you’ve got to get mad. You’ve got to say:

  ‘I’m a human being, god-dammit! My life has value!’

  DAT is het begin.

 7. Maar als ze wel in de buidel tasten om een megafeest te organiseren zijn er genoeg die zich laten misleiden?

 8. “Von Wut zur Widerstand”.

  Het zal het laffe nederlandse NSB-volk wel heel vreemd in de oren klinken maar op de Universiteit van Hamburg krijgen studenten die samen met de mensen van Black Bloc de strijd tegen de G20-top en fort Europa willen aangaan training in strijden tegen de politie. En het bestuur van de universiteit geeft niet thuis. De Duitse overheid heeft inmiddels een enorme gevangenis uit de grond gestampt en de Duitse politiekorpsen krijgen assistentie van politietroepen uit heel Europa. Een uiterst explosieve situatie waarbij mogelijk studenten op een bijzonder achterbakse manier zullen worden vermoord. En dat zou niet voor het eerst zijn: Rudi Dutschke, Benno Ohnesorg…
  Maar de Duitse overheid, naar wiens misdadige economische pijpen heel Europa danst, bevind zich op glad ijs. Begint draagvlak te verliezen.

  START THE REVOLUTION!

  Ter oriëntatie:

  https://www.youtube.com/watch?v=g8ayF1PwIjA

 9. De Bildenberg-groep Sloper,
  De Sloper,
  Het is weer een aantal weken geleden dat ik hier gelezen had dat men niet meer zo negatief moet zijn en er een positieve draai aan moest geven.
  Nou ik ben niet gelovig maar ik MOET naar MARKje Rutte luisteren en doen wat die allemaal zegt.
  MARKje heeft gezegt dat er in deze provincie van de EU geen armoede bestaat…alles gaat voor de wind..grote groei van de economie…grotere groei van de CO2….daling van de werkloze—–een fikse overschot van de begroting..32miljoen..allemaal gestolen van ons(hun onderdanen en loon slaven)..
  kortom alles is in kanne en kruiken!!!!
  ZO MOET IK PRATEN OP BIJNA ALLE SITE’S HIER IN DEZE PROVICIE VAN DE EU…ZO NIET DAT WORDT MIJN IP ADRES GEBLOKT…………….DAT IS OP DEZE DAG ALS VAN VANDAAG AAN DE GANG!!!
  De eerste klas cencuur die ambtenaren hier in aan het voeren zijn!
  Ik dank U bij deze dan ook nu weer O ZO vriendelijk!

 10. Ik merk dat het teneur op de site terug is bij het aloude verbitterde gekanker zonder dat er iets werkbaars uit voortkomt. Geldt ook wat dat betreft voor mijzelf.
  Maar is helaas zo dat mochten de verkiezingsuitslagen kloppen dan wenst ‘men’ niets te veranderen en kunnen de zwakkeren volgens het Darwiniaans/Machiavelliaanse systeem gewoon de tering krijgen. We stevenen af op een burgeroorlog waarbij mensen die niets meer te verliezen hebben kakkers gaan afslachten. Deze worden dan beschermd door de politie en ziedaar de ware machtsverhoudingen is de samenleving. Maar zolang en verdeeldheid bestaat is het huilen met de pet op.

 11. digitalisatie en robotisering zijn de massavernietigingswapens van de 21-ste eeuw. Hierdoor zal de armoede steeds meer versnellen, de sociale interactie en samenhorigheid tussen mensen zal wegsmelten als sneeuw voor de zon. Transhumanisme en kunstmatige intelligentie (AL), gecombineerd met nanotechnologie zijn geen goede vooruitzichten voor de burger.

 12. Ja geweldig, het zoveelste rapport wat dit terecht constateert.
  Vraagt iemand zich af waarom er geen actie op wordt ondernomen?
  Ze willen de economie kapot hebben, ze willen mensen arm hebben.
  Maurice strong:
  …”So, in order to save the planet, the group decides: Isn’t the only hope for the planet that the industrialized civilizations collapse? Isn’t it our responsibility to bring that about? “…

  https://en.wikiquote.org/wiki/Maurice_Strong
  over agenda 21 gebaseerd op de overpopulatie leugen, de klimaat leugen, en de we gaan allemaal dood door co2 leugen.
  Mensen die geen geld hebben kopen minder en in hun ogen vervuilen minder, want er is geen afval als je niets kan kopen.
  Ergo minder co2
  En het is verrekte “handig” voor de depopulatie agenda dat er wat verzwakt raken en “afvallen”. Een kind erbij kan niemand betalen dat helpt ze ook al:
  http://www.infowars.com/video-un-climate-change-official-says-we-should-make-every-effort-to-depopulate-the-planet/
  samsom 2014
  een vrouw ving op dat er over eugenics gesproken werd op de bilderberg
  https://www.youtube.com/watch?v=bSWbGhdSTrY

  http://www.connectingtheagenda.com/2016/12/the-problems-with-connecticut-climate.html

 13. Zorg voor de zwakkeren in een samenleving is eerste overheidstaak. En dat weten onze kabinetsleden natuurlijk ook wel. Desondanks hebben onze kabinetsleden er unaniem voor gekozen (kwestie van handig formeren!) om hun gokverslaafde vriendjes bij de banken van enorme bedragen aan nederlands gemeenschapsgeld te voorzien (ESM-verdrag) waardoor steeds meer nederlanders die het toch al niet breed hebben natuurlijk in de problemen komen. Dit soort vieze zaakjes, waar onze kabinetsleden zorgvuldig over zwijgen, alleen maar benoemen lost niets op. Het is òf netjes blijven en je wonden likken òf opstaan en vechten tegen het gezag. Dus Black Bloc. Zeventig jaren van de meest verwerpelijke smeerlapperijen… euh…ik bedoel natuurlijk: van parlementaire democratie garanderen iedereen met een normaal verstand dat er geen andere oplossing is. Want dit politieke beleid zullen onze kabinetsleden “met al hun ten dienste staande middelen” (en gewoonlijk bedoelen psychopaten daarmee “desnoods gewapenderhand”) voortzetten. Ook voor wat dit laatste betreft: ESM-verdrag.

 14. Allereerst zou de massa de waarheid eens moeten kennen…

  In NL krijgen 4,6 miljoen mensen een uitkering. (AOW, WAO, WWB, WIA, enz, enz) Dan kunnen we stellen dat de economie en maatschappij helemaal verrot is! Ja 4,6 miljoen uitkeringen, dat hoor je niet bij de NPO NOS en RTL’s. Want dan blijkt hoe mislukt dit land is!

  • Wat een klinkklare onzin.
   Dus omdat mensen een uitkering krijgen is de maatschappij verrot?
   Je bedoelt waarschijnlijk dat de BV Nederland het beu is om zorg te dragen voor het goed functioneren van een samenleving waarbij je voor elkaar zorgt! Of wou je gewoon je medemens laten verrekken?

   • @ Beetje veel toch..

    Uitkeringsgeld wordt uit het NIETS gecreëerd ,
    en gewoon digitaal – electronisch – virtueel op Bankrekeningen gelanceerd.
    De cijfertjes worden gewoon maandelijks op Bankrekeningen getoverd.
    Zodat mensen die uitkeringen ontvangen , ook weer virtueel hun
    Huur , energierekeningen , enz.. digitaal overmaken via computer systeem.
    Dit electronisch Geld heeft geen enkele waarde (is niet Goud gedekt)
    Dus géén wettig betaalmiddel) HET BESTAAT GEWOON NIET.
    Heb je jezelf wel eens afgevraagd ,
    Als alle mensen hier NL én andere landen hun computer de deur uit gooien,
    Wáár is het GELD dan ??
    Wie heeft er dan nog Geld ?
    Vraag 2 ; Als hier landelijk ( De stroom uit valt voor een lange tijd)
    door Cyber- crash of opzettelijke aanvallen door overheden e.d.
    Wat denk je dan dat er voor Chaos zal ontstaan ?
    Ps. Hackers worden vaak $$ ingezet door CIA – AIVD (Overheid)
    Hier onschuldige voorbeeldjes ;

    https://www.security.nl/posting/26747/Hackers+weer+verdacht+bij+stroomuitval+Brazili%C3%AB

    http://www.nu.nl/binnenland/2511569/grote-stroomstoring-in-zwolle.html

    Daarbij ..

    https://www.visionair.nl/ideeen/mensheid/macht-via-angst-en-geld/

   • Wat ik dan weer denk is hoe koopt de vvdér een huis zonder subsidie van de staat, wat we hypotheek aftrek noemen.
    Pret uitkering is natuurlijk niet erg. Banken redden is niet erg.
    Mensen redden is een schande!
    Vergeten ze wel dat diezelfde vvd ervoor zorgt dat men amper nog salariëring krijgt of dat er banen worden weg- bezuinigt en dat het klimaat voor mensen die denken “geen uitkering dan maar zzp”, net zo hard zo gesnoeid worden dat ze nog slechter af zijn dan mensen met een uitkering (of net zo slecht is een betere verwoording).
    Dat soort mensen die zo denken, mogen hopen dat ze altijd hun eigen broek op eigen kracht kunnen staan. Maar vallen doen we allemaal wel eens en dan is het fijn dat iemand je helpt opstaan..
    Dat moeten zij nog leren denk ik

 15. De resultaten van de verkiezingen, mits er eerlijk geteld is, laten zien dat de meerderheid van de kiezers niets liever wil dat een groter wordende groep simpelweg de tering krijgt!

 16. maar DAT is nu juist het probleem ( daarom is die “commissie”ook een farce) : wij ZIJN geen MENSEN maar Natuurlijke Personen en kennen als zodanig géén MENSENrechten. Wij zijn bij onze geboorte”aangifte” verkocht door de Coöperatie die STAAT der NEDERLANDEN heet via de geboorteakte die voor 1-anderhalf miljoen verkocht worden. Ga maar v ragen bij de gemeente: de NATTE inkt versie van je geboorteakte IS er niet meer. DAAROM zal de (r)overheid NOOIT iets doen aan armoede: zij zijn er nl de veroorzakers van……..

  • Als iets eerst op de lange baan en vervolgens de doofpot in moet dan benoem je een commissie. Succes verzekerd!

  • Het net wordt nu volledig gesloten. Ik heb hier op de site van Rob enige tijd geleden de opmerking laten vallen dat ze in de nabije toekomst het laatste verdedigingsmiddel van het klootjesvolk onmogelijk gaan maken en zowaar lees ik zojuist op teletext dat eigenaren van bepaalde honden verplicht op cursus moeten. Kortom, het bezitten van een waakhond wordt voor het klootjesvolk onbetaalbaar want die verplichte cursus moet natuurlijk net als verplicht onderwijs en verplichte ziektekosten betaald worden.
   Blijf vooral lekker slapen volk. Het resultaat van de toekomst die jullie slaapkoppen voor jullie nageslacht uitstippelen doet Nazi Duitsland en Stalinistisch USSR verbleken vanwege de technologie die er nu is. Zelfs het boek 1984 zal tekort schieten.

  • @ Jeanine.
   Hier ook een uitleg van;

   Vic Tor
   De overheid is een corporatie, wij zijn toen we een paar dagen oud waren daar wilsonbekwaam aan toegevoegd als collateral voor de staat, konden ze geld mee vrijkrijgen bij de centralen banken. Een boel geld, dat hebben ze verkwist en gestopt in bommen en prestigeprojecten… De rechtsstaat is admarilty law, zeerecht… Legislatief statutair, de staat kan je op die manier verplichten, je moet belastingen betalen, je moet vergunningen aanvragen voor vanalles en nogwat, als ware je een werknemer van de corporatie… En zij zijn de kapitein op t schip….dat is allemaal gebaseerd op leugens en fraude en diefstal……Dus… Armoede heeft mensen ook de kans gegeven om onderzoek te doen en erachter te komen dat we als slaven in een dictatuur zijn beland…. Roofridders die ons land bezetten zitten er nog steeds, maar nu valt het niet zo op…. Het was allemaal opzet in mijn ogen, en dat men die enge club laat vallen als een baksteen begrijp ik heel goed… Er is helemaal geen sociaal contract, alleen maar leugens, afpersing, propaganda en dan laat ik alle echt enge zaken die het daglicht niet kunnen verdragen nog buiten beschouwing… Ik wil helemaal geen burger zijn……… Die is namelijk aan van alles ondergeschikt gemaakt…. Legaal… We zouden vrije mensen moeten zijn, dat zie ik nooit terug… Jammer

   http://robertboerman.nl/pdf/hoofdletters3.htm
   Gisteren om 22:35

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*